automobily | motocykly | hobby | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest

plynové vytápění

Aktualizováno 18.2.2008

E-mail

 

 

 

 

 

  Kondenzační plynové kotle                      Příloha

Klasické závěsné kotle najdete zde.

Kondenzační plynové kotle – trendy ve vytápění II

Zjišťovali jsme, jaké jsou dnes trendy ve vytápění domácností. Důraz je jednoznačně kladen na úsporu energie a ekologičtější provoz. Vzhledem ke stále vzrůstajícím cenám energií se nelze divit. Proto hledáme možnost jak úsporněji vytopíme svůj dům, či byt a jak levněji ohřejeme užitkovou vodu. Zaregistrovali jsme zvyšující se  nabídku obnovitelných a alternativních zdrojů – slunečních kolektorů a tepelných čerpadel. Letos také prodejci topné techniky zaznamenali nárůst prodeje plynových kondenzačních kotlů, které jsou úspornější než kotle klasické. Pak jsme postřehli ještě jeden, dalo by se říci paradox. Ekologie, neekologie, komfort, nekomfort – bohužel se navyšuje i prodej kotlů na pevná paliva, viděli jsme také novinky z této oblasti. To je dle našeho názoru důvod k zamyšlení.

Ale vraťme se kondenzačním kotlům. O kondenzačních kotlech jste si u nás již mohli letos přečíst zde. Tento materiál jsme ještě rozšířili o další informace. Podrobněji probereme aspekty použití těchto kotlů, jejich výhody i nevýhody, abyste i vy mohli zvážit zda pro vaše účely je kondenzační kotel přínosem. Pokud tedy uvažujete o koupi kotle, tak doporučujeme uvažovat o kondenzačním, který je jednoznačně i přes vyšší vstupní náklady úspornější. A pokud usoudíte, že chcete kondenzační kotel, tak vám přinášíme v příloze přehled kondenzačních kotlů, které se u nás prodávají.

Proč zvolit kondenzační kotel?

Podívejme se nejprve na základní princip kondenzační techniky:

Při spalování zemního plynu (metanu CH4) nebo propanu (C3H8) vzniká určité množství vody. Hořením dochází k jejímu ohřevu. Ta pak v podobě vodní páry spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření a odchází. Tepelné spaliny s sebou nesou část schované tepelné energie, tzv. latentní teplo. Pokud tyto spaliny ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství - kondenzaci obsažené vodní páry a k uvolnění tohoto tepla. V kondenzačním kotli se takto uvolněná energie pomocí výměníku využije k ohřevu topné vody.

To znamená, že nejen ušetříte při spotřebě paliva, ale navíc je kotel šetrnější k životnímu prostředí.

Pořizovací cena kondenzačního kotle je sice vyšší než cena kotle klasického, ale:

1) výrazně ušetříte při spotřebě paliva (porovnáváme s plynovým kotlem klasickým)
2) životnost kondenzačního kotle je delší než životnost kotle klasického
3) nemusíte vložkovat komín nerezovými vložkami, odkouření u kondenzačního kotle je podstatně levnější

Toto jsou tři základní aspekty, které se podílejí na úspoře vašich výdajů. Ale tak jednoduché to zase není. Je potřeba vzít v úvahu další faktory, které ovlivňují míru vašich úspor při vytápění. Jsou to především tepelné ztráty objektu a správná volba kotle právě pro vaše konkrétní podmínky. I když se více o této problematice můžete dočíst i u nás, konkrétní typ kotle by vám měl doporučit odborník, který by měl zhodnotit prostředí, ve kterém se bude kotel používat. Zde jsou důležité především tepelné ztráty objektu a rozsah výkonu kotle. Pozor – důležitá je i spodní hranice výkonu kotle.

Úspor paliva se dosáhne především kondenzací, při které je zužitkována i ta část tepla, která u konvenčních kotlů uniká do komína. Toto dodatečně získané teplo je využito pro předehřev vratné vody z ÚT. 

Dále by měl být optimalizován proces spalování v celém výkonovém rozsahu kotle. 

Důležitá je také široká lineární modulace kotle. Ta umožňuje dosažení rovnoměrného vytápění objektu v rozsahu 20 – 100% výkonu kotle. Většinou po 3/4 topné sezóny je plně postačujících 25 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny konvenční spotřebiče, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování stejně vysoké účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny neekonomickými. Kotel by měl být schopen pracovat s maximální účinností i během nejběžnějších teplot okolo 0 °C, kdy k pokrytí aktuálních ztrát postačuje pouhá 1/3 vypočteného výkonu. Tato přednost se nejvýrazněji projevuje u moderních rodinných domů. Dnešní novostavby mají obvykle tepelnou ztrátu okolo 10 kW. Podle výše uvedených, v praxi ověřených zásad je tedy potřeba pro běžný provoz takovéhoto domu dosáhnout startovacího výkonu kotle menšího než 3,5 kW. Pokud není tento parametr splněn a kotel je provozován mimo svůj pracovní rozsah, začíná tzv. cyklovat. Standardní kotle se startovacím výkonem okolo 6–8 kW absolvují takovýchto cyklů okolo 40 000 ročně. Toto číslo vypadá značně nevěrohodně, ale po přepočtu na počet topných dnů v roce představuje jeden start kotle během 10 minut. Správně zvolený kondenzační kotel u novostavby by měl startovat cca 10 x méně. 

Jeden příklad z praxe

Například jeden zcela konkrétní příklad ze Švýcarska. Řadový rodinný dům Kuhnových v Märstettenu je obýván 4 člennou rodinou a má 5 obytných místností – obytná kuchyň v přízemí, 3 pokoje v prvním patře a obytné podkroví. Celkem 180 m2 vytápěné plochy. Přízemí a podkroví je osazeno podlahovým vytápěním, první patro pak radiátory. Fasáda domu je zděná, má 12centimetrovou venkovní izolaci s hodnotou k=0,3, okna mají k=1,6. Tepelná ztráta je blízká 6 kW. Dům představuje standard novostavby v dané oblasti.

V objektu byl původně nainstalován plynový kondenzační kotel s lineární modulací výkonu od 4,8 kW. Tento kotel zde byl provozován v období od 1.10.1997 do 30.9.1999 a vykazoval roční spotřebu okolo 10 500 kWh. Je to jistě vynikající hodnota, ale kotel se vzhledem k velmi nízké tepelné ztrátě domu vyznačoval neobvykle vysokým počtem startů a nevyužíval své základní přednosti – široké lineární modulace výkonu. 

K 1.10.1999 byl původní kotel nahrazen vhodnějším modelem s výkonovým rozsahem 0,9–9,5 kW a byl provozován a sledován v období od 1.10.1999 do 30.9.2001. První poznatek byl získán téměř okamžitě – počet startů kotle byl silně redukován, na 15 % původního počtu. Hmatatelný výsledek přišel v září 2000, jeden rok po přestavbě – spotřeba plynu se snížila z 10 744 kWh na 8 401 kWh. Zima byla ovšem teplejší o 1,6 % denostupňů. Přesto činila úspora po provedeném přepočtu na denostupně neuvěřitelných 20 %. Za období roku 2000/2001 byly výsledky ještě lepší (viz graf).

Kotle s výkonovým rozmezím 0,9–9,5 kW a 2,4–13,5 kW umožňují vysoce komfortní a nepřerušované vytápění objektů s velice nízkou okamžitou potřebou tepla. Loňské a předloňské zkušenosti s aplikacemi těchto typů kotlů do novostaveb v ČR vykazují stejné příznaky, které jsou uvedeny ve zmíněném příkladě - u objektů, kde je minimální výkon kotle roven nebo nižší 25 % tepelné ztráty domu je dosahováno špičkových výsledků ve spotřebě paliva a počet startů kotle nepřekročí 3 500 za rok. 
Toto se týká především objektů s malou tepelnou ztrátou - většinou novostaveb. u objektů s vyšší tepelnou ztrátou - starší stavby, ne tak dobře izolované nepotřebují kotel s tak nízkou spodní výkonovou hranicí.


Kdy se vrátí zvýšená investice do koupě kondenzačního kotle? 
Souhrn všech výše uvedených parametrů zaručuje celkovou roční spotřebu plynu nižší o 25–40 % oproti ostatním kotlům klasické konstrukce. Záleží pouze, s jakou technickou úrovní standardního výrobku provedeme toto porovnání. Například u propanu je při současných vysokých cenách ropy návratnost investice do kondenzačního kotle necelé 2 roky, u zemního plynu se pohybuje okolo 4 let. To je reálná situace v roce 2004. S předpokládaným nárůstem ceny za zemní plyn se doba návratnosti investice do kondenzačního kotle ještě výrazně zkrátí. 

 /or/