automobily | motocykly | hobby | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest

plynové vytápění

Aktualizováno 7.12.2007

E-mail

 


  

   
  
  

Tipy ze serneru

Chladničky A+
Nová řada spotřebičů
Kupujete chladničku?
Kupujete myčku?
Leon@rdo přináší internet do kuchyně
Nová pračka s horním plněním
Rozumíte své pračce? Margherita display rozumí vám
Sporáky 50x60 cm
Samočistící trouby
Domácnost  třetího tisíciletí
Pračky  s vrchním plněním
Myčky nádobí Ariston
Myčka nádobí Indesit evolution
Motorové pilyMountfield věří ve své    výrobky
Mulčování
zajímavá alternativa
Motorové  sekačky s pojezdem
Jedete do Chorvatska s lodí?
Motocykly KYMCO
Minolta DIMAGE 7
BMW F 650 GS

Voigtländer
Olympus Camedia E-10
Kabely Profigold
Dálkový ovladač snů
Voigtländer
Jaguar XJ6 3.2
Auta pro jachting
Výfuky od Pařízků
Onkyo TX-DS 57
Filmový skener Kodak RFS 3600

USB - dobré řešení

Motorové pily

Motorové lodě
Nafukovací čluny
Vodní skútry
Plachetnice

 

 

 

  MORA - TOP

Čím topit?  Nemáte plyn?
Topte elektřinou a kombinujte zdroje tepla.


Plynové závěsné kotle MORA - TOP

PROXIMA nová generace plynových kotlů - novinka

Nástěnné plynové kotle typ 5106-5117

Plynová topidla MAIA

Elektrokotle - Electra 

Mora-Top  navazuje na dávnou tradici výroby topné techniky a propojuje ji s nejmodernějšími technologiemi současnosti.

Nové nástěnné plynové kotle, elektrické kotle a ohřívače vody MORA-TOP řady PROXIMA, ELECTRA a VEGA jsou ztělesněním jedinečného spojení dlouholeté tradice, sahající hluboko do 19. století, s nejnovějšími poznatky a postupy moderní doby. Není náhoda, že jejich názvy jsou inspirovány  hvězdami. Vždyť ještě začátkem minulého století se kamna z Mory -  METEOR vyráběla po stovkách tisíc kusů za rok, a stala se rovněž prvním kotlem na světě vyráběným v licenci v zahraničí.

Nová generace nástěnných plynových kotlů PROXIMA

PROXIMA, hvězda Zemi po Slunci nejbližší, propůjčila své jméno našim kotlům série ekonom. Stejně jako tato hvězda i kotle nesoucí název PROXIMA chtějí být lidem nejbližší a nejdostupnější.

Kotle PROXIMA představují ideální spojení vysoké kvality a rozumné ceny. Jsou ztělesněním jedinečného spojení dlouholeté tradice, sahající hluboko do 19. století, s nejnovějšími poznatky a postupy moderní doby.

Z hlediska rozměrů patří kotle PROXIMA k nejmenším na trhu

Bezpečnostní systém kotle je vypracován tak, že jakákoliv selhání jsou prakticky vyloučena.

 • kontrola práce bezpečnostních čidel je prováděna dvěma navzájem nezávislými mikroprocesory v řídicí jednotce. Oba mikroprocesory neustále srovnávají získané informace. Zaznamenají-li jakékoliv rozdíly, kotel se okamžitě vypne
 • princip regulace bezpečnostních čidel pomocí dvou na sobě nezávislých mikroprocesorů představuje unikátní technické řešení
 • pravděpodobnost poškození řídicí jednotky je minimální, protože je chráněna před rušivými vlivy elektromagnetického vlnění a výkyvy napětí

Zpětná vazba

 • Kotle jsou vybaveny systémem zpětné vazby mezi řídicí jednotkou a koncovými uzly kotle, a to především těmi, které odpovídají za bezpečný chod kotle:
 • zapnutí/vypnutí hořáku
 • kontrola manostatu
 • ventilace turbokomory
 • těsnost turbokomory
 • těsnost plynového ventilu
 • stabilizace plamene
 • modulace výkonu
 • Systém zpětné vazby spočívá v tom, že řídicí jednotka předává signál výkonnému uzlu kotle, a navíc kontroluje správnost vykonání dané úlohy.
 • Automatika kotle umožňuje prověřit vizuálně, jak systém zpětné vazby v kotli funguje.
 • na základě našich více než padesátiletých zkušeností s výrobou měděných výměníků jsme do kotle PROXIMA speciálně vyvinuli unikátní výměníky s účinností 94 % umožňující efektivní ohřev vody i při malém výkonu hořáku
 • tím jsme dosáhli toho, co se doposud nepodařilo žádnému jinému výrobci kotlů, totiž dostat se pod hranici minimálního výkonu 25 %
 • pro uživatele kotle z toho vyplývá ta výhoda, že kotel rychle ohřeje topný systém, a poté bude v režimu vytápění pracovat pouze na minimální výkon. Přitom v případě potřeby kotel ohřeje takové množství užitkové vody, jaké bude uživatel požadovat

Úspornost výrobku zpravidla udává hodnota účinnosti, ve skutečnosti je však úspornost vyjádřena několika parametry:

 • účinnost kotle PROXIMA je 92,5 % (výměníku 94 %), účinnost analogických kotlů konkurence nepřesahuje 90,5 %
 • regulace teploty je prováděna s přesností na 1 °C
 • minimální výkon kotle je 5 kW, což znamená, že za stejných podmínek se jiné kotle začnou vypínat, po uplynutí krátké doby se opět zapnou na maximální výkon, pak opět začnou pracovat na minimální výkon a vypnou se. Tento proces se několikrát opakuje, kotel tzv. cykluje. Naproti tomu náš kotel pracuje neustále, a to s minimálním výkonem
 • lineární regulace výkonu kotle - na kotli v provozu je nepřetržitě analyzován výkon plynového hořáku, teplota vody a její průtok (je-li ohřívána užitková voda). Tím se předchází neustálému přehřívání vody. Kotel pracuje jen s potřebným výkonem, a spotřebuje tak jen nejnutnější množství plynu
 • všechny zmíněné rozdíly mezi kotlem PROXIMA a ostatními kotli vedou k závěru, že za běžných provozních podmínek může úspora plynu u kotle PROXIMA dosáhnout až 20 %

Vysoká úroveň komfortu je dána těmito vlastnostmi kotle:

 • schopnost přesně změřit průtok TUV v rozmezí 1,6 - 20 l/min
 • schopnost přesně změřit teplotu TUV (s přesností na 1 °C)
 • funkce "inteligentního předehřevu TUV"
 • princip "inteligentního předehřevu teplé užitkové vody" spočívá v tom, že na řídicí jednotce kotle jsou automaticky zaznamenávány požadavky uživatele na odběr TUV za posledních 24 hodin. Na základě získané informace řídicí jednotka v patřičný okamžik automaticky spouští ohřev TUV v sekundárním okruhu.
 • pro uživatele kotle z toho vyplývají následující výhody:
 • vysoký komfort
 • minimální ztráty vody při jejím odběru
 • velmi tichý start hořáku a nízká hlučnost kotle za provozu - díky speciální funkci kotle je vyloučena vibrace při zapalování hořáku
 • nízký minimální výkon - kotel se během provozu prakticky nevypíná, nedochází tak k tzv. cyklování
 • možnost nastavení ekvitermních křivek - elektronický systém kotle umožňuje nastavení závislosti teploty vody v topném systému na venkovní teplotě. Jakmile je ke kotli připojeno čidlo venkovní teploty, regulátor teploty topné vody začne automaticky pracovat v režimu výběru teplotních křivek

Spolehlivost provozu kotle zajišťují následující uzly:

Řídicí jednotka

 • všechny uzly kotle jsou prostřednictvím speciálních relé připojeny k přímo řídicí jednotce
 • řídicí jednotka je vybavena zvláštním filtrem, který ji chrání před rušivými vlivy elektromagnetického vlnění
 • řídicí jednotka stabilně pracuje při napětí 155 - 260 V, při výkyvech napětí se kotel automaticky vypne, k jeho zapnutí dojde poté, co se napětí v síti stabilizuje

Čidla průtoku a teploty TUV

 • kotle jsou dále vybaveny speciálními "turbulentními" čidly průtoku, která se zásadním způsobem liší od běžně používaných čidel
 • "turbulentní" čidla nejen reagují na průtok vody, ale jsou i schopna jej změřit
 • nízký minimální výkon kotle a vysoká citlivost čidel umožňují, aby kotel začal ohřívat TUV již při průtoku vody 1,6 l/min
 • senzor čidla nemá pohyblivé části, doba životnosti čidla je tak prakticky neomezená

Osobité vlastnosti sekundárního výměníku

 • sekundární výměníky používané v našich kotlech se vyznačují vysokou odolností proti zanášení vodním kamenem, a to z několika důvodů: Vnitřní geometrie kanálu umožňuje provoz výměníku při extrémně nízkých rychlostech, přičemž je stále zachováno turbulentní proudění (Kritické Reynoldsovo číslo je u našich výměníků 150, v obyčejné trubce 2000
 • speciálně upravený hladký povrch kanálové desky minimalizuje zanášení
 • ve výměníku se nenalézají žádná zákoutí, tzv. "mrtvé zóny", v nichž by mohl materiál sedimentovat
Typ. označení Jmenovitý výkon v kW Provedení Předepsané palivo Doporučená cena
PROXIMA 20KK.N032 5-20 kW Kombi - komín ZP 20.900,- Kč bez DPH
PROXIMA 20SK.N012 5-20 kW Sólo - komín ZP 18.850,- Kč bez DPH
PROXIMA 20KT.N032 5-20 kW Kombi - turbo ZP 22.890,- Kč bez DPH
PROXIMA 20ST.N012 5-20 kW Sólo - turbo ZP 21.980,- Kč bez DPH
PROXIMA 25KK.N032 6-25 kW Kombi - komín ZP 23.585,- Kč bez DPH
PROXIMA 25SK.N012 6-25 kW Sólo - komín ZP 19.390,- Kč bez DPH
PROXIMA 25KT.N032 6-25 kW Kombi - turbo ZP 24.785,- Kč bez DPH
PROXIMA 25ST.N012 6-25 kW Sólo - turbo ZP 22.390,- Kč bez DPH

Nástěnný plynový kotel typ 5114-5117

Nástěnné plynové kotle MORA-TOP jsou vhodným řešením pro vytápění rodinných domků, bytů a nebytových prostorů a zároveň ideálním zdrojem teplé užitkové vody.

Mora nabízí nespočet variant kotlů určené pro vytápění verze "SOLO" pod označení SK a ST, které jsou se zabudovaným měděným výměníkem s mokrou spalovací komorou, tak i kombinované kotle verze "KOMBI" s možností ohřevu TUV vestavěným hydroblokem, jehož hlavní část tvoří sekundární nerezový výměník a 3 stupňové oběhové čerpadlo Grundfos. Dále je kotel vybaven ovládacím panelem, kde je zabudovaný přehledný digitální displej, který je chráněn vysouvacím předním krytem před vnějšími vlivy a před zásahem dětí do ovládacích prvků.

Nabízené varianty nástěnných plynových kotlů MORA-TOP jsou taktéž dle požadavku na jejich umístění a možností odvodu jejich spalin. Jsou to kotle verze "KOMÍN" s napojením na komínový průduch a jsou závislé na přisávání vzduchu z místnosti. Kotle verze "TURBO" lze instalovat bez nutnosti napojení na komín přímo přes obvodovou zeď nebo rovnou přes střechu a kotle jsou zpravidla nezávislé na přisávání vzduchu z místnosti. Odvod spalin a přívod vzduchu je řešen pomocí koaxiálních i dvoutrubkových odtahů.

Při konstrukci kotlů MORA-TOP byl kladený důraz na bezpečný a hospodárný chod, a ten je zajištěn řadou bezpečnostních a regulačních prvků.

Plynové kotle jsou po stránce technické a rozměrové naprosto odlišné od dříve vyráběných kotlů MORA. Z tohoto důvodu je k dispozici sada komponentů, které usnadní náhradu starších modelů.

 • jednoduché a přesné ovládání
 • elektronické zapalování s ionizační kontrolou plamene
 • plynulá regulace a autodiagnostika
 • standardní vybavení ekvitermní regulací - tepelná pohoda
 • snadná instalace a záměna za starší typy kotlů MORA
 • moderní design

Ovládání kotle

 • kotel pracuje bez zapalovacího plamínku, díky tomuto systému regulace spotřebovává jen tolik plynu, kolik je právě potřeba
 • požadovaná funkce se nastavuje pomocí ovládacích tlačítek režimů na ovládacím panelu
 • vestavěná autodiagnostika informuje o provozních stavech kotle
 • teplotní čidla řídícího systému přesně měří teplotu na výstupech topné i užitkové vody a plynulá regulace řídí průtok plynu úměrně nastaveným teplotám
 • integrovaná autodiagnostická funkce v případě poruchy zobrazuje na displeji kódy poruch

Vytápění

 • ohřev otopné vody probíhá v maloobjemovém,měděném, primárním výměníku
 • možnost použití pro klasické i podlahové vytápění
 • řízení kotle prostřednictvím ovládacího panelu, prostorového termostatu nebo venkovní sondy

Ohřev užitkové vody

 • ohřev užitkové vody probíhá v nerezovém deskovém výměníku tepla, který zajišťuje dokonalý přenos tepla a tím rychlý a efektivní ohřev užitkové vody s vysokou účinností
 • nastavovaná teplota užitkové vody je zobrazována na zabudovaném displeji
 • teplotu je možné nastavit na jednotlivé stupně

Bezpečnost

 • kotel nedovolí, aby spaliny vnikaly do místnosti (např.při ucpání komína),díky pojistce proti zpětnému tahu spalin
 • kotel kontroluje, zda hoří hlavní hořák, pomocí ionizační pojistky, která sdružuje i funkci elektronického zapalování
 • kotel nedovolí přehřátí vody a výměníku v jakémkoliv poruchovém stavu, a to nezávisle, díky elektronické regulaci a omezovači teplot na výměníku, který odstavuje celý kotel z provozu
 • kotel nedovolí spuštění hořáku bez patřičných průtoků vody či bez vody úplně (prasklý rozvod v otopném systému, apod.)

Komfort

 • plynulá regulace výkonu - studený otopný systém bude kotel dohřívat nejvyšším výkonem, po dosažení nastavené teploty přejde na úsporný režim
 • protizámrazová ochrana - klesne-li teplota vody v kotli pod 5°C, dojde k jeho spuštění
 • ochrana čerpadla - během dlouhodobého odstavení kotle bude elektronika kotle každých 24 hodin protáčet čerpadlo, aby nedošlo k jeho zablokování
 • doběh čerpadla - chrání výměník před přehříváním
 • anticyklační funkce - kotel je zabezpečen proti příliš častému zapalování a zhášení hořáku při ohřevu topné vody tříminutovým klidovým intervalem
 • regulace teploty TUV - u kombinovaných kotlů udržuje nastavenou teplotu užitkové vody bez ohledu na její protékající množství nebo kolísání tlaku

Provedení

 • verze sólo , kotle jsou konstruované pouze pro vytápění, ohřev TUV lze řešit připojením nepřímotopného zásobníku s přednostním ohřevem
 • verze kombi , kotel s integrovanou přípravou teplé užitkové vody
 • verze komín , kotel je závislý na přívod vzduchu z místnosti
 • verze turbo , odvod spalin a přívod vzduchu je řešen potrubím přes venkovní zeď nebo střechu, jsou z pravidla nezávislé na přívod vzduchu z místnosti
 • pro verzi turbo je max. délka koaxiálního odtahu je 3m, u použití rozdělovače a dvoutrubkového odtahu je max. délka 12m
 • předepsané palivo - zemní plyn
 • kotle splňují IP 45 a lze je instalovat i nad vanu při dodržení ČSN 33 2000-7-701

Technické parametry a ceny

Typové označení Jmenovitý výkon v kW Provedení Předepsané palivo Doporučená cena
32 KK (5114.1002) 10 - 32 kW Kombi - komín ZP 24.965,- Kč bez DPH
32 SK (5115.1002 10 - 32 kW Sólo - komín ZP 22.820,- Kč bez DPH
35 KT (5116.1002) 12 - 35 kW Kombi - turbo ZP 27.770,- Kč bez DPH
35 ST (5117.1002) 12 - 35 kW Sólo - turbo ZP 25.605,- Kč bez DPH

Plynová topidla MAIA 2

Plynová topidla MAIA jsou určena především k vytápění obytných-rodinnných domů, chat, ale i administrativních budov, hal, kanceláří, garáží a dílen. Jedná se o topidla s uzavřenou spalovací komorou, tzn.že spalovací okruh je zcela plynotěsně oddělen od prostředí místnosti, v níž je topidlo umístěno. Spaliny jsou odváděny odtahovým systémem ve zdi a rovněž vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostředí ( s vyjímkou MAIA 2-komínové provedení).Topidla MAIA jsou vhodná do každého interiéru. Obsahují moderní regulační prvky, mají vysokou účinnost a nízké pořizovací náklady. Soft design předního krytu zaručuje velmi dobré předávání a proudění tepla přes kryt topidla do místnosti-teplo sálá po celé čelní ploše topidla. Předností a výhodou je snadná instalace bez použití připojení na 230 V.

Základní informace

Typové označení Jmenovitý výkon Výška/Šířka/Hloubka Doporučená cena
MAIA 2 2,1 kW 545/400/238 4 613,- Kč bez DPH
MAIA 3 3 kW 545/600/238 5 034,- Kč bez DPH
MAIA 4 4 kW 545/700/238 5 454,- Kč bez DPH
MAIA 5 5 kW 545/800/238 5 874,- Kč bez DPH

Přednosti

 • ekonomické vytápění
 • nízké pořizovací náklady
 • bezpečný provoz
 • snadná obsluha-nastavená teplota místnosti je udržována automaticky
 • kvalitní povrchová úprava pláště
 • výška topidla 545 mm, vhodné i pro nižší okenní parapety
 • výměník ze silného plechu, oboustranně smaltovaný
 • armatura SIT-s mechanickou regulací teploty v rozsahu 13-38 stupňů Celsia
 • dvoutrubkové odkouření 150/100, systém "trubka v trubce"
 • smaltovaná koncovka sacího koše
 • možnost přestavby na PB

/or/