automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 19.4.2007

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy,  tepelná čerpadla

Největší fotovoltaická elektrárna ve východní Evropě – Bušanovice

Příklady dalších instalovaných elektráren v ČR

Slunce fakturu za elektřinu nepošle, je výhodné toho využít - malé domácí elektrárny, příklad kalkulace


Elektrárna Dubňany - Další fotovoltaická elektrárna byla otevřena u Hodonína

Koncem března byla uvedena do provozu I. etapa fotovoltaické elektrárny FVE SLUNETA o výkonu 59 kWp (špičkový výkon). Celková instalace, jejíž stavba již kontinuálne probíhá, bude o velikosti 233 kWp a bude přispívat ke snížení produkce CO2 do atmosféry. Návratnost projektu v hodnotě cca 30 mil. Kč je spočítána na 10 let při uvažované životnosti více než 30 let.
Pro stavbu elektrárny firma Sluneta využila poddolované území v donedávna chátrajícím a postupně revitalizovaném areálu na okraji města Dubňany, na jižní Moravě. Pro výběr lokality byl nejdůležitějším ukazatelem možný energetický zisk daný mapou průměrného ročního úhrnu globálního záření. Dané místo instalace spadá do oblasti maximálního dopadu sluneční energie.

Zajímavostí a jedinečností v tohoto ekologického projektu je kombinace osazení fotovoltaických panelů na pevných stolech a otočných prvků, tzv. truckerů, které se ve dvou osách natáčí za sluncem. Tato různorodost přispěla k oživení jinak statické instalace a tím samozřejmě i k vyššímu výkonu. Pro otočné prvky truckerů byly zvoleny monokrystalické panely rakouského výrobce Photovoltaik Technik a dále firmy SHARP. Z pohledu technologie a náročnosti celkové investice tvoří cena panelů cca 80% celkové investiční ceny projektu. Jedná se o pevně kotvené panely na zabudované hliníkové rošty pozičně fixně nastavené do nejvýhodnějšího celoročního sklonu, v případě otočných prvků dochází k polohování neustále, což zvyšuje zisk energie o 27% proti pevné instalaci.Doba výstavby trvala zhruba 5 týdnů včetně zapojení řídících systémů. Veškerý provoz elektrárny nevyžaduje aktivní denní údržbu, je pouze připojen elektronicky k odběru dat, regulace výkonu probíhá automaticky dle intenzity slunečního zárení. Pro zajištení běžného chodu elektrárny byla vytvorena dve pracovní místa.

V první etapě je získaná „zelená energie“ napojena na vnitřní rozvody průmyslového areálu a využita ke vlastní spotrebě, po dokoncení bude elektrárna postupne napojena na sít vysokého napetí E.ON Distribuce v rámci CR. Dodavatelem většiny technologií je firma Schüco International KG.

Parametry solární elektrárny FVE SLUNETA:

Celkový projektovaný výkon: 233 kWp

Fotovoltaické panely: Schüco-1323 ks- á 130-165Wp, PVT mono- á 215Wp

Měniče napětí dodané firmou Schüco: SMA SB 3300, 5000 TL, SMC 7000, 8000 TL

Otočné jednotky: 4 ks SF 18, 6 ks SF 40

Plánovaná výroba energie: 252 MWh/rok

Zastavená plocha: 7.500 m2

Dokončení: 05/2007

Globální sluneční záření na území ČR (MJ/m2 za rok):
m2
jaro 350 Wh/den
léto 400 Wh/den
podzim-zima 100 Wh/den
celý rok 60 - 80 kWh

 

Olga Řezáčová

 

 

Příloha