automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 1.7.2005

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje
    Tato příloha bude průběžně aktualizována

Solární systémy a kolektory  Heliostar od Thermosolaru

Společnost Thermosolar Žiar nad Hronom, je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců termických slunečních kolektorů. Společnost byla založená v roce 1992. 

V roce 1997 se začal v Žiari nad Hronom vyrábět inovovaný typ plochého vakuového kolektoru, který dodnes představuje absolutně světové prvenství v této oblasti. Mezi jeho hlavní přednosti patří vysoká účinnost při relativně nízkých nákladech i v oblasti vyšších výstupních teplot. To jej předurčuje pro přípravu průmyslového tepla nebo pro vytápění  budov.
Zakladatelé spoločnosti Thermosololar vyrobili cca 600.000 m2 termických slunečných kolektorů. Toto množství představuje tisíce solárních zařízenímí používaných pro přípravu teplé užitkové vody, ohřev vody v bazénech, solární vytápění budov a různé jiné speciální účely.
Společnost klade prvořadý důraz na kvalitu,výzkum a vývoj. 
Existuje celá řad příkladů z různých částí světa, kde kolektory Heliostar pracují v extrémních podmínkách nebo na nestandardních způsobech využití tepla. Například instalace vákuových plochých kolektorů v Umwelt-Forschungszentrum Zugspitze ve výšce 2650 m v německých Alpách nebo zařízení na odsolování mořské vody v Ománu. 

Společnost Thermosolar Žiar s.r.o. se specializuje na výrobu plochých slunečních kolektorů s využitím hluboktažným způsobem lisované vany kolektoru, která zabezpečuje absolutní těsnost proti vnikaní srážkové vody a zároveň přispívá k estetickému vzhledu.. Teplonosné médium používané v těchto kolektorech je schopné zabezpečit plnou funkčnost standardně až do teplot -32o.

Heliostar H400 Vthermo|solar s.r.o. predstavuje nový typ vysokovýkonného plochého slnečného kolektora s vákuovou izoláciou HELIOSTAR H400 V

Heliostar H400 V je plochý vákuový kolektor ktorý spoločnosť thermo|solar vyrába priemyselným spôsobom ako jediná na svete. Je vhodný pre aplikácie, kde sa vyžadujú teploty nad 80o C, prípadne tam, kde sú dôležité tepelné zisky i v dobe nízkej intenzity slnečného žiarenia (v zimnom období). Vákuová izolácia absorbéra zaisťuje konštantný tepelný výkon po celú dobu jeho životnosti.

Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž.
 thermo|solar s.r.o. ako prvý a zatiaľ jediný výrobca plochých kolektorov na svete využíva výhody vákuovej izolácie. To zaručuje ich mimoriadne dlhú životnosť, ktorá je dvojnásobkom životnosti kolektorov s nevákuovou izoláciou. Priemerný ročný energetický zisk HELIOSTAR® H400 V je približne o 20 až 30 % vyšší ako u porovnávateľného nevákuového plochého kolektora.

ýhody tohto typu kolektora:

 • Vákuum v kolektore:
  - vylučuje možnosť koróznej degradácie vysokoselektívnej konverznej vrstvy absorbéra
  - zaisťuje vysokú energetickú účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách a malej intenzite slnečného žiarenia

 • Konštrukcia zaisťuje:
  - konštantný výkon počas mimoriadne dlhej životnosti
  - vylučuje možnosť zaprášenia a orosenia vnútorného priestoru kolektora

 • Zabudované prívodné a zberné potrubie:
  - znižuje tepelné straty vplyvom vákuovej izolácie

 • Rýchlospojky pre kvapalinové a vákuové potrubie:
  - zjednodušujú a urýchľujú montáž
  - zaručujú tesnosť spojov počas celej životnosti kolektorov

 • Konštrukčné diely kolektora:
  - sú z materiálov s vysokou odolnosťou voči korózii, vyšším teplotám a ultrafialovému žiareniu

 • Kvalita:
  - potvrdená renomovanými európskymi skúšobňami

 • Patentová ochrana:
  - zaistená vo všetkých priemyselne významných štátoch sveta

 • Energia a ekológia:
  - vyrába teplo takmer bez potreby ďalšej energie
  - energia spotrebovaná na výrobu kolektora sa vráti za necelé dva roky (tzv. energetická návratnosť
Technické údaje kolektora Heliostar H400V
Pôdorysná plocha 2.03 mm2
Absorpčná plocha 1.76 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody prírubové, Ø 40 mm
Tepelná izolácia vákuum < 100 Pa
Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
Celková hmotnosť 48 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 81 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m a teplote okolia 25oC 219 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Energetický zisk* 800 - 1200 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.

   

Heliostar H200

Heliostar H200/H250 je vhodný pre malé solárne systémy na prípravu TÚV s maximálnym počtom 4 do série zapojených kolektorov. Má väčší hydraulický odpor a v dôsledku toho pracuje pomaloprietočne (low-flow), to znamená, že užívateľ má síce menšie množstvo ale vo veľmi krátkej dobe ohriatej TÚV na požadovanú teplotu. Naviac má aj výrazné samoregulačné vlastnosti, t.j. pri väčšej intenzite slnečného žiarenia je hydraulický odpor menší. To má za následok zvýšenie prietoku teplonosnej kvapaliny a väčší odvod tepla z absorbéra, hoci obehové čerpadlo má stále rovnaký výkon. 

Plochý kolektor Heliostar H200/H250 s meandrom bez zberných rúr určený na vertikálnu montáž v menších solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo.
        Lamely absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou obopínajú meander z medenej rúrky. Medené rúrkové vývody Ø 12 milimetrov sa pripájajú k hydraulickému okruhu spájkovaním alebo svornými spojkami. Kolektory sa spájajú do série, spolu najviac 4 kusy

Technické údaje kolektora Heliostar H200/H250
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.76 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody rúrkové, Ø 12 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.20 l
Celková hmotnosť 43 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 15 - 25 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Energetický zisk* 700 - 930 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.
Heliostar H202

Heliostar H202/H300 patrí medzi najviac používané kolektory, ktorý je vhodný pre malé i veľké solárne systémy. Zapája sa paralelne, v jednom poli ich môže byť maximálne 8 kusov

Plochý kolektor s rúrkovými ( H202/H300 N2L ) alebo prírubovými ( H202/H300 N2P ) vývodmi určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Lamely absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou obopínajú meander z medenej rúrky.
Technické údaje kolektora Heliostar H202/H300
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.76 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody H202 N2L / H300 N2L+ - rúrkové, Ø 18 mm
H202 N2P / H300 N2P+ - prírubové, Ø 26 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
Celková hmotnosť 43 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Energetický zisk* 700 - 930 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.

Heliostar H330

Heliostar H320/H330 je určený špeciálne pre horizontálnu (vodorovnú) montáž. Je ich možné montovať tam, kde si to vyžaduje architektúra budovy, predsadené pred balkónové zábradlia alebo na rovné strechy výškových stavieb, kde vertikálne kolektory by boli vystavené veľkému zaťaženiu vetrom.

Plochý kolektor s rúrkovými ( H-320/H-330 N2L ) alebo prírubovými ( H-320/H-330 N2P ) vývodmi určený na horizontálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Absorbér zostavený z lisovaných profilov (H320) z hliníkovej zliatiny, alebo z vysokoťažného hliníkového plechu (H330) s vysokoselektívnou konverznou vrstvou má zavalcovaný meander z medenej rúrky.

Technické údaje kolektora Heliostar H320/H330
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.77 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody H-320/H330 N2L - rúrkové, Ø 18 mm
H-320/H-330 N2P - prírubové, Ø 26 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.60 l
Celková hmotnosť H-320: 45 kg, H330: 39 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.17
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25 oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Energetický zisk* 700 - 930 kWh/rok

 
Heliostar H380Heliostar H380 je jediným kolektorom s lýrovou konštrukciou absorbéra, vďaka ktorej má veľmi nízky hydraulický odpor. Je vhodný na samoťažné (gravitačné) solárne zariadenia. Takéto zariadenia musia mať zásobník TÚV umiestnený nad kolektormi a v dôsledku menšej mernej hmotnosti ohriatej teplonosnej kvapaliny prúdi táto smerom do zásobníkového výmenníka bez pomoci čerpadla.Takéto jednoduché solárne zariadenia sú typické v tropických a subtropických oblastiach, kde intenzita slnečného žiarenia i teploty vzduchu sú podstatne vyššie ako v strednej Európe.

Plochý kolektor Heliostar H380 s lýrovým absorbérom a rúrkovými vývodmi určený na vertikálnu montáž v samoťažných solárnych zariadeniach. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo.
        Absorbér zostavený z lisovaných profilov z hliníkovej zliatiny s vysokoselektívnou konverznou vrstvou má zavalcované medené rúrky v lýrovom usporiadaní. Medené rúrkové vývody Ø 18 sa pripájajú k hydraulickému okruhu spájkovaním.
        Kolektor je vhodný pre samoťažné (gravitačné) solárne zariadenie.

Technické údaje kolektora Heliostar H380

Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.77 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody rúrkové, Ø 18 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.50 l
Celková hmotnosť 46 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.17
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m a teplote okolia 25oC2 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny x l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Energetický zisk* 700 - 930 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok 

Příloha