automobily | motocykly | hobby | počítače a elektronika | zahradní technika | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest

energie                                                                

Aktualizováno 27.1.2003

E-mail

    

 

 

Ceníky pro domácnosti - platné od 1.1.2003

Ceník platný od 1.1.2003 vychází z cenového rozhodnutí ERÚ č. 3/2003 ze dne 27. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí - kategorie D

Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
11,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
18,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
22,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
28,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
35,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
44,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
55,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
69,00 Kč
jistič nad 3x63 A
1,10 Kč/A
jistič nad 1x25 A
0,40 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii [Kč/kWh]
od 1.1.2003
4,34

Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
35,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
56,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
70,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
88,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
112,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
140,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
175,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
221,00 Kč
jistič nad 3x63 A
3,50 Kč/A
jistič nad 1x25 A
1,40 Kč/A

 

 • z platu za elektrickou energii [Kč/kWh]
od 1.1.2003
3,43

Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
120,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
192,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
240,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
300,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
384,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
480,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
600,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
756,00 Kč
jistič nad 3x63A
12,00 Kč/A
jistič nad 1x25 A
4,80 Kč/A

 

 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
3,95

 

 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
1,17

Podmínky sazby:

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců.

 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
79,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
126,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
158,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
198,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
253,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
316,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
395,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
498,00 Kč
jistič nad 3x63A
7,90 Kč/A
jistič nad 1x25 A
3,20 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
3,51
 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
0,92

Podmínky sazby:

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.

 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
120,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
192,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
240,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
300,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
384,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
480,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
600,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
756,00 Kč
jistič nad 3x63A
12,00 Kč/A
jistič nad 1x25 A
4,80 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
3,22
 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
0,80

Podmínky sazby:

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.

 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
180,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
288,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
360,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
450,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
576,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
720,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
900,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
1134,00 Kč
jistič nad 3x63A
18,00 Kč/A
jistič nad 1x25 A
7,20 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
4,05
 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
1,20

Podmínky sazby:

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců.

 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
150,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
240,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
300,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
375,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
480,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
600,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
750,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
945,00 Kč
jistič nad 3x63A
15,00 Kč/A
jistič nad 1x25 A
6,00 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
3,65
 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
0,98

Podmínky sazby:

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.

 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin (pro vyšší využití)

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
184,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
294,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
368,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
460,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
589,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
736,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
920,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
1159,00 Kč
jistič nad 3x63A
18,40 Kč/A
jistič nad 1x25 A
7,40 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
3,65
 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
0,90

Podmínky sazby:

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.

 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
199,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
318,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
398,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
498,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
637,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
796,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
995,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
1254,00 Kč
jistič nad 3x63 A
19,90 Kč/A
jistič nad 1x25 A
8,00 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
3,91
 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
1,10

Podmínky sazby:

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče.

 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (pro vyšší využití)

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
260,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
416,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
520,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
650,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
832,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
1040,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
1300,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
1638,00Kč
jistič nad 3x63A
26,00 Kč/A
jistič nad 1x25 A
10,40 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
3,96
 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
1,00

Podmínky sazby:

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče.

 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně
86,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
138,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
172,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
215,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
275,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
344,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
430,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
542,00 Kč
jistič nad 3x63 A
8,60 Kč/A
jistič nad 1x25 A
3,40 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
3,96
 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
1,00

Podmínky sazby:

 1. Sazba je určena pro odběrná místa u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

 4. Odběratel zajistí technické blokování ostatních topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

 5. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

 6. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

Maximální cena elektřiny se skládá:

 • z měsíčního platu za příkon za jedno odběrné místo podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí:
Středočeská energetická a.s.
od 1.1.2003
jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně
11,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně
18,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně
22,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně
28,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně
35,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně
44,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně
55,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně
69,00 Kč
jistič nad 63A
1,10 Kč/A
jistič nad 1x25 A
0,40 Kč/A
 • z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu (VT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
7,00
 • z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu (NT) [Kč/kWh]
od 1.1.2003
1,66

Podmínky sazby:

Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.

/al + STE/