automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 22.10.2008

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy,  tepelná čerpadla

Největší fotovoltaická elektrárna ve východní Evropě – Bušanovice

Příklady dalších instalovaných elektráren v ČR

Elektrárna Dubňany


Solární elektrárna v Ostrožské lhotě vyrobila 711 MWh v prvním roce provozu

Fotovoltaická elektrárna 2,1 MW – Dubňany - 2.etapa

Dalším významným krokem v oblasti obnovitelných zdrojů, konkrétně výstaveb fotovoltaických elektráren, je zařízení o výkonu 2,1 MW, které je v těchto dnech uváděno do provozu. (O první etapě Dubňan si můžete přečíst zde). Zařízení zcela pracuje na principu přímé přeměny slunečního záření na elektrický proud, s tím že tento ekologický projekt vyprodukuje elektrickou energii o plánovité velikosti 2.244 MWh/rok, čímž pokryje spotřebu  410 průměrných rodinných domů,  je zcela napojen na síť vysokého napětí naší distribuční soustavy ve vazbě na E.ON Distribuce a.s.Celková hrubá návratnost této stavby je 7,2 roku, v kombinaci s financováním od bank je to 11 let.

Oblastí tohoto největšího energetického zdroje v ČR ze slunečního záření je opět průmyslová oblast města Dubňany – Horní Huť,  nedaleko od již realizované stavby z minulého roku,  FVE SLUNETA – 660 kWp. Celkově je osazení vhodně navázáno na starší průmyslové areály v okolí a přispívá k oživení výroby a růstu pracovních příležitostí v donedávna chátrajícím území. Tato lokalita dle sluneční mapy ČR vykazuje dlouhodobě nejvyšší podíl intenzity slunečního záření  podpořená i praktickým měřením stávající elektrárny.

Firma SLUNETA využila při projektování díla již zkušenosti z předchozí poměrně významné elektrárny a pozemek o velikosti 7 ha osadila pevnými řadami solárních panelů v souladu s měniči napětí. Toto rozhodnutí vyplynulo z konfigurace pozemku, kde dochází ke křížení dvou větví vysokého napětí a kde by umístění polohovacích jednotek, tzv. trakerů bylo neefektivní.  Jako novinka zde byly nasazeny nové měniče napětí,  každý o výkonu 33 kW,  čímž došlo ke zmenšení počtu původních jednotlivých zdrojů a zároveň tyto bylo možno umístit do venkovního prostředí. Tímto uspořádáním klesla náročnost obsluhy na vyhodnocování dat a byla zachována jednoduchost systému. Provoz elektrárny budou zajišťovat 2 pracovníci převážně v oblasti úprav ploch pozemku, vlastní technologie nevyžaduje aktivní denní údržbu a nikterak nezasahuje do okolního prostředí. Celá elektrárna je napojena na kamerový systém a spolu s daty o výkonových parametrech (dle intenzity slunečního záření) je vše přenášeno po síti internet k dalšímu zpracování.

Vlastní stavba byla zahájena přípravnými pracemi v 06/2008, v současné době probíhají ověřovací zkoušky a elektrárna je již napojena na elektrickou síť.

Parametry solární elektrárny:

Celkový projektovaný výkon:   2100 kW

Plánovaná výroba energie:             2244 MWh/rok , průměrně 6,15 MWh/den

Fotovoltaické panely:                         12.050 ks (125-200 Wp) 

Měniče napěti:                         SCHÜCO  SMA SMC 7000TL – 18 ks

                                                SCHÜCO  SMA SMC 8000TL – 58 ks

SCHÜCO SGI 33k – 10 ks            

KACO POWADOR 25000 – 1 ks

KACO POWADOR 33000 – 30 ks

Osazení trafostanice:                  2 x 1200 KVA

Doba realizace:                         6/2008 – 10/2008 

/OK/

 

 

Příloha