automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 14.2.2008

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy, tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla – teplo z okolního prostředí

Asi 75 % veškeré spotřeby energie v domácnosti se protopí. Ceny energií stoupají.  Proto je třeba uvažovat o jiném než klasickém vytápění. A to s ohledem na úsporu energie i šetrnost k životnímu prostředí. Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody.

Tepelná čerpadla se v zahraniční využívají pro vytápění naprosto běžně již několik desítek let, nejedná se tedy o žádnou módní technicky dosud nevyspělou záležitost. Jejich většímu rozšíření u nás dosud bránily velmi nízké ceny energií, které prodlužovaly ekonomickou návratnost vyšších pořizovacích nákladů. Nutná počáteční investice ve výši přibližně 200-300 tisíc Kč je následně vyvážena velmi nízkými provozními náklady. Navíc můžete získat dotaci.

Tepelné čerpadlo pro vytápění využívá energii z okolního prostředí. Velkou část energie, potřebnou pro vytápění, odebírá tepelné čerpadlo z přírody (cca 75%).
A to i přesto, že intuitivně uvažováno tam žádné teplo podle lidského uvažování není citelné: je to především sluneční teplo, které je uloženo ve velkém množství v půdě, ve spodní vodě a v okolním vzduchu. Vytápění tepelným čerpadlem znamená využívat tyto energie, které se nepřetržitě obnovují a které jsou téměř všude k dispozici. A to současně neškodně pro životní prostředí a hospodárně. 

Čtyři funkční části tepelného čerpadla  převádějí teplo z okolního prostředí na vyšší teplotní úroveň, teplo využitelné pro vytápění: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Teplo, získané z prostředí, se přenáší ve výparníku na ekologicky neškodné chladicí médium. V kompresoru se absorpcí tepla odpařené chladivo uvede na vyšší tlak. Tím se zvýší teplota chladicího média. V kondenzátoru se přenáší energie prostředí na topnou vodu. Expanzním ventilem se chladicí médium opět uvolní a je znovu schopno pojmout nové teplo z prostředí.

Tepelná čerpadla se dělí na několik skupin, podle toho z jakého zdroje teplo odebírají a jakým způsobem ho předávají dále. Například označení tepelného čerpadla jako vzduch/voda znamená, že tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu a předává ho do topné vody.

Tepelná čerpadla mohou odebírat teplo z celé řady zdrojů.

země/voda – plocha

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. V zahradě jsou v metrové hloubce a metrové rozteči zakopány plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Nižší investiční náklady v porovnání s termovrty, vysoký topný faktor, lze instalovat ve většině lokalit v ČR. Nelze instalovat u objektů s malým pozemkem, na ploše s kolektorem nelze nic stavět. Pro běžný rodinný dům je zabraná plocha pozemku 200 až 400 m².

země/voda – rybník

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z povrchové vody. Na dně jsou položeny plastové hadice se zátěžkami, naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi vodou a tepelným čerpadlem. Vytápění a ohřev TUV v objektech všech velikostí. Nižší investiční náklady v porovnání s termovrty a plošnými kolektory, vysoký topný faktor. Riziko poškození potrubí v případě povodně, výlovu nebo jiné pohromy. Pro běžný rodinný dům je potřebná plocha 150 až 350 m².

země/voda - vrt

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vrtu. Ve vrtu jsou zasunuty plastové sondy naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Vytápění a ohřev TUV v objektech všech velikostí. Stabilní teplota zdroje tepla z vrtu, vysoký topný faktor, lze instalovat ve většině lokalit v ČR. Vyšší pořizovací náklady, mírný nepořádek v průběhu vrtání. Pro běžný rodinný dům se provádí vrty v hloubkách 50 - 120 m.

vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu bez omezení venkovní teplotou. Přitápění v domech nebo bytech vytápěných přímotopy, temperace chat, vytápění a klimatizace zimních zahrad. Nízká pořizovací cena, možnost chlazení v létě, odvlhčování, čištění vzduchu. Je možné vytápět jen jeden prostor, nižší výkon. 

vzduch/voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Tepelným čerpadlem je ohřívána topná voda až na 55 °C. Vytápění menšího rodinného domu, ohřev TUV, ohřev vody v bazénu. Nižší pořizovací cena, rychlá a levná instalace. Nižší topný faktor, kratší životnost v porovnání s čerpadly země-voda, hlučnost, pokles výkonu při nízkých venkovních teplotách

voda/voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní vody. Spodní voda je vyčerpávána ze studny, v tepelném čerpadle je ochlazena a pak zavedena do druhé vsakovací studny. Vytápění a ohřev TUV v objektech všech velikostí. Spodní voda musí mít teplotu min. 7 °C a musí vyhovět její chemický rozbor. Větší riziko poruch, nutnost instalace a čištění filtrů. Pro běžný rodinný dům musí mít studna garantovanou vydatnost přibližně 0,5 l/s (43 000 l/den).

odpadní vzduch/voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vnitřního vzduchu v budově, které zároveň funguje jako větrací jednotka. Tepelným čerpadlem je ohřívána TUV a případně i topná voda až na 55 °C. Nutnost instalace vzduchotechnického potrubí, nízký výkon tepelného čerpadla

větrací vzduch + země/voda

IVT 495 TWIN je zcela nové systémové řešení větrání, vytápění a ohřevu TUV. Kombinace využívání tepla odpadního vzduchu a tepla z plošného kolektoru zásadně zefektivňuje účinek tepelného čerpadla. Teplo z odpadního vzduchu je maximálně využito. Když není potřeba vytápět nebo ohřívat TUV, je nadbytečné teplo z větracího vzduchu uloženo do podzemní smyčky. Díky tomu je teplota zemního kolektoru stále vysoká a tepelné čerpadlo pracuje celoročně s vysokým topným faktorem.

/or/

 

Příloha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další články