automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 11.6.2007

E-mail

PŘÍLOHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Solární systémy,  tepelná čerpadla

Největší fotovoltaická elektrárna ve východní Evropě – Bušanovice

Příklady dalších instalovaných elektráren v ČR

Elektrárna Dubňany


Slunce účet nepošle - Přehled solárních systémů

Tento článek jste si mohli přečíst v Lidových novinách 11.5. 2007
(ve značně zkrácené verzi, zde naleznete více informací nejen o systémech, ale i o možnostech financování - výkupních cenách, dotacích a samozřejmě o představených systémech)

V článku jsou popsány tyto systémy: 

SOLARTECNET - fotovoltaický pro výrobu elektřiny,
ROTO solární termické i fotovoltaické systémy - jako okna
Vaillant Solar set 1 - solární termický systém pro ohřev vody, ploché kolektory
Regulus sol 5 KPS HSK 800 solární termický systém pro ohřev vody a přitápění, bazénový výměník, ploché kolektory
Solární systém AMK solární termický systém pro ohřev vody a přitápění, vakuové trubicové kolektory
Systémy Stiebel Eltron solární termický systém pro ohřev vody, ploché kolektory
Systémy T.W.I. - Optimum
solární termický systém pro ohřev vody, ploché kolektory
JH Solar – ThermoSolar - Heliostar solární termický systém pro ohřev vody, ploché kolektory
Systémy Vermos
solární termický systém pro ohřev vody, vakuové trubicové kolektory

Energie zdražují a těžko se dá očekávat, že by se tento trend obrátil. Nejvíce platíme za teplou vodu, vytápění a různé elektrické spotřebiče. A právě úspoře v těchto oblastech se budeme věnovat. Solární systémy, ať již klasické termické, které se používají k ohřevu vody a přitápění nebo fotovoltaické, které elektřinu vyrábějí, jsou zajímavou a navíc ekologickou alternativou.  Zpočátku budete sice muset investovat do pořízení solárního systému, ale vzhledem k tomu, že můžete získat dotaci, tak tato investice není nedostupná.
 
Česká republika má poměrně dobré podmínky pro využití solární energie. Celkově na naší republiku dopadá od 1100 do 1250 kWh/m2 solární energie ročně, přičemž doba přímého slunečního svitu se pohybuje mezi 1600-2200 hod. Energie ale dopadá na zem značně nerovnoměrně, jednak v závislosti na počasí a jednak v závislosti na ročním období, ale i v období bez přímého slunečního svitu solární termické i fotovoltaické kolektory pracují. 

Kolik ušetříte?

Instalace solárního termického systému. Solární systém je vhodný tam, kde je velká spotřeba teplé vody. Tento systém dovede kromě ohřevu vody i přitápět, a to za pomoci kolektorů napojených na běžný systém ústředního vytápění. Toto zařízení je určeno zejména pro celoroční přitápění v rodinných domcích. Použije-li se v objektech, které nejsou pravidelně obývány (rekreační chaty či chalupy), dokáže snížit jejich vlhkost i tvorbu plísní. Správně vyprojektovaný solární systém může svému majiteli ušetřit 70 až 90% nákladů na ohřev teplé vody, 25-40% nákladů na vytápění a  až 90% nákladů na ohřev bazénu (v letním období). Systém má řadu modifikací, lišících se počtem kolektorů, velikostí solárních zásobníků a zapojením.

Instalace fotovoltaického systému. To je elektrárna na vaší střeše. Fotovoltaické systémy jsou sice dražší, ale zde můžete vydělat. Záleží na tom, jak systém zapojíte a jak bude velký. Máte dvě varianty – buď budete vyrobenou energii spotřebovávat, nebo ji budete prodávat a pro svoji spotřebu naopak energii kupovat za obvyklé tarify. Od roku 2006 podporuje ČR tento způsob výroby energie pomocí vyšších výkupních cen při prodeji do sítě nebo formou zelených bonusů (spotřebování v objektu). Pro rok 2007 je výkupní cena 13,46 Kč a zelený bonus je 12,75 Kč za 1 kWh – to znamená, že tuto částku dostanete za každou vyrobenou kWh a navíc spotřebovávanou elektřinu neplatíte. Můžete tedy ušetřit ještě více než kdybyste ji prodávali a pro svou spotřebu kupovali. (ceny jsou bez DPH). Výkupní cena je garantována po dobu 15-ti let.

Malý příklad a kalkulace domácí výroby energie.  1 m2 fotovoltaických panelů vyrobí ročně cca 135 kWh. 1m2 fotovoltaické plochy pořídíte za cenu kolem 20 000 Kč.  Pokud byste si pořídili fotovoltaický systém na rodinný dům, například o ploše 16 m2 , výkonu 2 kWp  tak vás bude stát cca 320 000 Kč bez 5% DPH. Roční energetický zisk u tohoto systému je cca 2100 kWh. Jednotka kWp je zkratka pro kW peak, tj. pro špičkový výkon zařízení. Používá se u fotovoltaických zařízení, protože zde výkon závisí na tom, jak moc právě svítí Slunce. V noci je výkon nulový, okolo poledne maximální. Z panelu s výkonem 1 kWp získáte v ČR za rok zhruba 800 až 1200 kWh elektřiny, podle typu a umístění panelu.  Ročně tedy  u našeho příkladu vyrobíte a prodáte elektřinu za cca 28 000 Kč.  Životnost systémů výrobci udávají na dobu minimálně 30 let. Takže u tohoto příkladu je návratnost asi za 7 let (záleží na přiznané podpoře i konkrétní spotřebě vaší energie). Toto byl ale příklad malého systému, pokud byste zvolili větší plochu, tak vás instalace vyjde levněji (samozřejmě v poměru k výkonu). Tolik tedy o domácích systémech.

Zajímavým tipem pro podnikatele může být také stavba menší, či větší fotovoltaické elektrárny. Rozhodně je to jistá investice. V ČR bylo v posledním roce instalováno několik „velkých“ elektráren. První průkopnicí byla elektrárna v Opatově (nepočítám např. školní a univerzitní elektrárny, které byly instalovány dříve s úplně jinými dotacemi). Opatovská elektrárna má výkon má výkon 60,89 kWp. Na střeše farmy je instalováno 369 fotovoltaických panelů. Plánovaná roční výroba elektřiny v Opatově činí 63 MWh. Elektrárna byla instalována za pět týdnů, stála 9 mil. korun a projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zde byly poskytnuty dotace ve výši 3 miliony korun a návratnost investice byla spočítána na 8-9 let. Zajímavé je, že po devíti měsících provozu hlásí tato elektrárna vyšší výrobu energie než očekávala.
Od spuštení elektrárny v polovině roku 2006 bylo ke konci dubna 2007 celkově vyrobeno 41 000 kWh. Například  v dubnu 2007 vyrobila 9.437 kWh elektrické energie v průběhu, čímž překonala původní vlastní prognózu o 70 %. V ČR jsou instalovány další fotovoltaické elektrárny o podstatně vyšším výkonu – například elektrárna Bušanovice o výkonu 600 kWp je největší elektrárnou tohoto druhu ve východní Evropě. Ta byla postavena s investicí 85 mil. korun a byla na ni poskytnuta dotace z fondu OPPP ve výši 29 200 000 korun. Více si o fotovoltaických elektrárnách v ČR můžete přečíst na www.itest.cz

Dotace

Získat dotaci není sice jednoduché, ale dá se to zvládnout. Dobrá instalační firma vám s dotacemi poradí a žádost může vyřídit i za vás, eventuelně vás odkáže na poradce. Je škoda, že to v ČR nefunguje jako v některých jiných zemích, kde k žádosti o dotaci stačí v podstatě jen doklad o vynaložených nákladech a potvrzení odborné instalační firmy, že zařízení instalovala. 

Solární termické systémy pro ohřev vody a vytápění

SFŽP – Státní fond životního prostředí poskytuje dotaci pro domácí použití ve výši 50% z ceny, maximálně 50 000 Kč pro ohřev vody a max. 60 000 Kč pro ohřev vody s podporou vytápění.
Z ceny odborného posudku, který je součástí žádosti, hradí  SFŽP 50%, maximálně 3 000 Kč.

Komunální dotace – podpora města. Například Praha vyhlásila v dubnu komunální dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie. Do fondu, ze kterého se příspěvky budou vyplácet, magistrát na letošek vložil 8 milionů korun. Dotace na solární systémy přitom činí 4 000 Kč na 1 m2, max. 80 000 Kč na jedno zařízení, max. 50 % doložených nákladů (toto platí i pro fotovoltaické systémy)

Fotovoltaické systémy pro domácí použití
Dotace poskytuje SFŽP
. Podpora je  poskytována na  již ukončené akce a instalovaný výkon do 5,0 kWp.  Došlé žádosti se posuzují čtvrtletně.  Pokud žádost projde výběrovou komisí, je doba na vyplacení dotace cca 3 měsíce. Výše dotace je 50 % z ceny, maximálně 200 000 Kč.

Fotovoltaické systémy pro podnikatele
rámci operačního programu podnikání a inovace byl 1.5. 2007 vyhlášen program EKO-energie, určený pro malé a střední podniky (i začínající podnikatele). Registrační žádosti o podporu se přijímají od 1.6. do 31.7. 2007 a plné žádosti od 1.8. do 30.9. 2007. Pro dotace v tomto programu je plánováno 850 mil. korun. Podpora pro fotovoltaické systémy je ve výši 30% investice (min. 0,5 mil Kč, max. 100 mil Kč).  Národní program Ministerstva životního prostředí nabízí podporu až 50% investice, lze také použít dotace z fondů EU

Trochu teorie

Není kolektor jako kolektor.  Nechci zmiňovat všechny, alespoň ty základní: 
Vakuové trubicové kolektory jsou kolektory s nejvyšší účinností zejména v zimním období, neboť vysokým vakuem uvnitř trubice jsou téměř eliminovány tepelné ztráty konvekcí. Další výhodou přímo protékaných trubkových vakuových kolektorů je variabilnost jejich umístění.  Ploché vakuové kolektory jsou jedním z nejmodernějších výrobků v oblasti solární techniky. Spojují v sobě výhody trubkových vakuových kolektorů (nízké tepelné ztráty) a plochých zasklených kolektorů se selektivní vrstvou (nižší pořizovací náklady při zachování vysoké účinnosti). Ploché  zasklené kolektory se selektivní vrstvou. Tyto kolektory by měly v současnosti představovat nejrozšířenější typ instalovaných kolektorů. Fotovoltaický kolektor - pomocí fotovoltaických panelů získáte elektrickou energii přímo ze slunce. Fotovoltaika patří k nejperspektivnějším alternativním zdrojům energie.

Příklady instalací solárních systémů

Teorie je krásná věc, ale na konkrétním příkladu instalace solárního termického nebo fotovoltaického systému si můžete představit své přibližné náklady. Vybrala jsem proto několik systémů pro vaši orientaci. Chtěla bych ale zdůraznit, že ceny mezi jednotlivými systémy nelze porovnávat, jsou pouze orientační a modelové, každý objekt má svá specifika a je potřeba vytvořit konkrétní projekt. Také si všimněte, pro co je systém určen. Pouze pro přípravu teplé vody je systém levnější, pokud chcete i přitápět, tak zaplatíte více. Jako příklady vám představujeme systémy pro celoroční domácí provoz s nuceným oběhem. Každá firma má ale ve své nabídce i levnější sady například pro chaty nebo rekreační objekty, například se samotížným oběhem.

SOLARTECNET 4000

 

Fotovoltaické systémy SOLARTECNET jsou určeny pro výrobu elektřiny, především pro instalace na rodinných domech. Výkonové řady od 2,4 do 10 kWp výkonu nabízejí svým uživatelům maximální využití plochy střechy. Je to elektrárna na vaší střeše. Mezi uživateli nejoblíbenějším systémem je typ SOLARTECNET 4000. Nominální výkon je 4,2 kWp a pro jeho instalaci je zapotřebí cca. 38m2 . Cena takové minielektrárny vybudované na střeše domu je 640 000 Kč  včetně instalace a 5% DPH. V České republice vyrobí takový systém v průměru 4000 kWh elektrické energie a uspoří asi 4,6 tuny CO2, který by vznikl při výrobě stejného množství energie konvenčními zdroji. Vzhledem k minimální životnosti celého zařízení 25 let (český výrobce Solartec garantuje maximální pokles výkonu po 25 letech provozu na 80%), se jedná po dobu jeho užívání o nezanedbatelné hodnoty. Majitel zařízení si elektrickou energii vyrábí touto minielektrárnou sám. Vyrobená elektřina je spotřebována v domě  a majitel prodává vyrobenou elektřinu formou tzv. "zelených bonusů"  za 12,75 Kč/kWh, což představuje částku cca 51 000 Kč za rok  a je nutno počítat i s tím že neplatíte za elektřinu to znamená další úsporu 3Kč za každou kWh, kterou investorovi FVS ušetri. Celkem tedy ročně můžete uspořit částku cca 61 000 Kč. Pokud je poskytnuta dotace ve výši 200 000 Kč, pak je tato elektrárna za 6-7 let zaplacena, bez dotace by to bylo maximálně do 10 ti let. Ještě pro orientaci uvádím cenu menšího systému SOLARTECNET 2000 o výkonu 2,4 kWp – 388 000 Kč kompletní dodávka i s 5% DPH.

více si přečtěte zde >>>

Systémy  ROTO

solární nebo fotovoltaické moduly německé výroby, které vypadají  jako střešní okna. Oba systémy byly navrženy v souladu s designem a rozměry střešních oken ROTO a jsou dodávány včetně veškerého příslušenství s plnou kompatibilitou se střešními okny ROTO. Také způsob montáže kolektorů odpovídá způsobu montáže střešních oken. Celý solární systém se montuje do střešní konstrukce, čímž vzniká úspora střešní krytiny. Rozměry kolektorů vycházejí z rozměru okna 9/14 (94x140cm) a 11/14 (118x140cm). Okna se tak dají libovolně kombinovat s kolektory do sestav, které na střechách vytvářejí zajímavé architektonické celky. Přitom nezáleží na tom, zda jsou v sestavě solární kolektory nebo fotovoltaické články. V sestavách nad sebou rozhoduje šířka i výška kolektorů, ale v sestavách vedle sebe je rozhodující pouze jejich výška.  Systém ROTO solárních kolektorů se obecně skládá z solárních kolektorů, integrovaná regulační stanice DELTASOL CD, expanzní nádoby, kombinovaného solárního zásobníku, plnícího ventilu, spojovacího potrubí, směšovacího ventilu, odbočky ke spotřebičům. Orientačně se podívejme na  ceny panelů a paketů. Pro ohřev teplé vody pro čtyři osoby by byly třeba 4 termické kolektory RSK 9/14 – celkem za 46 480 Kč  a systém Rotosol systempaket s 400 l zásobníkem  za  55 616 Kč (bez DPH).  V těchto cenách není započítána montáž a některé další drobnosti.

více si přečtěte zde >>>

Vaillant Solar Set 1

Tato sestava využívá sluneční energie k ohřevu vody. Nejdůležitějším prvkem celého solárního systému je deskový solární kolektor auroTHERM VFK 900, který má vysokou účinnost - až 95 % sluneční energie je zachyceno kolektorem.  Panel má plochu 2,3 m2 a jeho povrch je pokryt speciálním ochranným  sklem o tloušťce 4 mm. Kolektor je možné namontovat na střechu, plochou nebo šikmou, popř. do volného prostoru. Neoddělitelnou součástí systému je bivalentní solární zásobník uniSTOR VIH S 300/1 o objemu 300 l. Tento speciální typ zásobníku obsahuje dvě topné spirály, přičemž jeho objem a konstrukce plně zabezpečí komfort. Další důležitou součástí celého solárního systému je regulace auroMATIC 620. Dokáže regulovat přípravu teplé užitkové vody v zásobníku pomocí kolektoru, v případě potřeby je schopný regulovat dohřev pomocí topného kotle.  Sestava Solar Set 1 obsahuje závěsný kondenzační kotel ecoTEC, 2x plochý solární kolektor auroTHERM VFK 900, zásobník uniSTOR, regulátor auroMATIC 620, expanzní nádobu (18 l), čerpadlová skupina , nemrznoucí směs, 20 l, základní střešní modul pro 2 solární panely, sada úchytek pro klasickou krytinu (6 ks), odvzdušňovač s uzavíracím ventilem. Sestava Solar Set 1 obsahuje také závěsný kondenzační kotel VU 246/2-7 ecoTEC (může být i jiný, uvádím nejvýkonnější). Cena této sestavy je 126 300 Kč bez DPH.

více si přečtěte zde >>>

Regulus sol 5 KPS HSK 800 

 

Solární sestava pro přípravu teplé vody a předehřev topné vody pro 4 - 5 osob pro nízkoteplotní vytápění v kombinovaném zásobníku HSK. Zásobník HSK může zároveň plnit funkci akumulačního elektrokotle nebo umožňuje spolupráci  s plynovým. Zásobníku HSK je možné využít pro akumulaci tepla z dřevokotle či krbové vložky.  V letním období je k dispozici dostatek tepla, který můžete s úspěchem využít  například pro ohřev bazénu.
Sestava obsahuje všechny komponenty nutné k montáži solárního systému na šikmou střechu včetně nerezového potrubí a izolace (30m) pro primární solární okruh. Sestava obsahuje 5 plochých kolektorů, akumulační nádrž 800 l, všechny připojovací a upevňovací sady, solární regulátor, čerpadlovou skupinu, expanzní nádobu s držákem, 25 l nemrznoucí kapaliny, bazénový výměník, kotel Therm 28 KDZ 5.
Cena včetně montáže včetně DPH 5% je 215 000 Kč

více si přečtěte zde >>>

Solární systém AMK

Sestava je určena pro ohřev užitkové vody pro 4 osoby a přitápění rodinného domu. Solární sestava obsahuje 4 kolektory DRC 10, montážní konstrukce, kolektorové propoje, propojovací potrubí 15 m, solární regulaci, solární bojler SSH 400 l, deskový výměník, čerpadlové stanice, nemrznoucí kapalinu a expanzní nádržku. Sestava má celkovou absorpční plochu 10,92 m2, která optimálně přeměňuje přímé i difúzní sluneční záření na využitelnou energii.
Trubicové vakuové kolektory DRC 10 vyrábí švýcarská firma AMK SOLAC SYSTEMS AG. 
Užitková voda se ohřívá v solárním zásobníku. Dosáhne-li bojler své maximální teploty, vypne se plnící čerpadlo „Užitková voda – solár“ a v případě potřeby se zapne solární čerpadlo „Podpora vytápění“. Tento cyklus udržuje zpětný chod topného kotle pomocí deskového tepelného výměníku na určité teplotě, což zkracuje dobu provozu kotle. Solární energie je dodávána přímo do topného systému (bez tepelných ztrát). Výsledkem je vysoký potenciál úspor. Díky speciálnímu konstrukčnímu principu dokáže solární zařízení AMK  kontrolovat tvorbu páry.  Montáž je jednoduchá a realizovatelná v krátkém čase. V důsledku toho lze ušetřit až 40 % obvyklých instalačních nákladů.
Solární pakety AMK představují první kompletní zařízení s vakuovými trubicovými kolektory, které obstojí v cenovém srovnání se zařízeními, v nichž jsou použity ploché kolektory. Cena tohoto systému je 225 000 Kč včetně instalace, bez DPH.  

více si přečtěte zde >>>

Systémy Stiebel Eltron

 

V ročním průměru šetří solární soustavy Stiebel Eltron přibližně 70 % energie, která by byla jinak při přídavném konvenčním oběhu zapotřebí. Solární systémy obsahují nové vysokovýkonné ploché kolektory SOL 27 plus nebo SOL 23 plus s vysoce selektivním plošným absorbérem, solární zásobník, regulátor, montážní a instalační sady, expanzní nádobu,  kapaliny a další potřebné komponenty.  Stiebel má ve svých podkladech podrobně rozpracované projekty pro solární systémy pro různé použití. Jako příklad si uvádím sadu pro ohřev vody pro 4-7 osob (počítána je zde spotřeba 40 l teplé vody na osobu) se dvěma kolektory SOL 27 plus. Kromě kolektorů obsahuje i montážní rámy pro taškovou střechu, montážní sady pro rychlé propojení kolektorů, tepelně izolované vlnité hadice pro snadný prostup střechou, tepelně izolovanou kompaktní instalaci s 3-stupňovým oběhovým čerpadlem (s integrovaným odvzdušněním systému), pojistným ventilem 0,6 MPa, manometr, plnící přípojku, přípojku pro expanzní nádrž, regulaci s čidly, jímku pro čidlo kolektoru, teplonosnou kapalinu H-30 L, expanzní nádrž vhodnou pro H-30 L, 300-litrový solární zásobník SBB 300 plus. Cena tohoto systému je 98 373 Kč bez DPH.

více si přečtěte zde >>>


Systém T.W.I – Optimum

 

Solární kolektory a systémy TWI jsou českým výrobkem a  poskytují řešení pokrytí spotřeby energie pro ohřev TUV do výše 70%, ohřev bazénů do výše 100%, přitápění objektu do výše 30%. 
Systém Optimum  pokrývá 65% celoroční spotřeby teplé užitkové vody 4 členné rodiny. Jedná se o efektivní solární sestavu s kompaktní jednotkou Hydrounit 300 l.
Sestava obsahuje  tři vysoce účinné kolektory SunWing T2 Classic, konstruované k celoroční absorbci přímého a difůzního slunečního záření při jasné i oblačné obloze, které získávají optimální množství sluneční energie pro celý objem kvalitní, dvojitě smaltované nádrže. Integrovaná čerpadlová stanice a elektronická regulace zjednodušuje montáž, šetří instalační prostor a pořizovací náklady. Případný dohřev 1/3 objemu nádrže je realizován např. plynovým kotlem připojeným na horní výměník. Nádrž je standartně vybavena přírubou pro záložní el. topidlo umístěné ve střední části nádrže.
Systém Optimum obsahuje: 3 ks Solárního kolektoru T2 Classic,  hliníkovou nosnou konstrukci, montážní sadu, solární zásobník Hydrounit 300 l se zapojenou regulací a čerpadlovou stanicí, expanzní 15 l nádrž, 25 l nemrznoucí směs. Cena tohoto systému je 83 350 Kč bez 5% DPH.

více si přečtěte zde >>>

JH Solar – ThermoSolar - Heliostar

Tato solární sestava je určena pro 4 člennou rodinu pro ohřev vody. Objem ohřívaného zásobníku je 300 litrů. Sestava obsahuje kompletní primární okruh solárního systému - 3 ks slunečních kolektorů ThermoSolar  300 ( 6 m2 ),  Al konstrukce pro uchycení kolektorů na střechu, solární zásobník pro ohřev TUV typ HT 300 ERM, Cu potrubí včetně izolace vhodné pro solární systémy 30 m, automatickou solární regulace se zobrazením teplot, ostatní materiál nutný pro bezporuchový a bezpečný provoz, nemrznoucí směs 25 l. Cena této sestavy je 90 000 Kč bez DPH. Takto navržený systém je schopen upořit cca 80% energie potřebné na ohřev TUV v průběhu roku. 
Sluneční kolektor TS lze instalovat pomocí hliníkové konstrukce nad střešní krytinu, případně lze i  integrovat do střešního pláště ( jako náhradu střešní krytiny ), výhodou je možnost volby barvy integrace podle barvy krytiny. Sluneční kolektory TS ( HELIOSTAR ) jsou určeny pro celoroční provoz.  Ceny kompletních systémů pro ohřev TUV a přitápění se pohybují dle náročnosti od 200 000 Kč včetně 5% DPH.

více si přečtěte zde >>>

Solární systémy VermosSolární systémy Vermos (český výrobce)  s vakuovými trubicovými kolektory jsou vysoce kvalitní zařízení světové technické úrovně. Vynikají vysokou účinností, dlouhou životností a též příznivou cenou. Vakuové trubicové kolektory mohou být montovány na ploché i šikmé střechy, na terén i na svislé osluněné stěny, lodžie a atiky domů. Kolektory přitom nejsou příliš citlivé na sklon k vodorovné rovině i na rychlost větru, která zvyšuje tepelné ztráty konvencí u plochých kolektorů. Zařízení jsou vhodná pro celoroční provoz jak pro ohřev užitkové vody, tak i pro přitápění objektů. Z široké nabídky jsme systémů jsme vybrali  TUV-160 pro ohřev vody pro 4 člennou rodinu.  Systém se skládá ze 4 ks vakuových trubicových kolektorů VK6-Ari (alternativně ze 2 větších kolektorů), kompaktního solárního zásobníku OVS 160 SK, z konstrukce pro sedlovou střechu, svěrného šroubení, nemrznoucí kapaliny, teplotní jímky a automatického odvzdušňovacího ventilu. Systém v této sestavě stojí (dle použitých kolektorů 71 – 74 000 Kč bez DPH. V ceně nejsou započítány rozvody a montáž.

více si přečtěte zde >>>

  Olga Kábová

Poznámka: DPH při montáži v obytných objektech činí 5 %.

 

 

Příloha