automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 20.12.2006

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje
    Tato příloha bude průběžně aktualizována

Solární systémy

Tepelná čerpadla

Vaillant

Stiebel Eltron

Stiebel Eltron Regulus

 Regulus

  Nibe  


Tepelná čerpadla Regulus


Tepelná čerpadla země/voda
Tepelná čerpadla vzduch/voda

 

Tepelná čerpadla země/voda 

řady TC-Z CA získávají teplo z povrchu země pomocí zemního kolektoru, umístěného v malé hloubce (1,2-1,3 m pod povrchem) pomocí moderního systému přímého vypařování chladiva v zemním kolektoru. Díky tomu pracují s vysokým topným faktorem a spotřebují málo energie pro svůj provoz. Pracují s moderním ekologickým chladivem, které nepoškozuje ozónovou vrstvu. Jsou vybavena inteligentními regulátory, které řídí komfortně a spolehlivě i velmi rozsáhlé topné systémy.

 

 

Získáte téměř 5x více energie než čerpadlu dodáte, a to při reálných provozních podmínkách.

Hlavní výhody tepelného čerpadla Regulus TC-Z CA:

1. vyšší topný faktor

    - Vypařování chladiva přímo v zemním kolektoru probíhá při vyšší teplotě než u tradičního systému, protože odpadá předávání tepla mezi
       nemrznoucí směsí a chladivem - tepelné čerpadlo má vyšší topný faktor.
2. nižší spotřeba energie
    - Pracuje bez oběhového čerpadla nemrznoucí směsi v zemním kolektoru - nižší spotřeba energie.
3. menší plocha zemního kolektoru
    -  Intenzivnější přestup tepla při vypařování chladiva v zemním kolektoru – stačí tedy menší plocha zemního kolektoru.
4. stačí vyhloubit úzké rýhy
   - Zemní kolektor je tvořen několika samostatnými smyčkami, stačí vyhloubit úzké rýhy - není nutné skrývat zeminu na celé ploše.

Tepelné čerpadlo získává teplo ze země pomocí zemního kolektoru, který je vytvořen z několika smyček měděných trubek potažených plastovou ochrannou vrstvou. Smyčky se ukládají do hloubky 1,2-1,3 m pod povrch země. Není třeba skrývat zeminu z celé plochy zemního kolektoru, stačí hloubit jednotlivé rýhy úzkou lžící jako při výkopu pro vodovod či elektrický kabel.

Protože zemina v této hloubce udržuje poměrně stabilní teplotu, neklesá výkon čerpadla při mrazivých dnech tak jako u vzduchového tepelného čerpadla a pro srovnatelný dům stačí použít tepelné čerpadlo o nižším příkonu, než při použití vzduchového tepelného čerpadla.

Oproti vzduchovému tepelnému čerpadlu je venku provoz tepelného čerpadla bezhlučný. Ve srovnání s tepelným čerpadlem, získávajícím teplo z hlubinných vrtů, je instalace levnější a jednodušší.

Vytápění a příprava TUV

V tepelném čerpadle předá chladivo teplo topné vodě, která pak ohřívá akumulační nádrž nebo běžný zásobník teplé užitkové vody s topným hadem. Z akumulační nádrže je pak teplo rozváděno dle potřeby do jednotlivých topných okruhů.

K tepelným čerpadlům TC-Z CA lze také připojit speciální systémový zásobník teplé užitkové vody, ve kterém chladivo předává teplo přímo s vyšší účinností.
Technická data:
1 teplota topné vody/teplota vypařování v zemním kolektoru
2 při 35W/m2
Cena obsahuje tepelné čerpadlo včetně smyček, inteligentního regulátoru, rozvaděče.
Standardní dodávka tepelných čerpadel TC-Z obsahuje:
- tepelné čerpadlo
- zemní kolektor
- chladivo
- inteligentní regulátor IR09
- elektrický rozvaděč
zemní kolektor


Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je dodávána s oběhovým čerpadlem otopné vody a průtokovým spínačem. Součástí dodávky zemního kolektoru je odpovídající počet smyček, rozdělovač včetně propojení s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla a náplň ekologického chladiva R-410A pro celý systém.

V elektrickém rozvaděči jsou osazeny a propojeny tyto komponenty: hlavní vypínač, jistič a fázová ochrana kompresoru, inteligentní regulátor IR09 včetně teplotního čidla venkovního vzduchu a topné vody na výstupu z tepelného čerpadla. V elektrickém rozvaděči jsou další volné pozice například pro osazení ovládání elektrických topných těles pro dohřev v akumulační nádrži nebo zásobníku TUV.
Inteligentní regulátor IR09 řídí a monitoruje provoz vlastního tepelného čerpadla, navíc může spínat kaskádově další zdroje tepla, řídit až 4 topné směšované okruhy podle venkovní a vnitřní teploty, ohřev bazénu, teplé užitkové vody i solární systém. Umožňuje připojit čidlo pokojové teploty každého řízeného okruhu nebo ovládací pokojovou jednotku. Umožňuje záznam dat do vnitřní paměti, komunikuje s počítačem.
Na zakázku může být tepelné čerpadlo vybaveno funkcí chlazení pro letní období.
VZDUCH-VODA

jsou ekonomická a ekologická zařízení, která odebírají teplo o nízké teplotě z okolního vzduchu a "přečerpávají" jej na teploty použitelné pro vytápění objektu. Elektrická energie je potřebná jen na pohon kompresoru. Poměr získaného topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla se nazývá topný faktor. Topný faktor je závislý na teplotách vzduchu a vody. Při průměrné venkovní teplotě za topné období má tepelné čerpadlo topný faktor 3 až 4. To znamená, že odevzdá-li tepelné čerpadlo topný výkon 12 kW má příkon jen 3 až 4 kW.

Tepelná čerpadla mohou být připojena k různým topným systémům (radiátory, podlahové, stropní a stěnové vytápění, konvektory, fan-coily apod.) v kombinaci s dalšími tepelnými zdroji (tuhá paliva, plyn, olej, elektrokotle, solární panely apod.). 

Tepelná čerpadla Regulus jsou osazena buď jen základní řídicí jednotkou (modely RAM), která ovládá pouze vlastní chod tepelného čerpadla, a nebo inteligentními regulátory IR 09 nebo Elesta (modely IR 09 nebo RDO), které navíc řídí celý topný systém objektu. Zajistí přepínání jednotlivých zdrojů tepla, řízení dobíjení akumulační nádrže, směšovacích ventilů, řízení solárního systému a řízení jednotlivých topných okruhů (včetně ohřevu TUV a bazénu) tak, aby byla dodržena zadaná komfortní teplota při maximální hospodárnosti provozu. V letním období mohou řídit chlazení objektu. Hlavní výhodou je optimalizace provozu všech tepelných zařízení v domě - řízení tepelného čerpadla, slunečních kolektorů, elektrokotle i topného systému, ohřevu TUV a bazénu jedním regulátorem, vestavěným v tepelném čerpadle.
 
Vnitřní jednotka je určena k instalaci na zeď uvnitř domu. Venkovní jednotka odolává povětrnostním vlivům a lze ji instalovat na libovolném místěì s dostatečným přístupem vzduchu.

Technické parametry:
Model: TC 08 TC 13 TC 16 TC 18 TC 23 TC 33 TC 37 TC 47
Topný výkon: kW 7,5 13,2 15,7 17,4 23 32,2 36,9 46,8
Příkon: kW 2,2 4 4,5 4,9 6,6 9,8 11,2 14,2
Topný faktor: - 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3
Napětí:   230V/50Hz 3 x 400V/50Hz
Rozměry venkovní jednotky v mm 650 850 1041 1142
š mm 840 1030 981 1083
h mm 330 560 981 1083
Rozm. vnitřní jedn. mm 765 x 595 x 220 870 x 600 x 360
Hlučnost: dB 51 54 55 56 66 68 71 73
Celková hmotnost: kg 58 100 105 108 170 174 197 258
Výměník: deskový, nerezová ocel
Nominální průtok: m3/h 1,2 1,8 3 3,6 4,2 5 6,5 8,6
Princip funkce tepelného čerpadla. Stlačené kapalné teplonosné médium se rozpíná v expanzním ventilu a tím se sníží jeho teplota. Ve výparníku se předává teplo z okolního vzduchu do media, které se mění na páru. Plynné teplonosné médium je kompresorem stlačeno, zvýší se jeho teplota (až na 55°C) a v kondenzátoru tuto teplotu předává topné vodě. Poté je opět vedeno do expanzního ventilu a celý cyklus se opakuje.

Jednou z dobrých variant řešení tohoto problému je využívat teplo okolního prostředí pomocí tepelného čerpadla a sestavit topný systém, který bude maximálně využívat energie, která je kolem nás a hlavně za ní nemusíme platit. Co to vlastně tepelné čerpadlo je? Je to zařízení, které odebírá teplo o nízkém potenciálu (teplotě) z venkovního prostředí a „přečerpává“ jej na teploty použitelné pro vytápění objektu. Obdobný způsob odebírání tepla z vnitřního prostředí známe z chladniček, mrazniček a klimatizací. Stejně jako mraznička odebírá teplo z hluboko zmrazených potravin o teplotách -20 °C, může tepelné čerpadlo odebírat teplo z okolního vzduchu i o těchto teplotách. Efektivita jeho provozu je však přímo závislá na teplotě okolního vzduchu a proto se obvykle při tak extrémně nízkých teplotách tepelné čerpadlo neprovozuje.

Klimatické podmínky v České republice jsou ale velice příznivé právě pro použití tepelných čerpadel, která odebírají teplo z okolního vzduchu. Nízké venkovní teploty pod –5 °C trvají velmi krátce, většinou ne déle než 15 – 25 dnů. Nejdelší část topného období, které se pohybuje v závislosti na lokalitě kolem 220 – 260 dnů, jsou venkovní teploty nad 0 °C. Během topné sezóny je střední venkovní teplota kolem 3 - 5 °C.

 

 

Příloha