automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 11.6.2007

E-mail

01


  Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje
 Tato příloha aktualizována

Stiebel Eltron - Solární systémy

obrázekJiž před více než 20 lety začala firma Stiebel Eltron vyvíjet a vyrábět systémy pro využití energií. Díky dlouholetým zkušenostem patří ve světě výrobky této značky k absolutní technické špičce. Všechny solární systémy Stiebel Eltron pracují s termickými solárními konvektory. To znamená, že vyzářená sluneční energie se mění v teplo a vede ke zvýšení teploty absorbéru záření. Teplo získané kolektorem na střeše se cirkulující kapalinou teplonosného média dopravuje k solárnímu zásobníku teplé vody, který stojí například ve sklepě. V našich zařízeních Stiebel Eltron se jako teplonosné médium používá H-30 L, které poskytuje dobré zabezpečení vůči mrazu a korozi. Teplotním diferenčním měřením se pomocí solární regulace zapíná čerpadlo, které zajišťuje oběh mezi kolektorem a solárním zásobníkem. Teplonosné médium protéká výměníkem solárního zásobníku a ohřívá tak jeho objem na využitelnou teplotu. Firma Stiebel Eltron dodává i příslušenství nezbytné pro montáž solárního systému jako je např. instalační sada, montážní rám, regulace, solární zásobníky atd.
Množství sluneční energie, která rok za rokem vyzařuje na naši zemi, je 5000 krát větší, než veškerá spotřeba světové energie. Proto se vyplácí podle možností  hledat, využití této nadměrné nabídky. 
1. Příprava teplé užitkové vody(TUV) 
2. Ohřev vody pro bazény
Systémy STIEBEL-ELTRON kryjí v těchto uživatelských oblastech 50% a 60% potřeby energie z bezplatné sluneční nabídky. Solární systémy STIEBEL-ELTRON pracují se slunečními kolektory, které shromažďují sluneční  záření, převádějí je v teplo a toto teplo přenášejí na požadované  médium (teplá voda). Několika slovy lze přednosti solárních systémů STIEBEL-ELTRON shrnout takto: 
Neobyčejně hospodárný provoz
Velmi malá spotřeba cizí energie, pokud je k dispozici solární teplo
Značně komfortní nabídka teplé vody ve všech oblastech použití
Ekologicky vhodný systém, bez spalin, bez sazí, bez popela
Sluneční energie nezpůsobuje emise CO2
Plně automatický provoz, nevyžadující údržbu 
Státní  podpora, v současné době  značné příspěvky


Soustavy pro využití sluneční energie na přípravu teplé užitkové vody, podporu vytápění v přechodném období a ohřev vody pro bazény patří k nejzajímavějším technologickým vývojovým pracem poslední doby, vycházejí vstříct zesíleným požadavkům na hospodárné a ekologicky neškodné alternativní energie. Pro firmu STIEBEL ELTRON bylo samozřejmostí zabývat se včas využíváním sluneční energie pro uvedenou oblast využití.  Byly vyvinuty solární soustavy, které umožňují právě také při našich povětrnostních podmínkách dobré využívání sluneční energie. Dlouholeté pokusy a zkoušky ve vývojových laboratořích a na pokusných zařízeních předešly svoji dobu. Aby bylo možno usnadnit práci projektanta a provádějícího odborného podniku, byly solární systémy  STIEBEL-ELTRON upraveny pro obzvlášť jednoduchou a bezproblémovou montáž. Systémy spojují navzájem vysokou kvalitu a výhodné pořizovací náklady. Existují solární kombinované systémy pro ohřev teplé užitkové vody, podporu vytápění, ohřev vody pro bazény, větrání bytů.
 


Příklad:

čtyřčlenná rodina potřebuje průměrně denně 160 litrů vody teplé 45 C. To odpovídá přibližně potřebě energie 6 - 8 kWh. Pro tuto potřebu teplé vody se doporučuje soustava s plochým kolektorem 4 - 6 m2 ve spojení se zásobníkem s objemem 300 litr. S tímto systémem se pokryje solárně v ročním průměru asi 50 a 60 % potřeby energie pro přípravu teplé vody. Je to závislé na místních podmínkách a dále na roční průměrné době slunečního svitu.

Komponenty, které je možné začlenit
 
Pro přípravu teplé užitkové vody existuje mnoho možností. Jednou z nich je decentralizované dohřívání teplé vody ze solárního stojatého zásobníku jedním nebo několika průtokovými ohřívači  DHE electronic comfort. 

Plochý kolektor SOL 27 plus
Kolektor využívá vysoce selektivní celoplošný absorbér s vrstvou oxidu a nitridu titanu. Díky přípojkám v horní části kolektoru je možná montáž více kolektorů vedle sebe s malými nároky na plochu. Naletované připojovací vsuvky 3/4" umožňují rychlé a bezpečné hydraulické připojení. Kolektor chrání 4 mm silné rastrové bezpečnostní sklo. Ve spojení s odpovídajícím připevňovacím materiálem je možná instalace jednotlivých nebo několika vedle sebe uložených kolektorů. Provoz kolektorů s již připravenou směsí H-30 L zajišťuje nezámrznost systému i provozní odstavení při přehřátí.

Montážní rámy R 1 a R 2 umožňují vodorovné i svislé uspořádání kolektorů. Montáž je možná na vlnovkovou krytinu, vlnitou střechu, či plochou.

Kolektor SOL 23 plus - je možno začlenit do střechy - místo krytiny (tašek)

Technické údaje SOL 27 plus

Zvláštní příslušenství solárních kolektorů

Solární regulátory

SOM 8 electronic comfort
Solární diferenční regulace s multifunkčním displejem vhodný pro malé i větší solární systémy.
Řídí podporu vytápění a přípravu teplé vody. Jako další funkce zajišťuje řízení tepla u systému
střechy východ-západ a systém dohřevu až 4 zásobníků

SOM 6 plus

Solární diferenční regulace pro 1 odběr. Přístroj měří teplotní rozdíl mezi kolektorem a zásobníkem a spíná při překročení zadané požadované hodnoty.

SOM 7 plus

Solární diferenční regulace pro použití se standardními tepelnými solárními systémy pro přípravu teplé vody a podporu vytápění. Regulace je dimenzována pro 2 odběry.

Solární zásobníky SBB 300-600 plus
Solární stojaté zásobníky typu SBB... plus jsou vysoce kvalitní tlakové nádrže pro zapojení více odběrných míst. Přímo nanášená PU – izolace ( bez FCKW) zajišťuje malé tepelné ztráty. Dva vestavěné hladké trubkové tepelné výměníky, umístěné nahoře a dole, jsou opatřené stejně jako nádrž emailovým povrchem. Nádrž obsahuje jímky pro čidla.

Jako antikorozní ochrana slouží sériově hořčíková anoda opatřená signální anodou.

Možnost provozu s tepelným čerpadlem

Solární stojaté zásobníky
Ocelová nádrž s dvojitou vrstvou speciálního emailu vybavená ochrannou anodou, teploměrem, zaslepovací přírubou (revizní otvor). Tepelná izolace z Polyuretanu o tloušťce 75 mm. Dva vestavěné tepelné výměníky (spodní pro solární systém, horní pro doohřev).

Způsob práce
Solární  kolektory nabíjejí  při slunečním  záření solární stojatý zásobník teplé vody, nacházející se např. ve sklepě. Tato uložená energie však bohužel v našich zeměpisných šířkách mnohdy nedostačuje. Řešením je dohřev užitkové vody.   Zde může vypomoci průtokový ohřívač DHE electronic comfort firmy STIEBEL ELTRON. Ten je schopen  rozeznat teplotu přitékajíc teplé vody a přizpůsobit svůj elektrický výkon pro dohřev teploty, potřebné v okamžiku odběru teplé vody. Takto se používá elektrická energie pouze tehdy, pokud je skutečně zapotřebí. To plat zvláště v zimních měsících, jestliže je sluneční  záření slabé.

Zásobník - technické parametry

 

/or/

 

Příloha