automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 25.10.2006

E-mail

 


  Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

 

Tepelná čerpadla Nibe

Švédská firma Nibe patří k největším výrobcům tepelných čerpadel v Evropě. Moderní provoz a dlouholeté zkušenosti zaručují vysokou kvalitu výrobků.
Nibe Industrier AB je švédský koncern s obratem v přepočtu více jak
8 miliard Kč. Společnost má tři divize: Nibe Element vyrábí elektrická topná tělesa různých typů, Nibe Stoves vyrábí krby a krbová kamna a hlavním sortimentem Nibe Heating jsou tepelná čerpadla a ohřívače vody. Výrobní závody jsou v mnoha zemích Evropy a také v České republice vlastní Nibe dva prosperující závody na výrobu topných těles – Backer Elektro CZ a Eltop Praha.

Nibe jsou nejúspornější čerpadla na trhu

 • Topný faktor až 5,04 při 0/35°C dle EN 255.
 • Výstupní teplota až 70°C.
 • Maximální teplotní spád tepelného čerpadla 70/58°C.
 • Teplota teplé užitkové vody až 63°C pouze kompresorem.
 • Vestavěný zásobník teplé vody 160 litrů (platí pro typ 1220).
 • Vestavěný elektrický kotel 3-6-9kW spínaný postupně.
 • Ekvitermní regulace dvou topných křivek (okruh podlahového topení a okruh otopných těles).
 • Jednotka měkkého startu kompresoru zabraňující proudovým nárazům.
 • Měřící transformátory proudu monitorující maximální proud objektu a při jeho překročení dochází k automatické odstávce elektrokotle.
 • Řízení ohřevu teplé vody.
 • Řízení ohřevu bazénu.
 • Časovače spínání teplotních útlumů dle reálného času.
 • Časovače spínání ohřevu teplé užitkové vody dle reálného času.

NIBE HEATING AB jako první výrobce tepelných čerpadel uvedlo na český trh novou řadu tepelných čerpadel NIBE FIGHTER 1120 a 1220 systému země-voda a voda-voda, která dosahují nejvyšších topných faktorů. Tímto technickým řešení se tepelná čerpadla NIBE opět dostávají na pozici nejúspornějších tepelných čerpadel na trhu.

Ocenění v roce 2006

Na výstavě Aquatherm v Nitře, která se konala ve dnech 8. - 11.2.2006 získala tepelná čerpadla Fighter 1120 - 10 kW (země-voda, voda-voda) Zlatou medaili za nejlepší exponát.

Rozšíření sortimentu

Sortiment příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE je nově rozšířen o akumulační nádrže NIBE UKV, které slouží k doplnění objemu otopné vody a k eliminaci počtu startů kompresoru tepelného čerpadla, čímž se prodlužuje životnost tepelného čerpadla. Akumulační nádrže jsou dodávány ve 3 typech o objemu 200, 300 a 500 litrů.


Tepelná čerpadla Nibe země/voda a voda/voda najdete zde

Přehled čerpadel vzduch /voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda zajišťující větrání - ventilační
typ NIBE FIGHTER 600P

Tepelné čerpadlo Fighter 600P pro větrání bylo v roce 2005 oceněno čestným uznáním za nejlepší exponát na výstavách AquaTherm Nitra a Coneco Bratislava..

Řízené větrání se zpětným ziskem tepla, vytápění a ohřev teplé užitkové vody
Obecné informace

Tepelné čerpadlo FIGHTER 600P je kombinované tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v menších rodinných domech nebo podobných objektech s nízkou tepelnou ztrátu a dokonalou tepelnou izolací, kde je velice důležité zajistit řízené větrání. FIGHTER 600P je určeno pro vnitřní instalaci a pro odběr energie z ventilačního systému vytápěného objektu a do venkovní teploty -5°C i pro odběr energie z venkovního vzduchu.

FIGHTER 600P je vhodné pro vytápění nízkoteplotními otopnými soustavami s maximálním teplotním spádem 55/45 °C.

Vybavení tepelného čerpadla
FIGHTER 600P je kompletně vybaveno pro přímé připojení k otopné soustavě a k ventilačnímu systému vytápěného objektu.

FIGHTER 600P je sestaven ze dvou částí. V horní části je instalována jednotka tepelného čerpadla, elektrické topné těleso, oběhové čerpadlo a mikroprocesorová řídící jednotka. Spodní část obsahuje dvouplášťový ohřívač teplé užitkové vody, přepínací ventil, expanzní nádobu, pojistným a plnícím ventilem.

Teplo odebrané z ventilace a venkovního vzduchu je předáváno podle aktuální potřeby do otopné soustavy nebo do ohřívače teplé užitkové vody. V případě zvýšené potřeby tepla se automaticky zapíná elektrické topné těleso. Pokud je venkovní teplota nižší než -5 °C zavírá klapka na přívodu venkovního vzduchu, sníží se otáčky ventilátoru a tepelné čerpadlo odebírá teplo pouze z ventilace objektu. FIGHTER 600P obsahuje jednoduchý ovládací panel, který s uživatelem komunikuje prostřednictvím přehledného displeje.

Technické parametry NIBE FIGHTER 600P

TYP
Fighter 600P
Výška
mm
2110
Šířka
mm
600
Hloubka
mm
640
Váha
kg
210
Objem vnější nádrže
l
55
Objem vnitřní nádrže
l
189
Protikorozní ochrana
smalt
Napětí
V
400 (3 fáze)
Chladivo

R290 PROPAN

Kompresor - výkon
W
1000
Topný výkon ***
kW
3
Topné těleso - příkon
kW
9
Průtok vzduchu
m3/h
120-280
Obývací plocha
m2
95-220
* Příslušenství Výrobce si vyhrazuje si vyhrazuje právo změn
** S ventilátorem 130W (Příslušenství)
*** Teplota vzduchu +200C, teplota topného média +350C

Tepelná čerpadla jako moderní, ekologický a hlavně úsporný zdroj vytápění se již dostávají do povědomí široké veřejnosti. Málo se ale ví, že tepelná čerpadla dokáží nejen topit a ohřívat vodu,ale současně i větrat. Nutnost účinného větrání pracovišť – kanceláří, bank, obchodních center i výrobních hal už se stala samozřejmostí a je na ně pamatováno již při projektu. Se stejnou samozřejmostí není ale uvažováno o větrání rodinných domů. Zvláště u nových a rekonstruovaných domů s dobrou tepelnou izolací a instalovanými těsnými plastovými okny je nutné mít na zřeteli správné větrání, které úzce souvisí s pohodou v bytě.
Základní nepříjemnou škodlivinou, která vytváří prostředí pro vznik plísní a má negativní vliv na pohodu v místnosti, je vlhkost, která se často hromadí právě v nových, dobře utěsněných bytech s malou přirozenou výměnou vzduchu. V takovém případě je řešením nucené větrání, které má zajistit kompletní výměnu vzduchu v místnosti alespoň jedenkrát za dvě hodiny. Na druhou stranu je faktem, že právě větráním dochází k největším únikům tepla z objektu. Je škoda „špatný“ vzduch odváděný z místností vypouštět bez užitku. Proč nevyužít teplo, které je v něm obsažené? Řešením je tepelné čerpadlo, které jako primární zdroj energie využívá teplý vzduch vypouštěný při větrání. Vzduch ohřátý nejen topným systémem v domě, ale také samotnými lidmi a procesy v domácnosti, je nasáván z vedlejších místnosti do tepelného čerpadla. Zde se jeho teplo využije pro ohřev topné vody a teplé užitkové vody.
Firma NIBE dodává na náš trh několik typů tepelných čerpadel, která zjišťují nucené větrání a využívají tepelnou energii z odváděného vzduchu. Nejprodávanějším typem u nás je Fighter 600P. Jeho konstrukce umožňuje využívat jak teplý vzduch odváděný při větrání, tak vzduch venkovní.
Funkční princip je patrný ze schématu. Do tepelného čerpadla je přiváděn jak teplý vzduch z místností, tak vzduch venkovní. Po průchodu TČ je vzduch, kterému bylo odebráno teplo vypouštěn ven. Součástí TČ je dvouplášťová nádrž na teplou vodu a elektrická spirála sloužící jako elektrický kotel.
Toto řešení umožňuje dosažení větších úspor. Přisávání venkovního vzduchu zaručuje dostatečný průtok vzduchu tepelným čerpadlem, který má být vyšší než 120 m3/h. Venkovní vzduch je k čerpadlu nasáván do teploty -5 °C. Klesne-li venkovní teplota pod tuto hodnotu, uzavře se ventil a tepelné čerpadlo pracuje pouze s vnitřním vzduchem. Systém toku vzduchu je dobře patrný z obrázku. Součástí Fighteru 600P je elektrická topná patrona o výkonu 9 kW, která slouží jako bivalentní zdroj – elektrický kotel a dvouplášťová nádrž na teplou vodu o celkovém objemu 244 l, z toho pro TUV 189 l.
Systém toku vzduchu
Tato jednotka je obzvláště vhodná do nově rekonstruovaných bytů (nástaveb a vestaveb) ale i menších rodinných domků, zvláště nízkoenergetických, jako efektivní, moderní a ekologický zdroj vytápění a ohřevu teplé vody, který současně zajišťuje i účinné větrání.

        

Tepelné čerpadlo FIGHTER 100P

Tepelné čerpadlo FIGHTER 100P je kombinované tepelné čerpadlo pro ohřev teplé užitkové vody v rodinných domech nebo podobných objektech se standardní potřebou teplé užitkové vody a tam, kde je velice důležité zajistit řízené větrání.
Toto čerpadlo je určeno pro vnitřní instalaci a pro odběr energie z ventilačního systému vytápěného objektu.
Je kompletně vybaveno pro přímé připojení soustavě rozvodů teplé užitkové vody a k ventilačnímu systému vytápěného objektu.FIGHTER 100P je sestaven ze dvou částí. V horní části je instalována jednotka tepelného čerpadla a řídící jednotka. Spodní část obsahuje akumulační ohřívač teplé užitkové vody.
Teplo odebrané z ventilace a venkovního vzduchu je předáváno podle aktuální potřeby do ohřívače teplé užitkové vody. V případě zvýšené potřeby tepla se automaticky zapíná elektrické topné těleso.
FIGHTER 100P obsahuje jednoduchý ovládací panel, který s uživatelem komunikuje prostřednictvím přehledného displeje.

tepelné čerpadlo vzduch/voda
Typ NIBE FIGHTER 2010


Tepelné čerpadlo FIGHTER 2010 je kompletní tepelné čerpadlo pro venkovní instalaci, které je určeno pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v různých typech objektů
Pro instalaci FIGHTERu 2010 nejsou nutné zemní vrty ani plošné kolektory.
FIGHTER 2010 je určeno pro odběr energie z venkovního vzduchu.
FIGHTER 2010 je dodáváno ve výkonech 6 a 8 kW. V případě potřeby vyšších výkonů se FIGHTER 2010 zapojuje do kaskády.
FIGHTER 2010 je vhodné pro vytápění nízkoteplotními otopnými soustavami s maximálním teplotním spádem 55/45 °C.

Vybavení tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je kompletně vybaveno pro přímé připojení k otopné soustavě a k nasávání venkovního vzduchu.
Součástí dodávky FIGHTERu 2010 je filtr nečistot otopného okruhu a pružné hadice pro eliminaci přenosu chvění do otopných soustav. Provoz doplňkového zdroje je řízen regulací tepelného čerpadla
Pro ohřev teplé užitkové vody se FIGHTER 2010 kombinuje se systémovou jednotkou  VVM 240 nebo s dvouplášťovými ohřívači NIBE VPA.
Celý systém vytápění a ohřevu teplé užitkové vody ovládá nadřazená řídící jednotka, která pracuje s ekvitermní regulací pro optimalizaci teploty otopného média v závislosti na aktuální venkovní teplotě.
FIGHTER 2010 obsahuje jednoduchý ovládací panel, který s uživatelem komunikuje prostřednictvím přehledného dvouřádkového displeje

Unikátní technologie kompresoru
FIGHTER 2010 je vybaven kompresorem, který umožňuje pracovat ve dvou výkonových stupních. Regulace tepelného čerpadla monitoruje aktuální potřebu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody a podle toho spíná kompresor na 50 % nebo 100 % jeho výkonu. Výkonu kompresoru se svými otáčkami přizpůsobuje ventilátor na výparníku. Tímto jedinečným technologickým řešením dosahují tepelná čerpadla FIGHTER 2010 vyšších ročních úspor v porovnání s tradičními kompresory a technologiemi.

Technické parametry NIBE FIGHTER 2010

  FIGHTER
2010-6
FIGHTER
2010-8
Výkon/příkon* 2/35 oC**   (kW) 6,6/1,9 8,0/2,3
Výkon/příkon* 7/35 oC**   (kW) 7,2/1,9 9,9/2,4
Výkon/příkon* -7/45 oC**   (kW) 4,1/1,8 4,7/2,0
Výkon/příkon* 0/45 oC**    (kW) 5,4/2,0 6,6/2,3
Výkon/příkon* 7/45 oC**    (kW) 7,0/2,2 8,9/2,6
Výkon/příkon* -7/50 oC**    (kW) 3,9/1,9 4,4/2,1
Výkon/příkon* 2/50 oC**    (kW) 5,7/2,2 7,0/2,5
Výkon/příkon* 7/50 oC**    (kW) 6,9/2,3 8,4/2,7
Výkon/příkon* 15/50 oC**    (kW) 8,1/2,5 10,7/3,0
Startovací proud

24

Průtok topného média, nom. (l/s) 0,13 0,19
Pokles tlaku při nom. průtoku (kPa) 18 18
Průtok vzduchu (m3/h) 1750/2450 1750/2450
Nomin. výkon ventilátoru (W) 155/185 155/185
Maximální výstupní teplota (oC)

55

Množství chladiva (R407C) (kg) 1,9 2,1
Připojení, topné médium ext. *

DN 25

Systém odtávání horkým plynem, reverzací chladícího okruhu
Rozdíl na VT presostatu (bar)

-7

Rozdíl na NT presostatu (bar)

1

Výška včetně podstavce (mm)

1045

Šířka (mm)

1200

Hloubka (mm)

500

Váha (kg) 150 160
Barva nerez/šedá metalíza

* Kompresor, ventilátor, řídící jednotka. Odmrazování sníží vztah mezi hodnotou příkon/výkon o asi 10 %
** Venkovní teplota/výstupní teplota

tepelné čerpadlo vzduch/voda
Typ NIBE FIGHTER 2005

Tepelné čerpadlo FIGHTER 2005 je kompletní tepelné čerpadlo pro venkovní instalaci, které je určeno pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v různých typech objektů
Pro instalaci tepelného čerpadla FIGHTER 2005 nejsou nutné zemní vrty ani plošné kolektory.
FIGHTER 2005 je určeno pro odběr energie z venkovního vzduchu.
FIGHTER 2005 je dodáváno ve výkonech 8, 10 a 14kW. V případě potřeby vyšších výkonů se FIGHTER 2005 zapojuje do kaskády.
FIGHTER 2005 je vhodné pro vytápění nízkoteplotními otopnými soustavami s maximálním teplotním spádem 55/45 °C.

Vybavení tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je kompletně vybaveno pro přímé připojení k otopné soustavě a k nasávání venkovního vzduchu.
Součástí dodávky tepelného čerpadla  FIGHTER 2005 je filtr nečistot otopného okruhu a pružné hadice pro eliminaci přenosu chvění do otopných soustav. Provoz doplňkového zdroje je řízen regulací tepelného čerpadla
Pro ohřev teplé užitkové vody se FIGHTER 2005 kombinuje se dvouplášťovými ohřívači NIBE VPA.

Celý systém vytápění a ohřevu teplé užitkové vody ovládá nadřazená řídící jednotka, která pracuje s ekvitermní regulací pro optimalizaci teploty otopného média v závislosti na aktuální venkovní teplotě.
FIGHTER 2005 obsahuje jednoduchý ovládací panel, který s uživatelem komunikuje prostřednictvím přehledného dvouřádkového displeje

Technické parametry NIBE FIGHTER 2005

  FIGHTER
2005-8
FIGHTER
2005-10
FIGHTER
2005-14
Výkon/příkon* 2/35 oC**   (kW) 6,3/1,8 8,3/2,3 11,9/3,5
Výkon/příkon* 7/35 oC**   (kW) 7,9/1,8 10,5/2,4 13,8/3,7
Výkon/příkon* -7/45 oC**   (kW) 3,8/1,7 5,8/2,2 7,8/3,2
Výkon/příkon* 0/45 oC**    (kW) 5,6/1,9 7,4/2,5 10,5/3,7
Výkon/příkon* 7/45 oC**    (kW) 7,4/2,1 9,7/2,7 13,8/4,1
Výkon/příkon* -7/50 oC**    (kW) 3,5/1,7 5,2/2,2 7,2/3,2
Výkon/příkon* 2/50 oC**    (kW) 5,9/2,1 7,4/2,6 10,9/3,9
Výkon/příkon* 7/50 oC**    (kW) 7,0/2,2 9,3/2,8 13,3/4,3
Výkon/příkon* 15/50 oC**    (kW) 8,7/2,3 11,7/3,1 16,3/4,7
Startovací proud (A)

26

Motorová ochrana (A) 5,5 7,9 11
Omezovač startovacího proudu standardní vybavení
Napětí 3 x 400 V + N + PE 50 Hz
Průtok topného média, nom. (l/s) 0,17 0,24 0,33
Pokles tlaku při nom. průtoku (kPa) 15 24 33
Průtok vzduchu výparníkem (m3/h) 1320/1750 1320/1750 2250/3050
Nomin. výkon ventilátoru (W) 155/185 155/185 175/190
Jištění (A) 10 16 16
Třída ochrany

IP 24

Maximální výstupní teplota (oC)

58

Množství chladiva (R407C) (kg) 2,1 2,1 2,4
Připojení, topné médium ext. *

DN 25

Systém odtávání horkým plynem, reverzací chladícího okruhu
Přerušovací hodnota VT presostatu (bar)

27

Přerušovací hodnota NT presostatu (bar)

0,5

Rozdíl na VT presostatu (bar)

-7

Rozdíl na NT presostatu (bar)

1

Výška včetně podstavce (mm)

1045

Šířka (mm)

1200

Hloubka (mm)

500

Váha (kg) 150 160 160
Barva nerez/šedá metalíza

pokračování na další straně >>>>

/dle podkladů Nibe/