automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 25.8.2008

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy,  tepelná čerpadla

Největší fotovoltaická elektrárna ve východní Evropě – Bušanovice

Příklady dalších instalovaných elektráren v ČR

Elektrárna DubňanySolární elektrárna v Ostrožské lhotě vyrobila 711 MWh v prvním roce provozu

V současné době se na území Ostrožska nachází největší fotovoltaická elektrárna ve střední Evropě o celkovém výkonu přes 1,6 MWp, jejíž roční výroba bude dosahovat 1 600 MWh elektrické energie. Elektrárna v Ostrožské Lhotě má za sebou již rok plného provozu na jejím prvním bloku, k němuž byl o několik měsíců později připojen také druhý blok, spuštěný v průběhu měsíce května 2008.

V zahajovacím roce provozu na prvním bloku solární elektrárny o instalovaném výkonu 702 kWp proběhl bez technických i jiných problémů. Špičková technologie, mírná zima a příznivé sluneční podmínky se kladně odrazily na konečném výsledku celoroční výroby. Prostřednictvím tohoto alternativního zdroje bylo dodáno 711 MWh elektrické energie do distribuční sítě v období od srpna 2007 do července 2008.Základní údaje o první etapě 702 kWp:

Instalovaný výkon          702 kWp
Roční dodávka energie   711 MWh
Úspora CO2       762 tun/rok

Výstavbu prvního bloku fotovoltaické elektrárny v Ostrožské Lhotě financovala uherskohradišťská společnost HiTechMedia Systems, s.r.o., pro kterou toto dílo představuje již třetí dokončený investiční solární projekt, jež opět nemalou měrou přispěje k eliminaci škodlivin v ovzduší a ozdravování naší planety. 

Investiční náklady vynaložené na zrealizování velkolepého projektu se po navýšení instalovaného výkonu z původních 600 kWp na konečných 702 kWp v samotném závěru vyšplhaly těsně pod hranici sta milionů korun. Větší podíl této investice pokryly finance z dlouhodobého úvěru poskytnutého Komerční bankou, zatímco menší část nákladů investor zafinancoval z vlastních zdrojů. Dotace z OPPP (Operačního programu podpory Obnovitelné zdroje energie) významnou měrou napomohly k lepší ekonomice tohoto fotovoltaického projektu.

/OK/

 

 

Příloha