automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 11.6.2007

E-mail

01


  Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje
    Tato příloha bude aktualizována

Vaillant

Vaillant - solární systém auroSTEP, Solar Set 1
Solar Set 2 exclusiv

Vaillant letos opět přichází s výhodnými nabídkami solárních systémů. Podrobnosti se dozvíte zde.

Velmi zajímavá je nabídka solárního samotížného systému auroSTEP. Největší předností tohoto systému pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová skupina, bivalentní zásobník a regulátor, jsou integrovány v jeden celek, který je již kompletně připraven k montáži. Systém, který již nevyžaduje montáž jednotlivých prvků, vychází vstříc i montážním firmám, které se nespecializují na solární techniku. Po propojení systému se solárními panely je instalace dokončena. Velmi zajímavá je cena auroSTEPu - komplet (včetně všech instalačních komponentů) pořídíte za 70 250 Kč (bez DPH).

Sestava auroSTEP obsahuje:

2x kolektor
1x zásobník s čerpadlovou skupinou a solárním regulátorem
1x základní střešní modul
Z
de si můžete prohlédnout animaci solárního ohřevu TUV při dostatečném a nedostatečném slunečním záření. (klikněte pro zvětšení obrázků)


Výhody systému

- jednoduchá a rychlá montáž zásobníku, který je již z výroby naplněn nemrznoucí kapalinou
- odpadá komplikované plnění systému solární kapalinou a následné odvzdušňování
- jednoduchá obsluha a snadné nastavení individuálních parametrů na solárním regulátoru
- nenáročný na prostor – systém nevyžaduje další komponenty, jako např. expanzní nádobu, odvzdušňovací prvky atd.

Základní funkce a charakteristika

Při dostatečné intenzitě slunečního záření začne čerpadlo dopravovat v různých výkonových stupních solární kapalinu do panelů, kde přebírá tepelnou energii, kterou dále předává do užitkové vody v zásobníku. Po nahřátí zásobníku dojde k vypnutí čerpadla a kapalina steče samospádem do solárního zásobníku. Jedná se o beztlakový systém ovládaný solárním regulátorem na základě rozdílu teplot mezi solárním panelem a užitkovou vodou. Zásobník je vybaven solárním čerpadlem s plynule regulovatelnými otáčkami a regulátorem, který zajišťuje kontrolu všech komponentů solárního systému. V případě slabého slunečního záření zajišťuje komunikaci s kotlem při dohřevu zásobníku. Pokud byste k dohřevu vody nechtěli použít kotel, pak je možné vodu dohřívat elektrickou spirálou (cca 5000 Kč).

Podmínky instalace

- vzdálenost mezi spodní hranou zásobníku a horní hranou solárního panelu nesmí přesáhnout výšku 8,5 m, při požadavku na vyšší výškový rozdíl kontaktujte technické oddělení fy Vaillant.
- celková délka propojovacího potrubí (výstup, zpátečka solárního systému) nesmí přesáhnout délku 40 m
- max. počet solárních panelů 
2 ks
- solární zásobník musí být umístěn vždy pod nejnižším bodem kolektorového pole
- solární potrubí musí mít směrem k zásobníku klesající sklon
Sestava auroSTEP obsahuje:

2x kolektor
1x zásobník s čerpadlovou skupinou a solárním regulátorem
1x základní střešní modul

     

Solar Set 1   na další straně

 

Příloha