Nový Spirit - systém pro  monitorování a zabezpečení automobilu


Není to tak dlouho co jsme na stránkách iTestu uveřejnili materiál o zajímavé ochraně automobilu pod názvem Spirit duch automobilů. Technický pokrok je však tak rychlý, že již za pár měsíců nezůstal „kámen na kameni“  a nový Spirit je od toho původního tak odlišný, že je dobré mu věnovat ještě jedno aktuální pokračování. Nejaktivnější  podnikový „dělník“vyplňuje knihu jízd  kontroluje vaše zaměstnance v dosud nevídaném množství  naviguje a zároveň snižuje ztráty pohonných hmot. 

Společnost MAI SYSTEM ve spolupráci se společností T-Mobile nabízí komplexní systém monitorování a zabezpečení mobilních objektů na principu GPS a GSM/GPRS.
Jedná se o multifunkční GSM/GPS modul  Spirit, u kterého můžete volit tři základními funkce – zabezpečení, elektronickou knihu jízd a navigaci.
Systém SPIRIT umožní nepřetržitý přehled o pohybu všech vozidel. Pomocí jednotky, a to reálném čase, dochází k zaznamenávání jízdních parametrů vozidel, jako jsou poloha, rychlost, čas a další.
Jednotlivé jednotky ve vozidlech jsou lokalizovány pomocí signálu GPS a  pomocí technologie GPRS přenáší automaticky na server , kde se vytváří elektronická kniha jízd , použitelná pro daňové účely. V případě, že není možné uskutečnit spojení ( např. v zahraničí )  se informace o poloze v paměti jednotky uchovávají a k jejich odeslání dojde ihned po sestavení datového spojení.

                   

Přesnou nejaktuálnější polohu si můžete, v případě nutnosti, vyžádat pomocí webové aplikace nebo pomocí mobilního telefonu.

Uživatelský přepínač umístěný ve vozidle slouží k indikaci provozu firemní/soukromá jízda.

V případě, že dojde k odcizení vozidla, odpojení napájení, poklesu napětí nebo změny polohy , je zaslán okamžitý alarm ve formě SMS nebo hlasového spojení až na pět Vámi definovaných telefonních čísel.

Jednotku lze také napojit na přídavná zařízení (průtokoměr), což umožňuje sledování skutečné spotřeby daného vozidla a následně vede k úspoře nákladů za pohonné hmoty..


Obr.: Kniha jízd

VÝHODY SLUŽBY SPIRIT

- zajištění nadstandardního zabezpečení vozidel – okamžité informace o odcizení vozidla 
- přímé úspory v hospodaření s PHM, trvalá úspora nákladů, zamezení krádežím 
- dodržování rychlostních limitů (delší amortizace vozu)
- automatické  generování
knihy jízd
- optimalizace vytížení vozového parku a optimalizace využití pracovní doby
- import údajů o tankování (CCS, Benzina, Shell)
- skryté umístění ve vozidle – jednotka SPIRIT je „neviditelná“ okem běžného řidiče
- optimální poměr výkon/cena
- podklady pro fakturaci výkonů
- podklady pro případ havárie vozidla
- zamezení nežádoucích úkonů (např.:nepovolené soukromé jízdy)
- slevy na pojistném – 10% - 20%
-
úspora nákladů na provoz firemních vozidel až o 20%

ZABEZPEČOVACÍ FUNKCE

- Okamžité předání informace o narušení vozidla nejen majiteli vozidla, ale i dalším osobám.  Např. bezpečnostní agentuře formou SMS nebo hlasového volání (pět tel. čísel)*
- Informace o přesné aktuální poloze a rychlosti vozidla
-
Odposlech interiéru vozidla *
- Kontrola stavu vozidla (vozidlo v klidu/ v pohybu)
- využití nezávislých výstupů k aktivaci dalších ochranných prvků a přídavných zařízení ve vozidle (např.blokování motoru v klidovém stavu vozidla, spuštění vnitřní sirény, nezávislého topení směrových světel atd.) *
-
Skryté tlačítko pro přivolání pomoci v případě nouze (možno napojení na Crash senzor)*
-
Možnost přesné lokalizace vozidla a dohledání v případě krádeže (PC, SMS, Internet, mobilní telefon)
- Okamžitá informace o změně polohy vozidla (odtažení, volitelné – nutno doplnit polohovým senzorem ) *
- Nastavitelná periodická kontrola stavu modulu (volitelné)*
- Identifikace řidiče Dallas čipem s blokací motoru  (volitelné) *

* neplatí pro verzi Light

IDENTIFIKACE ŘIDIČE –DALLAS CHIP

Jednotku Spirit je možné naprogramovat na nucenou identifikaci jednotlivých řidičů tak, že je zajištěn přesný přehled o době a jménu jednotlivého řidiče v knize jízd. Řidič se tedy musí před každým startem vozidla identifikovat přiděleným dallasem, aby bylo možné vozidlo nastartovat. Pokud není identifikace provedena , jednotka o neoprávněném startu zašle poplachovou informaci ( hlas , SMS – dle nastavení )
Tím je zajištěno:
- Zabezpečení vozidla proti odcizením
- Přesná evidence výkonnosti řidičů - jmenovitě

VLASTNOSTI EL. KNIHY JÍZD

- automatické generování knihy jízd v souladu s českými právními standardy
- zobrazování pohybu vozidel přímo v mapách –  aktuální pozice
- nulové náklady na instalaci, údržbu a aktualizaci software
- přímá úspora nákladů na provoz vozidel  až 20%
- komplexní správa vozového parku
- správa systému z libovolného místa připojeného k internetu - webové rozhraní –mobilní telefon
- SSL šifrování přenosu dat
- automatické stahování údajů, pravidelné zálohování dat
- minimální provozní náklady
-
automatické přiřazování názvů objektů v knize jízd s možností editace
- rozlišení soukromých a služebních jízd
- evidence nejčastějších cílů
- export knihy jízd (CSV, XML, SPZ 2007, Autopark 2007, Tisky)
- evidence PHM  - možnost importu z karet společnosti Benzina ,OMV , Shell
-
evidence řidičů- možno rozšířit o dallas sadu
-
vestavěná on-line nápověda 

KNIHA JÍZD

V úvodním  menu jsou přehledně zobrazeny vozidla  a jejich aktuální pozice.

V knize jízd je přehled uskutečněných jízd, počátek konec, stav palivové nádrže, průběh rychlosti a ostatní informace o vozidle, služební (zelené) a soukromé jízdy, odhad spotřebovaných pohonných hmot.

Každá jízda se zobrazuje na mapě buď jednotlivě, nebo jako celek . V případě jednotlivé jízdy se v pravém okně zobrazují okolní jízdy vozidla. Pro přehlednost je možné aktuální pozici zobrazit pomocí fotomapy.

Knihu jízd si můžete prohlédnout v demo účtu:

Na webové stránce : www.spiritgps.cz , nebo www.spiritgps.cz/kniha-jizd
Pomocí mobilního telefonu :  http://mobil.auto-gps.eu
Přihlašovací jméno:       demospirit
Heslo:                          demo

STATISTIKA PRO STAVEBNÍ STROJE

Standardní funkce knihy jízd lze doplnit o evidenci stacionárních strojů. Doba práce zařízení na jednom místě je evidována a zpracovávána zvlášť (evidence motohodin), což má přímý vliv na sledované množství spotřebovaných pohonných hmot. Efektivně je tak zabráněno machinacím s výkazy spotřebovaných pohonných hmot a odpracovaných hodin, neboť není možno vykazovat hodiny navíc, jako by stroj byl v provozu.

BLUE TOOTH

Komunikační modul SPIRIT je možno doplnit funkcí Blue tooth pro bezdrátovou komunikaci, umožňující využití získaných GPS dat z jednotky pro navigaci na kterémkoli zařízení. Používáte PDA, mobilní telefon s operačním systémem Symbian nebo Windows Mobile?

Mapové podklady si můžete vybrat dle Vašich potřeb. Nabídka je velmi široká a více informací získáte na stránkách výrobců a prodejců mapových podkladů včetně zařízení PDA – www.sunnysoft.cz , www.tomtom.com , www.pdamapy.cz.

Ceny - uvedeny jsou bez DPH

 

Nákup jednotky za plnou cenu 

Smlouva na dobu neurčitou

Jednotka

Ceny jsou platné se SIM T-Mobile.

Spirit Light

7 490,- Kč

Spirit GPS

8 299,- Kč

Spirit GPS BLUE

8 899,- Kč

Volitelné příslušenství

Dallas čtečka

210,- Kč

Dallas čip

130,- Kč

Náklonové čidlo

560,- Kč

Crash senzor

900,- Kč

Sada pro nucenou identifikaci ( obsahuje -2x dallas čip, čtečku , piezzo, blokační relé , spotřební mat)

785,-Kč

Piezzo

250,-Kč

Sdružená anténa GPS/GSM pro pevnou montáž

1149,-Kč

Blokační relé + patice

120,- Kč

Služby serveru

Aktivace databáze serveru ( jednorázový poplatek - automobil )

490,- Kč

Služby serveru GPRS měsíc - předplatné ON-LINE / automobil

189,- Kč

Služby serveru GPRS 6 měsíců - předplatné ON-LINE / automobil

1134,-Kč

Služby serveru GPRS 12 měsíců - předplatné ON-LINE / automobil

2267,-Kč

Mapové podklady - Evropa na úroveň ulic

zdarma

Upgrade mapových podkladů

zdarma

Licence kniha jízd portálová aplikace

zdarma

Hlasové služby - jednotka ( jen pokud je používáno , např. poplachy) účtováno nad rámec paušálu

15,-Kč/min

SMS ( jen pokud je používáno , např. poplachová SMS)

2.50,-Kč

Základní nastavení jednotky

zdarma

Servisní práce

Základní montáž jednotky - kniha jízd

od 1 300 K

Montáž jednotky -zabezpečení ( nucená identifikace , připojení na autoalarm )

od 2 900 K

Montáž jednotky - zabezpečení -stavební stroje

od 3300 Kč

Montáž jednotky - zabezpečení -nákladní vozidlo

od 3 300 K

Demontáž jednotky

600 Kč

Zpětná (opakovaná ) instalace

1000-3000

Ostatní

Pomoc při lokalizaci odcizeného vozidla ( není spojeno s výjezdem vozidla PCO 

zdarma

Nouzové odblokování jednotky - bez výjezdu

450 Kč

Reset jednotky - dálkový

120 kč

Přehrání nového FW jednotky ( mimo záruku)

50 Kč

Přidání ( odebrání ) dallas čipu v jednotce - dálková správa

130,- Kč

Výjezd technika - závada mimo záruku

15 Kč/km

Vyžádaný test funkčnosti jednotky

100 Kč

Práce servisního technika – hodina práce

450 Kč

Příplatek za montáže jednotek SO /NE, svátky ( + 40%)

příplatek

Vytvoření nového zapomenutého hesla do knihy jízd

60,- Kč

 VLASTNOSTI JEDNOTKY

Nastavení komunikačních prostředků -přenos GPRS, CSD, SMS

ano

ano

ano

Servisní mód

x

ano

ano

Přepínaní  soukromá /služební jízda

ano

ano

ano

Blokování motoru

x

ano

ano

Lokalizace SMS

ano

ano

ano

Periodická kontrola modulu

x

ano

ano

Aktivace/deaktivace systému

ano

ano

ano

Nastavení kontroly pohybu jednotky

ano

ano

ano

Odposlech interiéru při narušení

x

ano

ano

Připojení na průtokoměr

ano

ano

ano

Ovládání nezávislých  výstupů ( topení , směrovky atd)

x

ano

ano

Blokace startu bez autorizované identifikace ( dallas)

x

ano

ano

Sledování zapnutí přídavných zařízení

ano

x

x

Nouzové tlačítko + možnost připojení nárazového čidla

x

ano

ano

Automatický přenos poplachových zpráv na pult bezpečnostní služby

x

ano

ano

Bluetooth modul

x

x

ano

Záložní zdroj

x

ano

ano

Nastavení jazyka a hesla

x

ano

ano

Diagnostika

ano

ano

ano

Informace o poklesu napětí 

x

ano

ano

Připojení k autoalarmu

ano

ano

ano

Dálková aktualizace FW jednotky  

ano

ano

ano

Možnost monitorování pohybu vozidla  v reálném čase ON-LINE

ano

ano

ano

Identifikace Dallas chipem

ano

ano

ano

Možnost napojení  polohového čidla  ( informace o odtažení)

x

ano

ano

Informace o odpojení napájení 

x

ano

ano

Možnosti využití služby SPIRIT v zahraničí

- Uživatel může nastavit jednu ze tří možností tak, aby byly optimalizovány potřeby a náklady spojené s provozem v zahraničí. Informace o okamžité poloze (SMS) nejsou dotčena.
- Data nejsou v zahraničí stahována – nulové přídavné náklady (Lokalizace pomocí SMS)
- Data jsou stažena pomocí CSD , definováno uživatelem 
- Zachován standardní režim  GPRS – vyšší přídavné náklady ( připravuje se)

HLAVNÍ VÝHODY- SHRNUTÍ 

Záložní akumulátor až 10 hod – zajištění komunikace s jednotkou i v době odpojení baterie vozidla!!*
-
Aktivní zapojení - odesílání poplachových informací o narušení – SMS , Hlas*
( neoprávněné startování , odpojení napájení , pokles napětí , stav nouze , změna polohy) - Odposlech interiéru – v případě narušení*
- Ovládání 3 výstupy ( možnost připojení topení , směrových světel atd)
-
Možnost doplnění o bluetooth rozhraní – pro externí navigaci*
-
Nucená identifikace řidiče (blokace motoru), zajišťuje, že není možné vozidlo nastartovat bez autorizace řidiče.( volitelné)*
-
Identifikace až 60 řidičů pomocí dallas chipu v jednotce
- Zabezpečení stavebních strojů –pomocí dallas chipu + polohového čidla 
-
Ovládání jednotky pomocí mobilního telefonu , (SMS)
-
Prohlížení aktuální polohy vozidla pomocí mobilního telefonu , 
-Programovatelné nouzové tlačítko *
-
Dálkové blokování motoru pomocí  SMS – zamezení startování *
-
Komunikace jednotky se severem každých 10 min ( dle dostupnosti GPRS )
-
Připojení na průtokoměr – zpřesnění měření spotřeby paliva 
-
Žádné náklady na mapové podklady!!
-
Mapové podklady – Evropa do úrovně ulic , update zdarma
-
Mapové podklady – dynamické mapy , rychlejší načítání
-
Stahování dat z jednotky v zahraničí pomocí CSD ( volitelné)
-
Paměť uchování dat  v jednotce na cca 6 měsíců 

* neplatí pro verzi Light 

Navigace

Používáte PDA, mobilní telefon s operačním systémem symbian nebo Windows mobile? Proč nevyužít možnosti a nenaučit Vaše zařízení navigaci i v místech, které úplně dokonale neznáte. Komunikační modul SPIRIT je doplňkově vybaven jednotkou Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci umožňující využití a přenos GPS dat pro navigaci na kterékoli zařízení.

Komunikační modul SPIRIT je možno doplnit funkcí Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci, umožňující využití získaných GPS dat z jednotky pro navigaci na kterémkoli zařízení. 

 

                                                                                               /ok/

 

         Z obsahu