automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 11.6.2007

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje
    Tato příloha bude průběžně aktualizována

Nový způsob ohřevu vody
Solární systém s průtokovým dohřevem
„on line“ na internetu"

Ploché a trubicové sluneční kolektory Regulus

Solární sestavy z vakuových trubicových kolektorů Regulus


Solární sestavy z plochých kolektorů Regulus

Sluneční kolektor je výměník tepla, který převádí sluneční záření na tepelnou energii teplonosné kapaliny, která potom ohřívá vodu v zásobníku nebo bazénu.

■ Úspora při ohřevu TUV (teplá užitková voda) až 60%
■ Využití pro ohřev bazénu
■ Možnost připojení k stávajícímu systému TUV i topení
■ Dlouhá životnost a minimální údržba
■ Snadné vzájemné propojení více kolektorů
■ Ekologicky čistá energie
■ Nízké pořizovací náklady

Pro uspokojení potřeby teplé vody v případě dlouhodobějšího nedostatku slunečního svitu je nutné kombinovat solární ohřev s některým tradičním způsobem ohřevu vody. Nejvýhodnější je předřadit solární zásobník před stávající systém ohřevu vody, využijete tak maximum energie ze slunce, s minimálními nároky na regulaci ohřevu vody při zachování komfortní zásoby teplé vody. Dohřev vody je možné také realizovat přímo v solárním zásobníku do všech námi nabízených typů je možné vložit elektrické topné těleso s termostatem. V případě dvouhadového nebo vnořeného zásobníku lze k dohřívání použít kotel ústředního topení.
Na výstupu teplé vody doporučujeme vždy použití termostatického směšovacího ventilu, kterým se nastavuje maximální požadovaná teplota výstupní vody. Ve veřejných budovách je jeho použití povinné. Ventil je součástí všech níže uvedených sestav.
Při správném dimenzování solárního systému je možné využít sluneční energii také pro přitápění nízkoteplotních topných soustav nejlépe v nízkoenergetických domech. Zejména v těchto případech se nabízí výhodná kombinace s letním ohřevem bazénu.Naše příklady slouží k ukázce některých možných řešení využití solární energie, samozřejmě lze vytvořit mnoho dalších kombinací a zapojení. Na našich webových stránkách firmy Regulus můžete vyplnit dotazník, na jehož základě vám navrhnou i složitější topný systém využívající obnovitelné zdroje energie.

Solární sestava sol 400 KPS
Předehřev pro zásobník teplé vody ohřívaný kotlem.

                           
                  Solární sestava sol 750 DUO KPS

Ohřev teplé vody a předehřev topné vody pro nízkoteplotní vytápění vkombinovaném zásobníku DUO s dohřevem plynovým kotlem. V letním období je k dispozici dostatek tepla například pro ohřev bazénu.

 

 

 

 

 

 

 

    

Solární sestava sol 100 KPC
Předehřev pro stávající elektrický zásobník teplé vody.

Solární sestava sol 200 KPC
Předehřev pro zásobník teplé vody v plynovém kotli.
      


     

Solární sestava sol 300 KPC
Dohřev elektrickým topným tělesem v solárním zásobníku.
Solární sestava sol 300 KPC dohřev kotlem
Dohřev kotlem v solárním dvouhadovém zásobníku.

              

    

 

Příloha