sport | byt a hobby I leteck doprava | potae | zahradn technika | energie | bl a domc technika  

    digitln svt | scooter life | lod | mobiltest | TRAVEL TEST | AUTO MOTO iTEST |                                                E-mail

 reklama

 

Aktualizovno 19.2.2014

 

 

 
 

  

  

 

 

Domc kavrna,  aneb  lahodn mok jak od profesionl

Vroba kvalitn kvy v domcm prosted je v posledn dob stle na vzestupu.  V minulch letech bylo na naem trhu krom destek levnch model na pekapvn, i dostatek domcch automat. V souasnosti se m dl vce uplatuj i prav italsk pkov espressa. Nen jich jet zdaleka takov mnostv jako model automatickch, nicmn nabdka stle stoup. Sloitj je v tto oblasti najt typickou cenovou hladinu vzhledem k velkmu rozpt jednotlivch vrobc. Proto jsme tentokrt vybrali od kadho vrobce nejlep pkov espreso, kter nabz na naem trhu. Cenov jsme vybrali modely od 5 do 15 tisc K. Tedy nejvce prodvan pressa  K dispozici jsou i o mnoho dra. Ty maj vak tu nevhodu, e pro domcnost jsou ji pli drah, a proto je jejich prodej spe okrajov.

I

Novinky najdete v ploze topme plynem

pikov elektrokola cyklistika s lidskou tv, aneb vlka motor

Lta vit teorie, e elektrokola jsou vhodn pedevm pro pestrl seniory definitivn padla. Zlomov bod nastal zhruba ped dvma i temi lety. Do t doby se takka kad sportovec mohl popukat smchy, kdy spatil

Ufo nebo klasika? 
Test zastihva vlas a vous

Ty tam jsou doby, kdy holic strojky umly pouze holit i zastihnout napklad kotlety. V posledn dob se vtina vrobc holicch strojk pedhn, kdo udl pro sv zkaznky univerzlnj sadu. 

Jarn provzduovn trvy

Aby byl trvnk pkn, hust a bez mech, tak je poteba mu vnovat kvalitn pi. A prv te je nejvhodnj doba pro jeho vyitn a provzdunn. Tuto innost zajiuj stroje, kter se nazvaj vertikuttory,

Sta se jen dotknout

Ve zaalo tablety. Dotykov mnie byla ji od potku tak intenzivn, e se vznamnm podlem piinila o snen prodej klasickch pota a notebook. Tablety zabodovaly na trhu nejen jako mal lehk zazen, ale prv pedevm zcela jin

Nov trendy v glukometrech

Komfortnj, snadnj na ovldn a v neposledn ad  jet pesnj ne nyn.
To, e je u ns vce ne 800 tisc diabetik pevn druhho typu, je pomrn alarmujc.

Velk test glukometr na eskm trhu

Kdy jsme se rozhodovali, zdali tento test vzhledem k jeho nronosti provst, bylo nm jasn, e bude patit k absolutn nejnronjm, kter jsme kdy vytvoili. Tak nm bylo jasn, e vzhledem k tomu, e se jedn o zdravotnickou

Benznov kovinoezy pro nronou prci

K tm nezbytn vbav majitele vtho pozemku pat i kovinoez, nebo-li motorov kosa. Pokud muste udrovat napklad svait terny

Siln benzinov sekaky

pokud mte na starost vt travnat plochy, pak mon uvaujete o pozen vhodn vkonn sekaky. A prv takov stroje jsme zaadili do tohoto testu. Jsou ureny pro travnat plochy do 2000 m2

Krjm, krj, krjme. 
Test kuchyskch pomocnk

Na prvn pohled by se mohlo zdt, e elektrick kuchysk krje je velmi jednoduch zazen, na kterm se ned nic zkazit. Redakn test pekvapiv ukzal, e naopak mnoh, leckdy kompromisn een, 

Satelitn pijmae. Kilov obraz nemus bt drah.

Z irho pohledu by se souasn stav v oblasti satelitnho pjmu dal s men nadszkou v souasn dob prohlsit za revolun. 

Pro krsnou a zdravou ple. 
Hydratan krmy.

Pokud pracujete v kanceli, kde je klimatizace a such vzduch, i se astji koupete v baznu s chlorovanou vodou, nebo vystavujete ple slunci a nepzni povtrnostnch podmnek

Nov oteven Sauna centrum Marimex

Spolenost Marimex otevela nejvt prodejnu saun v esk republice. Prodejna prola kompletn rekonstrukc a je pestavna 

Drtie vtv. Zlikviduj oezan odpad?

Kam s nm? Tm 130 let star znm nerudovsk problm je stle aktuln pi mnoha innostech. Tentokrt nepotebujeme likvidovat slamnk, ale zahradn odpad. Konkrtn oezan vtve. Kadoron problm s jejich likvidac e mnoho majitel zahrad.

Vertikln tpae deva

Pprava deva pro topen nebv vtinou pli oblbenou innost. Pomoc vhodn techniky ji lze vrazn usnadnit. Pro toho, kdo top devem pravideln,

Nafukovac vivky

Viv vany nejsou zrovna nejlevnjm vybavenm domcnosti. Kladou tak pomrn velk nroky na prostor a s ohledem na jejich hmotnost a rozmry je jen tko budete nkam sthovat.

Ke komfortnmu telefonovn nesta jen dobr telefon.

Co dl Galaxy S II nejlepm mobilem souasnosti
Vborn model s perfektnm displejem, dvoujdrovm procesorem, velmi nzkou hmotnost tenk jako Twiggy. 

Ekosun - pro levnj ohev vody v baznu

Prostednictvm modernho technologickho vybaven mete vrazn zredukovat jednu z vznamnch poloek, kter se vou k nkladm na drbu vaeho domcho baznu.

Bubnov sekaky. 
Stroje na vysokou trvu

Trva u domu bv sekna celkem pravideln rotanmi sekakami. Jak ale posekat perostlou trvu a plevel? Tento problm me celkem snadno vyeit bubnov (diskov) sekaka.

Domc automatick vodrny

Mal automatick vodrny mohou nahradit klasick domc vodrny. Jejich vhodou jsou mal rozmry a to, e nen nutn pout velkou tlakovou ndobu. Automatick vodrna udruje stl tlak vody ve vodovodnm potrub.

Tablety, tablety, tablety. 
Aneb drtiv nstup novho fenomnu.

Jako smr vtrhly na svtov trh.Takovou rychlost, e ne si vyberete ten, kter byste chtli, je u beznadjn zastaral. Jako posledn dobou ji nkolikrt hlavn tn udval

Dtsk kluby na rodinn dovolen

Mon jste jet o monosti dtskho klubu na va zahranin dovolen neslyeli. Co to vlastn je? Jednodue by se dalo ci, e je to sluba, kterou nkter cestovn kancele pipravuj pro sv klienty,

Vysokotlak myky

Potebujete umt auto, vyistit terasu, fasdu, i nco jinho? Pak je pro vs idelnm pomocnkem vysokotlak myka, nebo-li wapka. Zvldne veker istc prce okolo domu, chalupy dlny apod.

Testy Netbook 10 
Dvoujdra vyhrla na pln e

Je a neuviteln, e zatmco jet ped necelm rokem stly Netbooky s procesorem se dvma jdry vrazn vc ne ty bn jednojdrov, dnes ji je

Test posezonnch servis

To, e je poteba sekaku, kovinoez, pilu, traktor, i jin zahradn stroj na konci sezony pipravit na zimu, tedy jej zazimovat, v snad kad uivatel. 

Na elektrokole dle a pohodlnji. Kategorie  City bikes a trek

S men asovou prodlevou jsme pipravili druh  dl o e-kolech, tentokrt zamen na mstsk kola  a trekov univerzly. I kdy se jednotliv kategorie u elektrokol 

Autonavigace s TV, 
aneb televizor na cestch

Autonavigace jsme na  iTestu hodnotili bhem posledn doby nkolikrt. Nikdy to vak nebyl ucelen test pouze model, kter jsou vybaveny televiznm pijmaem.

Test motorovch pil. Farmky.

Pprava palivovho deva, drba zahrady a proezvn strom je stle velmi diskutovanm tmatem. Soudme tak alespo podle vaich dotaz. 

Testy elektrickch lodnch motor

"Paprov" nejsilnj zcela  propadly.
Po loskm testu nafukovacch lun, kter mohou zpestit kadou dovolenou u vody, jsme se tentokrt zamili

Servisy zahradn techniky

Potebujete opravit sekaku, motorovou pilu, i jinou zahradn techniku?
Sezona zahradnch prac je v plnm proudu a me se stt, e se nkter stroj

Testy kvovar s mlnkem, 
aneb nkter espresso neum

Specifikovat zcela objektivn kategorii domcch espresso kvovar ve stednch cenovch relacch je pomrn velmi nron. Pedevm proto, e se jednotliv modely velmi prolnaj.

Kovinoezy. Dobr potvrdily kvalitu.

Bez kovinoezu, nebo-li motorov kosy se dnes ji tko obejde kterkoliv majitel zahrady, i vlastnk pozemku, kter je nutn udrovat. 

Zahradn traktory. 
Vechny rozhodn neobstly

Jaro je tu v pln sle, tedy alespo co se rstu trvy tk. To je doba, kdy se mnoho spotebitel rozhoduje ,e si na zahradu pod novho pomocnka. Mon i vy tedy uvaujete o koupi novho zahradnho traktoru.

Internet v Praze a okol

Rznch poskytovatel internetu najdete v Praze a okol mnoho. My jsme vyzkoueli a dlouhodob otestovali sluby jednoho z nich a meme jej doporuit. Firma Pe3ny NET, nabz nejen levn a cenov dostupn

pikov televize z potae? Pro ne.

Nkdo se me podivit, pro se zaobrme prv TV kartami do potae, kdy jsou ji bn k dispozici monitory s TV tunerem a pemna na televizor je pak otzkou miku.

HD Kamery do kapsy- 
pikov zznam bez problmu?

Vysok rozlien obrazu neboli HD, jak se sprvn nazv, se na ns t jako lavina. Televizory s vysokm rozlienm, satelitn pijmae s vysokm rozlienm, blu-ray,

Chytr rychlovarn konvice

Chytr proto, e umj regulovat teplotu ohvan vody, co je velmi dleit pro nejen pro milovnky rznch druh aj. 

Nenpadn pomocnci.
Test domcch topinkova

Na prvn pohled jsou zcela nenpadn. Mlokdo je vnm jako zsadnho pomocnka v kuchyni. Dobr toaster ale pome stejn dobe pi sndan, jako i pi pprav rychlho sendvie bhem dne, je schopen peivo i rozmrazit.

Test motorovch hobby pil

Pila je asto nepostradatelnm pomocnkem majitele domku, chaty, i chalupy. Jakou pilu ale zvolit? To zle pedevm na tom, co potebujete ezat. Pokud se bude jednat napklad o proezvn strom 

Test devnho zahradnho nbytku

Rzn kvalita se jasn ukzala
Plastovm stolm a idlm natst u dvno odzvonilo a kad majitel zahrady, 

Test nafukovacch lun do 3 m

Tentokrt jsme otestovali nafukovac skldac luny do 3 m dlky. To proto, e takovto lun mete sloit do kufru svho vozu a vydat se s nm teba na dovolenou k moi

Test sktr o obsahu 50 cm3

Expanze sktr v naich mstech v posledn dob je nejen vrazn, ale zrove i logick. Dopravn zcpy, neprjezdnost center mst, znan problmy s parkovnm

Test kovinoez. Nkter pekvapily.

Kovinoezy, neboli motorov kosy, pat po sekace k zkladnmu strojovmu vybaven modern zahrady. Umouj likvidovat nedouc traviny 

Test motorovch sekaek s pojezdem

Vy cena neznamen vdy dobr nkup
V tomto testu jsme se zamili na osm sekaek s pojezdem se kou zbru seen 46 48 cm. 

Test digitlnch Set Top Box

V Praze, v oblasti  televiznho vysln, dolo k historick udlosti. Po padesti esti letech tu navdy utichlo klasick analogov vysln, kter startovalo v roce 1953

Kompletn rekonstrukce bytu

st 1. Koupili jste si, i zskali star byt? Pak jej jist budete muset zrekonstruovat a n nov seril je uren mon prv pro vs. My budeme rekonstruovat vzorov byt a ve mete sledovat s nmi takka on line

Garmin-Asus nvifone M20.

Navigan komuniktor je postaven na platform Windows Mobile 6.1, spojuje v sob vkonn navigan pstroj, mobiln telefon a PDA (osobn digitln asistent), podporuje lokalizan sluby a bude vyrbn ve tyech barevnch variantch.

SMS neomezen

Mnostv SMS i obrzk do cel vlastn st - to je norov novinka pro zkaznky mobilnch paulnch slueb, pod nzvem O2 Neomezen zprvy.

Lipno stle nov pekvapen

V poslednch letech jsme si ji zvykli na fakt, e rekrean stedisko Lipno se rozvj nevdanm zpsobem. Kdysi oputn behy

Audi A5/S5 Cabriolet.

Tento tymstn kabriolet s pltnou stechou kombinuje sportovn charakter s fascinac jzdy bez stechy, komfortem a praktickou konstrukc

Sedac souprava dle va pedstavy

Mon uvaujete o tom, e si podte novou sedac soupravu. Pokud mte pesnou pedstavu, poadujete kvalitu a v finann rozpoet

Nokia E63

Nokia pedstavila nov mobiln telefon Nokia E63, kter dopl spn portfolio telefon E71, E66 a E51 Nokia E63 je levnj variantou E 71

Ohldnut za paskm autosalonem

U dlouho nebylo na jedinm autosalonu tolik novinek, novch trend a zajmavch een jako prv letos v Pai. Cel salon

Projektor BenQ MP512 DLP

Projektor MP512 je schopen zpracovvat pln digitln obraz, nabz intuitivn ovldn a nesmrn tich chod. Je proto vhodn k nejrznjmu pouit.

Nov uitkov vozy Volkswagen

Divize Volkswagen Uitkov vozy pedstavila na vstav uitkovch vozidel IAA, jej 62. ronk se konal v Hannoveru, celou adu inovac. 

Velk podzimn test motorovch pil

st 1. Tentokrt jsme testovali motorov pily, kter jsou pro chalupe a majitele dom asto nepostradateln. Vybrali jsme opt nhodn

Portg M800

Toshiba uvd zcela novou modelovou adu notebook. Mal bl multimediln penosn pota Portg M800 s displejem o hlopce 13 spojuje dokonal design

VW sniuje ceny uitkovch voz 

Pro podzim letonho roku pipravila divize uitkovch voz Volkswagen cenov vhody. Krom snen cen model Caddy a Transporter

Solrn elektrrna vyrobila 711 MWh

Lhota SLE 1,6 MWpV souasn dob se na zem Ostroska nachz nejvt fotovoltaick elektrrna ve stedn Evrop o celkovm vkonu pes 1,6 MWp, 

Test autorizovanch autoservis Ford

Doba dovolench vrchol a nedvn przkum ukzal, e zhruba osmdest procent lid, kte se vydvaj za przdninovm dobrodrustvm cestuje prv autem.

Podrobn turistick mapa v Garminu

Jako prvn na svt budou mt et uivatel GPS navigac Garmin k dispozici dosud nejpodrobnj mtko 1:10 000, nabdne jim to nov verze turistick mapy Topo Czech 2Pro

Dobr npady pro v pota   Test

Neznm mnoho firem, kter by pro potae dlalo tolik zajmavch vc jako prv Kensington. Destky zdnliv drobnch vc, kter vm mohou denn ulehit prci i ty, kter jsou pro prci nepostradateln.

Test motorovch kos
Vechny dobr nejsou.

Kovinoezy, neboli motorov kosy, pat po sekace k zkladnmu strojovmu vybaven modern zahrady. Umouje likvidovat nedouc traviny i rozrstajc se koviny tam, kde se s klasickou sekakou he manipuluje

Test cestovnch multimedilnch notebook

Nen mnoho vrobk, kter by prodlaly za poslednch patnct let tak bouliv sniovn cen jako prv notebooky. Zatmco napklad ten, kter jsme v redakci mli zatkem

Test HD kamer.  
Investice do budoucna.

Kdy nemte doma televizi s vysokm rozlienm nedje se zatm nic tak zsadnho. Program je zatm jet mlo a  meme jen doufat,

Test zahradnch traktor - 
velk rozdly v kvalit

Kdy jsme pipravovali minul test travnch sekaek, (prvn, kde jsme zmnili metodiku a namsto vbru produktu u dovozce jsme jej koupili 

Test sekaek
vtina model zklamala

Uveden sekaky jsme nakupovali u jednotlivch prodejc stejn jako kad jin zkaznk. Prodejce nevdl, e stroje budou ureny do tohoto testu. 

Test leasingovch spolenost

Otestovali jsme osm nabdek leasingovch spolenost a prodejc aut v cenov kategorii do 300 tisc korun.
Uvaujete o koupi novho vozu a nemte, 

Jetd, kopec budoucnosti

Stalo se mi to posledn dobou nejmn tikrt. Ty jsi byl na Jetdu, a lyoval si na tch utrech ptali se m znm a tvili se jako bych je pesvdoval, e jezdm lyovat na Mars. patn povst je stran vc. Nikdo si nenechal vysvtlit, e ten Jetd, kter znaj z minulosti 

Potebujete nov sporn kotel?

Firma Vaillant neustle roziuje svj sortiment a od 1. dubna uvd na trh nov kotle. Klasick zvsn i kondenzan. Kondenzan kotle se vyznauj vysokou innost, ekologickm provozem a komfortnm provozem 

Herlkovice, pjemn poznn

Arel, kter prodlal za posledn lta obrovsk rozvoj. Najdete jej na konci Vrchlab, 15 km ped pindlerovm mlnem.

Lyask trendy pro pt sezonu

Sportovn vstava ISPO v Mnichov ji tradin po lta pedvd to, co na svazch v pt zim  uvidme. Jsou zde vichni, kte celosvtov

Redakn test autordi s Bluetooth

Mobil zdomcnl ve vech oblastech. Samozejm tak v automobilech. V echch se vak jeho pouvn  za jzdy stalo  velmi pozoruhodnm negativnm  fenomnem.

Lyovn na umav

Rakousk Hochficht
Vrchol Hochficht, z esk strany se jmenuje Smrina, je se svmi 1338 m n.m. tetm nejvym vrcholem umavy. Je z nj velmi pkn vhled na umavu a Lipno. A nen to jen tak obyejn kopec, 

Volkswagen nabz vhodn ceny

Se zatkem roku pipravil Volkswagen pro sv zkaznky celou adu atraktivnch aknch nabdek. 

Flachau - rodit olympijskho vtze

Ne, e by se v zahrani nedalo lyovat ji lta. Ale Shengen je Shengen a pocit, e Alpy jsou ji dnes pro ns jen takov vzdlenj Krkonoe, je pro mnoho lid velmi pjemn. Z vbornch tern jsou pro ns nejbli rakousk Alpy 

Seat odstartoval vhodn nabdky

Ibiza na leasing v pln vbavod 237 400 K
Leon na leasing od 345 900 K, Altea od 409 900 K
Alhambra 2.0 TDI na leasing

Kymco People S 200i - st 1.

REDAKN TEST
Jeho design je v modernm stihu. Tedy velk kola, vysoce uloen sedlo, kter umouje takka vzpmenou jzdu bez zbytenho hrben ptee

TOPFIELD TF 7700 HTCI

Digitln HD TV  pijma. Veuml v krsnm kabt  prvn dojmy
Prvn co na zajmavm pstroji zaujme, je velmi psobiv design.  Na ernm

Redakn test devti GPS navigac

Navigace jsou v souasnosti nejen prodejnm fenomnem, ale tvo zcela novou  tdu spotebn elektroniky. Nen to tak dvno, kdy satelitn navigace byly znakem toho nejvyho luxusu 

Test digitlnch zrcadlovek. Dl 4. 
Batohy na fotoaparty a tiskrny

Kde jsou ty asy kdy se taky na fotoaparty podobaly jedna druh jako vejce vejci. Klasick, pes rameno, jedna vt jedna men. 

Nevte kolik jet mete provolat ?

T-Mobile - prost blDocela uitenou slubu zavedl T-mobile. Pokud jste pauln zkaznk, chcete si hldat svj telefonn et a nepekraovat zaplacen voln minuty

AQUA THERM Praha 2007

logo Aqua-therm V sobotu skonil na praskm Vstaviti ji 14. ronk Mezinrodnho odbornho veletrhu vytpn, ventilace, klimatizan, mic, regulan, sanitrn a ekologick techniky AQUA -THERM Praha. Vzhledem k tomu, e se i portl iTEST

Test digitlnch zrcadlovek. Dl 2. Psluenstv a digitln hity

V poslednch letech dolo na trhu digitlnch fotoapart k pomrn k dramatickmu vvoji. Nejen, e se nov modely 

Canon 400 D      redakn test

spn pokraovatel modelu 350 D
Jednook zrcadlovka, kter za dobr penze nabz uivateli senzor CMOS s 10 miliony obrazovch  bod. Tak tystovka, a to je velmi podstatn, 

Nov Spirit 

Nen to tak dlouho co jsme na strnkch iTestu uveejnili materil o zajmav ochran automobilu pod nzvem Spirit duch automobil.

Test kovinoez

Kovinoez pat po klasick sekace k zkladn mechanizaci modern zahrady. Umouje zlikvidovat nedouc traviny i rozrstajc se koviny i tam, kde by klasick sekaka zcela selhala. 

Americk lednice

Vbr chladniky se v naich domcnostech stv obvykle velkou udlost. Kad by rd vybral takovou, kter bude svou kapacitou odpovdat  potu osob v domcnosti a pizpsob se nkupnm potebm. 

Antverpy msto diamant, umn, okoldy

V naem przdninovm serilu se vtinou vnujeme klasickm pmoskm centrm, kam m v lt nejvce turist. Ne kad vak ije pouze moem a koupnm.

Daelim S 250

Chcete-li mt doma maxisktr, vodou chlazen tytakt, s vbornm a osvdenm motorem o obsahu 250 cm3, 

Kovinoezy. 
Uiten pomocnci pro vai zahradu

Mlokter majitel zahrady se obejde bez kovinoezu. Tento stroj vrazn usnaduje prci pi obsekvn u plot, strom, obrubnk, i tam, kde je tern svait, nerovn nebo he pstupn. Dobe se uplatn i tam, kde nen as na pravideln

Bezdrtov sluchtka v domcnosti

Kadmu se ji pravdpodobn stalo, e zjistil, e i bn sledovn televize me bt nkdy docela nron. Tch situac, kde se nememe soustedit  na sledovan program me bt vce.

Glukometry. Co ns nejvce zaujalo.

Testovn glukometr? Tedy men cukru v krvi?  Na prvn pohled ne moc logick. Pro zrovna testovat zdravotn pomcky. Kdy se vak podvme na statistiky, tak zjistme, e cukrovku m v na zemi necel milion obyvatel a dal lid jsou v rizikov skupin, pak u to tak divn nepsob.

Chcete komfortn kolekov brusle?
Zapomete na tkaniky

Inline brusle maj stle vce pvrenc a jejich obliba kadm rokem vrazn stoup. Nen divu. Jsou nenron, skladn, oproti dobrm jzdnm

Zahradn traktory. 
Usnadn drbu zahrady.

Muste udrovat vt travn plochy? Pak je pro vs zahradn traktor jasnm eenm. Na rozdl od klasick sekaky je prce s traktorem podstatn leh, rychlej, pohodlnj a i zbavnj. Vyplat se vm ji pi ploe od 1200 m2. 

Elektrick rotan sekaky

Pokud udrujete spe men travnat plochy, kter jsou v dosahu elektrick energie, tak v tomto testu mete nalzt inspiraci pro vai zahradu.

Vertikuttory pro krsn trvnk

Vertikuttory jsou vybaveny ostrmi svislmi noi, kter rotuj a zaezvaj se do ternu, m odstrauj such travn stbla, pls, mechy a neistoty. 

Fitness centra. 
Pro hezk a zdrav tlo

Mon jste se rozhodli udlat nco pro sv zdrav. A k tomu sport bezesporu pat. Pro toho, kdo pravideln nesportuje, m teba sedav zamstnn

Tablety 2. Generace to

U dlouho nehbalo nic tak trhem s elektronikou jako v souasn dob tablety druh generace. Kdy ped asem vznikl

perky s drahmi kameny. Jsou prav?

Z irho pohledu by se souasn stav v oblasti satelitnho pjmu dal s men nadszkou v souasn dob prohlsit za revolun. 

Baznov chemie: 
Jak na itn a zazimovn baznu

Zkladn pravidla, jak udrovat ist bazn, jsou jasn. Ped vstupem do vody by se mli koupajc osprchovat, vodu v baznu bychom mli pravideln filtrovat, neistoty, kter plavou na hladin

Infrasauny Inframar

Infrasauny Deluxe se staly pojmem na eskm trhu. Dky svmu designu a podobou s finskmi saunami, energetick nenronosti a jednoduch monti se staly hitem mezi zkaznky.

Auto navigace. I ty levnj mohou bt hodn dobr.

Tentokrt jsme se snaili otestovat navigace, kter jsou za rozumn penze, tedy v podstat ty nejlevnj na trhu, nebo ty, kter se bl cenov stedu, ale jsou nadstandardn vybaveny. 

Nafukovac postele 
msto lonice pro hosty?

N dnen ivot je tak rychl, e naerpvn novch sil je m dl nronj. Neekejte na dovolenou nebo na wellness vkend, s vlastn vivkou budete mt intenzivn zitky

Elektrick nky na iv ploty

iv ploty jsou jedny z nejhezch. Poslou nejen jako atraktivn zpsob ohranien pozemku, ale poskytuj i soukrom. Mete jimi rozdlit zahradu na rzn sti

Luxusn relaxace v domc vivce

N dnen ivot je tak rychl, e naerpvn novch sil je m dl nronj. Neekejte na dovolenou nebo na wellness vkend, s vlastn vivkou budete mt intenzivn zitky

Chcete denn do sauny? 
Zkuste dostupn domc infrasauny

Milovnci saunovn museli a donedvna spolhat bu na nvtvu veejnch zazen, nebo se pustit do nkladnho budovn tradin sauny v domcch podmnkch. Cenov dostupn modern infrasauny, kter se v eskch domcnostech zanaj

Farmky. 
Pily, kter zvldnou vce prce.

Pouvaj se pedevm pro ppravu deva na topen. Jejich vkon a konstrukce umouje vt zaten ne u hobby pil, kter jsou ureny spe pro obasn pouvn.

Bazny Tampa dostupn koupn

Mt vlastn bazn na zahrad si peje mnoho eskch rodin. Nejsnadnj, levnj a nejmn pracnou volbou jsou nadzemn bazny. Popularitu zskaly bazny Tampa. Snadno se s nimi manipuluje

Digitln pneumie. Pekvapiv zvtzil jeden z nejlevnjch

Dobe nafouknut pneumatiky maj od tch patn nafouknutch adu vhod. Dle vydr, jezdte levnji a vzhledem ke krat brzdn drze i bezpenji. 

Jak zjistte sprvn tlak v pneumatikch?
Jedin s dobrm manometrem.

Chcete, aby vm vydrely pneumatiky co nejdle? Aby vae brzdn drha byla v ppad poteby co nejkrat?  Pak samozejm krom dobrch pneumatik muste vybrat i dobr pneumi.

Tepeln erpadla pro ohev vody.
Koupn od jara do podzimu

Bazn na zahrad dodv domu mnoho pidanch hodnot, krom radosti z koupn je to i monost pravidelnho plavn, zlepovn kondice a utuovn zdrav.

Zamkni si svt do foku
Test  irokorozsahovch zoom

Prv vypukla ta hlavn sezna dovolench. A mnoho lid peml o tom, co si vzt sebou za fotoapart. Poteby jsou klasicky velmi protichdn. Prvn varianta je ta mal krabika

Jedno nebo dv jdra. 
Mobily pod mikroskopem

Aplle versus Android. Momentln nejvt boj dvou vyrovnanch soupe. A co je na bojiti novho? Zatmco Aplle pipravuje svj nov dvoujdrov model a na podzim u konkurence

Dohola, nebo hro s plnovousem?

Kde jsou ty doby, kdy se k holii chodilo za 5 korun. Dnes je situace trochu jin, nejen cenov, ale tak tm, e stle mn mu m as holie i kadenka navtvovat. Naopak holcch a pedevm zasthvacch

Citrusovae - elektrick nebo mechanick?Aneb rozdly, kter jsme opravdu neekali.

Ovocn  vy, a to nejen z citrusovch plod se pipravuj ji po stalet. Paradoxn v posledn dob, kdy jsou supermarkety zsobeny znanm mnostvm i zaruen 100% dus

Test ponornch elektrickch erpadel

Sezona se bl a vy mon pemlte o tom, jak budete vypoutt i eventueln i napoutt bazn, sud nebo jak oderpte vodu  ze sklepa nebo odjinud pi jarnm tn nebo velkch detch.

Elektrick vertikuttory

Vertikuttory,jsou nezbytnmi pomocnky pi drb trvnku. Na jae, po roztt snhu a vyschnut, je vertikutace jednm ze zkladnch kon, kter je nutn proto, aby probhla regenerace travnat

Aktivn reproduktory 
pro mobily a tablety

U medilnch reproduktor na velikosti zle, aneb nejsou decibely jako decibely.
Chytrch mobilnch telefon, tedy tch, se ktermi lze mnohem vce ne jenom telefonovat, 

Nakoupte rodinnou dovolenou dle katalogov nabdky?

Przdniny a doba letnch dovolench se bl, na teplo se v souasnch mrazivch dnech tme asi vichni. Kdo se chyst na letn dovolenou 

Vertikln tpaky deva

tpat palky sekerou me bt pleitostn pro nkoho uritou relaxac, ale pro toho, kdo devem top pravideln je to namhav prce,

Snhov frzy pro vechny druhy snhu. Jakou zvolit?

Haldy snhu bvaj non mrou nejen vlastnk penzion a hotel, ale pedevm majitel rodinnch dom,

Na elektrokole dle a pohodlnji. Kategorie sport cross.

Nen to tak dvno, co u ns elektrick kola budila spe ne co jinho smv. 

ElektroKity. Zajmav een

Elektrifikujte si sv jzdn kolo. Mnoho lid kte uvauj o elektrokolu se mohou dostat do dilematu. Na jedn stran maj kolo

Testy autoledniek

Kdy jsme v redakci zaali pipravovat test autoledniek, hned na zatku jsme narazili na jeden problm, kter

Chytr mobiln telefony
pomocnci i zbavn spolenci

V minulosti se chytr mobiln telefony oznaovaly jako manaersk. Dnes u to neplat, protoe chytr mobil poslou opravdu kadmu 

Devn zahradn nbytek.
Dlouhodob test ukzal nedostatky.

Poas po detivm msci lk k venkovnmu posezen a mon i vy uvaujete o nkupu zahradnho nbytku. 

Test digitlnch kompakt

Kdy jsme pipravovali test digitlnch kompaktnch fotoapart, oekvali jsme, e budeme hodnotit pedevm kvalitu  a monosti jednotlivch pstroj. Teprve v praxi jsme

Hern konzole, 
i multimediln centrum ?

Hern konzole ji zdaleka nemus bt a nejsou pouze jednoelovm zazenm urenm k hran rznch her.  Um toho daleko vce. 

Vertikuttory-provzdun trvnk

Vertikuttory, nebo-li provzduovae jsou nezbytnmi pomocnky pi drb trvnku. Prv te, po roztt snhu

Rodinn rekreace-lyask stediska

Druh polovina bezna pat pro mnoho rodin k tradin zimn rekreaci na horch. Styl trven dovolen v lyaskch stediscch prodlal za posledn lta velk rozvoj. Pouh lyovn, lyovn a zase jen lyovn zpesten 

Zahradn nbytek. Jak je odoln?

Stoly z tropickch a exotickch devin pod peinou snhu. To nen pli obvykl. My jsme tmto imitovali a otestovali odolnost devnho zahradnho nbytku proti povtrnostnm podmnkm.

Designov raditory. 
Krsn a praktick

Raditor. Vtina lid si pod tmto nzvem vybav pedevm unifikovan tlesa, bu star litinov, i novj levn plechov. Pedevm plechov nejprodvanj raditory

Test autonavigac. GPS 
Dynavix pekvapil.

O tom, e obliba autonavigac v poslednch letech zvratn  stoup nen pochyb, o em svd mimo jin i strm se zvyujc prodejn kivky.

Test radiomagnetofon s CD pehrvaem

Pro tento test jsme zvolili penosn radiomagnetofony. Ty sice ve vtin domcnost  ji nahradily rzn ve, i dra audiosoustavy, pesto vak

Hobby tpkovae.

Kad majitel zahrady e kadoron problm s likvidac oezanch vtv a dalho zahradnho odpadu. Uitenm pomocnkem me bt i tpkova i drti.

Jak mop pout?

Na prvn pohled banln otzka, ale pro praxi velmi dleit. Kvalitn mop vm uleh prci v domcnosti a pitom nezni podlahu. Mon si polote otzku: Jak se d mopem zniit podlaha? 

Zdrav sezen, ergonomick idle

U pracovnch stol a pota trvme stle vce asu, a to nejen v prci, ale i v domcm prosted. Dlouh sezen nen pro lovka pli pirozenou polohou. Primrn je lovek pizpsoben

Aku roubovky 3,6 a 4,8 volt. Dobr, ale neekejte zzraky

Na prvn pohled jsou zcela nenpadn. Mlokdo je vnm jako zsadnho pomocnka v kuchyni. 

Test motorovch pil. Farmky

V druh sti letonho naeho letonho testu vm pedstavme pily o obsahu cca 50 ccm. Tedy ty, kter jsou ji bytelnj a mly by zvldnout nejen pravidelnou ppravu

Test HD LCD televizor 
s vysokm rozlienm, 42"

LCD Televizory provaj v souasn dob velk boom. Nejen dky stle nim cenm novch model, ale tak proto, e se v posledn dob vrazn zvyuje nabdka

Test baznovch pskovch filtrac

Przran ist voda v baznu je snem kadho majitele. Aby byla opravdu ist, tak potebuje pi. Potebn je pouit baznov chemie

Test odtavova do 2 500 K

erstv ovocn, i zeleninov vy jsou zdrav a pipravte si je doma velmi jednodue. Pomoc odavovae, i lisu. Nejvce dan jsou odstediv odavovae

Kdo zane? 
Zednk, topen nebo elektrik?

st 3.
Pln rekonstrukce. Rekapitulace po prvnm tdnu.
emeslnky mme, ale zd se, e tak mme neeiteln logistick problm.  Zednk neme tukovat, zazdvat a bourat 

Kompletn rekonstrukce bytu

st 2. Hledme emeslnky. Plnovat, plnovat a zase plnovat. To povaujeme za velmi dleitou st cel pestavby. Pokud patn naplnujete, tak nejen, e se vm stavba prodra

Bydlme oklopeni devem. 
Nbytek z masivu

Nikdo zatm nevymyslel nic lepho. Krsa prodnch materil nech mlo koho v klidu. Devo je toti famzn materil, kter provz lidstvo od nepamti. 

Tarify O2 NEON a O2 [:kl:] se slevou

Opravdu zajmav mobiln tarify nabz O2. Ji dlouho neplat, e telefonovn s tmito tarify pat mezi ty dra (a mezi mnoha lidmi tento nzor stle neprvem petrvv). 

Tenis Radonice

V zimnm obdob se v oblasti sportu vnujeme pedevm lyovn, ale tentokrt se zamme na tenis. V lt je k pohybu podstatn vce pleitost a i v zimnm obdob je 

Granty na technologie 
do konce nora

Koncem nora letonho roku kon monost dat o granty v rmci programu ICT v podnicch, kter spravuje agentura CzechInvest

Do Prahy pichz nov nzkonkladov dopravce

Wizz Air oteve 6 pravidelnch linek. Wizz Air, nejvt nzkonkladov leteck spolenost ve stedn a vchodn Evrop oznmila svj vstup na esk trh.

Mal velk netbookToshiba NB100 

Toshiba nezstala pozadu a pipravala na vnon trh netbook do 10 000 K. NB10 je navren jako primrn nebo sekundrn pota pro aktivn a spoleensk ivotn styl

Emporia Life  -  mobil pro seniory

Mobiln telefon vhodn pro seniory nabz od 1. listopadu 2008 ve sv nabdce spolenost Telefnica O2.  Je jednoduch a snadno ovladateln. Uren je pro star osoby a zdravotn postien

Fotovoltaick elektrrna 2,1 MW Dubany

Dalm vznamnm krokem v oblasti obnovitelnch zdroj, konkrtn vstaveb fotovoltaickch elektrren, je zazen o vkonu 2,1 MW

HD TV nejlep as

Test HD TV Toshiba 37XV505DG
Televizory Toshiba jsou znm nejen kvalitou obrazu, modernmi technologiemi, ale v posledn dob i velmi zkmi rmeky kolem obrazovky, kter psob velmi ist a lehce. 

Pohled do budoucnosti automobil

Kdy budou auta schopn komunikovat se semafory? Budou v budoucnosti stle dopravn zcpy? Me bt zen aut, kter neprodukuj dn emise, zbavn?

YUKI 250 TR a SM

Prvn dojmy z novho endura a motardu
Posledn lta se na strnkch iTestu  pravideln kad rok vnujeme alespo jednomu testu

Letenka ze zahrani me bt levnj

Cestovn agentura Asiana  nabz na portlu Letuska.cz cestujcm tak odlety ze zahrani, co v nkterch ppadech znamen a 60ti procentn

Maxi sktry vhodn i pro dlouh cestovn - redakn test

Bl se as dovolench a s nm i otzka kam a jak. Krom leteckch zjezd i vlastnm automobilem zskv stle vt oblibu 

Toshiba 37X 3030DG - vborn tip

HD TV nemus bt drah. Znm pkladem toho je Toshiba 37X 3030DG. Velikost je dostaten i pro vt mstnosti. hlopkou 94 centimetr sice nepa mezi obry, ale v bnch prostorech

Test deseti odstedivch odavnova

Ani top model nezaru kvalitu
Otestovali jsme deset pstroj pro domc pouit z tto kategorie. Zvolili jsme znaky, kter jsou na naem trhu nejastji nabzeny. Od kad jsme volili top model pro domcnost.

Redakn test  - Digitln televizn pijmae

Digitln televize umouje oproti analogovmu een, pedevm stabiln pjem. Dky sv technologii je signl oprotn o rzn duchy, zrnn a dal typick negativn jevy vyskytujc se u  analogovho vysln. 

Jak na zahradn traktory

Testovat zahradn traktory je podstatn nronj ne testovat napklad sekaky na trvu i jinou jednodu zahradn techniku. A to pedevm proto, e jsou to zazen podstatn sloitj  

Redakn test motorovch sekaek

Tak jako minul rok i nyn jsme pipravili test sekaek na trvu. Tak tentokrt jsme pouili podobnou metodiku. Tedy nesrovnvme technicky obdobn modely 

Kam smuj sktry 
Testy sktr 2008

Sktry provaj posledn dobou zlat vk. Nrst prodej stoup geometrickou adou. Zjem o nov modely je obrovsk, co bylo patrn i na leton vstav Motocykl 2008.

Nassfeld.
Spanil jzda kem krem

Na horch je dobr bydlet na strategickm mst. Nejlpe uprosted sjezdovky, i pmo u lanovky. Jedinm dopravnm prostedkem

Jansk Lzn - ern Hora

Chloubou tohoto oblbenho stediska v Janskch Lznch je kabinkov sedaka pro osm cestujcch. Jej kapacita je dostaten k tomu, aby bez problm dopravila lyae nahoru bez zbytench front

Vyhvan vesta nejen na lye

Redakn test
Modern technologie, levn pracovn sla v Asii a velk konkurence pinesly ji pro zkaznky mnoho produkt,

Kymco People S 200i - Zimn provoz

Redakn test
Stvoen pro msto

Stle vce se ukazuje, e do mst podobnch jako je napklad Praha, tedy na zdevastovan vozovky s vytlaenmi pruhy od tkch nklak

Velk Javor - Grosse Arber 

Tentokrt jsme se vypravili opt na umavu, na jej nejvy horu Velk Javor (1457 m n.v.). Najdete ji na nmeck stran umavy Bavorskho lesa, kousek od elezn Rudy.

Tanvaldsk pik

Jizersk hory
Hodina jzdy autem z Prahy, polovina doby z Mlad Boleslavi, pr minut z Jablonce. Perfektn a snadno dostupn stedisko i pro dal esk msta. Kadou sezonu nco novho mil a vldn atmosfra. A kdy se podvte na plny

Kramoln u  Lipna

Lyovn 
a excelentn bruslen

Jestlie kad zimn stedisko je nm typick, pak u lipenskho Kramolna je to jeho tsn sousedstv s Lipenskm jezerem. 

Srovnn aktulnch model ly

aneb co ns zaujalo na sjezdovkch
Zatmco v minulm roce jsme se v testech sjezdovch ly zamili pedevm na ty nejlep modely slalomek a obaek

pindlerv Mln

Kdy jsme pemleli co ve zaadit do novho serilu  o zimn dovolen usoudili jsme, e by bylo dobr jej pojmout komlexnji a z vce hl. 

TOURATECH jak upevnit navigaci

Zatmco v automobilu je vzhledem k  relativn komfortnmu provn  auta  va navigaci  dobe, na sktru i  motorce je na tom podstatn he.

Rozhovor s Bohumrem Zemanem,

starostou pindlerova Mlna a editelem zvodu Svtovho pohru en v alpskch disciplnch, kter se uskuten 5. a 6. Ledna 2008

m potit lyae

Pinme vm nkolik tip na vnon drek pro ty, kdo rdi lyuj hodit se jim mohou napklad kvalitn lyask brle, helma, lye, chrnie....

Nae tipy na drky

Vnoce jsou sice ji za dvemi ale teba potebujete vybrat drek k narozeninm, svtku, vro. My pinme nkolik tip na drky, kter urit udlaj radost. 

Test digitlnch zrcadlovek. Dl 3. 

V dnenm dle se ble podvme nejen na ti dal, velmi spn digitln zrcadlovky, ale tak na ti hork novinky, kter nepochybn vrazn ovlivn  prodej v tto oblasti.

Test digitlnch zrcadlovek 
Dl 1. objektivy

Tentokrt jsme se rozhodli testy pojmout v irm pohledu. Zamme se proto nejen na srovnn jednotlivch model digitlnch zrcadlovek, ale i na  souasn hit,

nos Boeingu 737 - 700

Na Letiti Praha se 24. jna uskutenilo mezinrodn bezpenostn cvien JERE 07 (Joint Emergency Response Exercise 07) s tmatem nosu letadla. 

Internetov tarify Pe3ny Net

jsou rychlej a um telefonovat
Metropolitn s Pe3ny Net dky novmu portfoliu tarif, stv jednikou v cenov nabdce na eskm

Kapesn internetov tablet Nokia N810

Spolenost Nokia pedstavila internetov tablet Nokia N810, kter naznauje pchod nov etapy v oblasti internetov komunikaceuivatel, kte jsou neustle v pohybu. 

Volkswagen Tiguan zahajuje prodej

Nov model Tiguan pedstav znaka Volkswagen v esk pedpremie na vstav Autoshow Praha, kter zan 18. jna.

Portugalsko, Algarve 
- dovolen pro kadho

Atlantik, irok psen ple a pskovcov skly asnch tvar se skalnmi branami a rozmanitmi zkoutmi, velmi pohodov atmosfra 

 


Copyright iTEST 2000 - 2009.  e- mail: [email protected],  technick dotazy - [email protected]

www.itest.cz provozuje Internet Test o.s., 
IO: 22689095
adresa pro zasln: Internet Test o.s., PO BOX 34, pota Preslova 12, 150 21 Praha 5