automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 15.2.2007

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy,  tepelná čerpadla

Instalace systémů Schüco

Fotovoltaická technologie s firmou Schüco 

Solarni kolektory a solarni sady Schüco

Schüco Solar – Zkušenosti a kvalita

Schüco je přední světová firma v oboru okenních, dveřních a fasádních systémů. Už více než 10 let vyrábí Schüco ve svém výrobním závodě v Bielefeldu v Severním Porýní-Vestfálsku solární termické kolektory a systémy. Na podzim roku 2005 uvedla firma Schüco do provozu první továrnu na výrobu termických kolektorů s kapacitou 1 000 megawattů v Německu. Tato kapacita odpovídá výkonu jaderné elektrárny. 

Schüco úspěšně vyvíjí a vyrábí solární techniku víc než 10 let. Odborné znalosti v oblasti zpracování kovových profilů a montáže oken a fasád umožnily určovat nové standardy mezi výrobci termických kolektorů. Výrobky zajistí bezproblémový provoz při minimální údržbě a umožní využívat výhody solární energie mnoho dalších let.

Solární program firmy Schüco se skládá z produktů pro: 
solární ohřev (solární termická technologie) a 
solární výrobu elektřiny (fotovoltaická technologie)

Jedná se o dvě různé technologie s odlišnými komponenty.


Solární termické systémy u firmy Schüco – dvě produktové řady

 

Firma Schüco jako přední německý výrobce termických kolektorů dává možnost výběru mezi produktovými řadami Premium a Kompakt. Řada Premium nabízí projekční svobodu, díky které může být vytvořený systém co nejatraktivnější. Termické kolektory, fotovoltaické moduly, horkovzdušné kolektory a střešní okna Schüco mohou být kombinovány do jednoho systému a dodávají se s mnoha různými barvami rámů. Na výběr je šest různých typů instalace.
Řada Kompakt nabízí nejvyšší kvalitu za atraktivní cenu. To je možné díky zaměření na tři nečastější typy instalací a atraktivní barvě rámů.

    

  • Termické kolektory
  • Solární zásobníky
  • Řídicí jednotky a solární stanice

Solární termické kolektory Schüco – Kvalita a inovace

 

Kolektory se vyrábějí s využitím nejnovějších technologií, které určují nové standardy kvality a výkonnosti. Kolektory Schüco z řady Kompakt a Premium jsou certifikovány v souladu s požadavky normy EN 12975-2 a značení CE a splňují i požadavky certifikace RAL-UZ 73 ""Modrý anděl"".

Řada kolektorů SchücoSol K Kompakt
Solární termické kolektory řady Kompakt s černým eloxovaným rámem. Absorpční povrch 2,15 m2, celková plocha 2,32 m2. Pro instalaci na střeše, ve střeše a na ploché střeše.

Řada kolektorů SchücoSol Premium
Termické kolektory řady Premium se stříbrnými nebo bronzovými eloxovanými rámy. K dispozici s práškovým lakem ve všech barvách RAL. Absorpční povrch 2,52 m2, celková plocha 2,69 m2. Jmenovitý tepelný výkon 2 kW. Pro instalaci na střeše, ve střeše a na ploché střeše a na fasády a markýzy. ?Lze kombinovat se střešními okny Schüco, velkými fotovoltaickými moduly nebo horkovzdušnými kolektory.

 Řada kolektorů SchücoSol Premium DG 
(s dvojitým zasklením)
SchücoSol DG je inovační produkt v konstrukci termických kolektorů. Technicky složité začlenění dvojitého zasklení umožňuje kolektorům SchücoSol DG výrazně vyšší využití solární energie, zvlášť u systémů sloužících k pomocnému vytápění. Jinak se jedná o stejný kolektor jako u řady SchücoSol Premium.

Solární zásobníky Schüco

 

Firma Schüco dodává solární zásobníky v různých velikostech a s různými funkcemi, pro dokonalé provedení systému. Zásobníky mohou využívat buď princip průtokového ohřevu vody, nebo technologii vrstvení. V případě průtokového ohřevu vody se pitná voda ohřívá pouze při odběru ze zásobníku. Technologie vrstvení zajišťuje, že nedochází ke zbytečnému smíchávání vody v zásobníku s vodou z vratného potrubí z topného systému, a tím zvyšuje míru využití solární energie.

Solární zásobník WW 300-2, WW 400-2 a WW 500-2 z řady Kompakt

Zásobníky na teplou vodu o objemu 300 až 500 litrů. Se dvěma tepelnými výměníky pro napojení vytápění a připojení k solárnímu systému. Nejlepší možná koroziodolnost vnitřku díky dvojitému smaltování a galvanizaci.

Solární zásobník S 750/150 a S 900/200 z řady Kompakt
Solární zásobník k ohřevu teplé vody a pomocnému vytápění, využívající konstrukce dvojité nádrže. Nejlepší možná korozivzdornost nádrže zásobníku díky dvojitému smaltování a galvanizaci.

Zásobníky FW 750 a FW 1000 z řady Kompakt
Solární zásobník pro průtokový ohřev teplé vody a k pomocnému vytápění. Tepelný výměník z nerezové ocelovi zajišťující optimální kvalitu vody.

Zásobník STE 350 z řady Premium
Zásobníky na teplou vodu o objemu 350 litrů. Se dvěma účinnými tepelnými výměníky z rovné trubky pro připojení k topnému systému a solárnímu termickému systému. Nejlepší možná korozivzdornost vnitřku zásobníku díky dvojitému smaltování a galvanizaci. Solární stanice a opěrná deska integrované do krytu zásobníku.

Zásobníky ST 750 a ST 1000 z řady Premium
Solární zásobník pro průtokový ohřev teplé vody a k pomocnému vytápění. Tepelný výměník z nerezové ocelové vlnité trubky zajišťující optimální kvalitu vody. Šachtová technologie zajišťující vyšší účinnost. Přímé napojení kotle na pelety nebo kamen k přípojkám.

Zásobník PP 500 Integral z řady Premium

Solární zásobník pro průtokový ohřev teplé vody a k pomocnému vytápění. Tepelný výměník z nerezové ocelové vlnité trubky zajišťující optimální kvalitu vody. Šachtová technologie zajišťující vyšší účinnost. Velmi kompaktní provedení konstrukce se solární stanicí a opěrnou deskou integrovanou do krytu zásobníku. Nízká vlastní hmotnost, pouhých 105 kg.

 Solární řídicí jednotka Schüco
Solární řídicí jednotky řídí automatický provoz solárního systému. Řídicí jednotka SOLO se používá u systémů na ohřev TUV, řídicí jednotka DUO tam, kde systém slouží k pomocnému vytápění nebo vyhřívání bazénů. Řídicí jednotka VARIO se používá k řízení kotlů na pelety, kamen nebo složitějších systémů. Všechny solární řídicí jednotky Schüco mají zabudovaný měřič množství tepla získaného ze solární energie a ukazatele teploty.

Solární stanice Schüco
Solární stanice řídí proudění ohřátého média do zásobníku nebo do ostatních spotřebičů. Ve spojení s kolektory Schüco je možné solární termický systém naplnit a odvzdušnit během jediné operace na solární stanici. Na rozdíl od systémů jiných výrobců není nutné při odvzdušňování systému zasahovat do kolektorů na střeše.
V systému řady Premium jsou solární stanice plně integrovány do krytu zásobníku.


Rozhodující faktory pro montáž kolektorů – velikost a orientace střechy
Pro solární vytápění je vhodný jakýkoli dům, pokud nemá střechu orientovanou na sever. V ideálním případě by měla být Vaše střecha orientována od jihovýchodu na jihozápad, ale i systém orientovaný na západ nebo na východ může dobře fungovat, pokud se nainstaluje kolektor navíc. Střecha by měla být nezastíněná a mít sklon mezi 20 a 60 stupni. Systém ohřevu TUV až pro 4 osoby vyžaduje na střeše prostor pro 2 kolektory o rozměrech cca 2,50 m x 2 m. Systémy sloužící k pomocnému vytápění a vyhřívání bazénů nebo určené až pro 8 lidí mají až 6 kolektorů a vyžadují přibližně 2 m x 7,5 m volného místa na střeše.

Rychlá cesta do sklepa – nepoužívaný komín
Kolektory na střeše se propojí dvěma trubkami se zásobníkem a zbytek instalace se nachází v suterénu. Pokud máte už nepoužívaný komín, je možné využít ho k vedení potrubí do suterénu. Pokud to není možné, rozvody se obvykle umístí do dodatečného okapního svodu namontovaného na vnější zdi a svedeného na úroveň přízemí. Toto řešení nijak nezmění vzhled domu.

Když to jinam nejde – periferní solární systémy
Pokud není instalace na střechu možná, lze termické kolektory nainstalovat na garáž nebo do volného prostoru na zahradě.

Solární technologie funguje pro libovolný typ vytápění

 

Solární systém pro podporu vytápění je možné instalovat bez ohledu na to, jaký vytápěcí systém už používáte nebo jak ohříváte vodu, pokud máte centrální vytápění. Nezáleží ani na stáří Vašeho topení. Rozhraním mezi solárním systémem a vytápěním je vždy zásobník teplé vody se dvěma okruhy. Solární systém je napojen na jeden okruh, klasické vytápění na druhý. Pokud tedy chcete posílit svůj topný systém využitím solárním panelů, stačí jen vyměnit zásobník, abyste do něj mohli přivádět solární energii.

Rekonstrukce Vašeho stávajícího vytápěcího systému není nutná

Solární systém šetří energii v jakémkoli topném systému, protože v létě a během pozdního jara nebo brzkého podzimu není nutné k vytápění nebo ohřevu vody tak často zapínat kotel. Solární systém je proto možné instalovat bez nutnosti rekonstruovat celý systém vytápění. Dokonce je možné instalovat solární systém už dnes a s výměnou zásobníkového ohřívače vody, kotle a čerpadel počkat několik let, aniž by to mělo nepříznivé účinky. Zásobník teplé vody instalovaný spolu se solárním systémem je pak možné používat i s novým ohřívačem vody nebo kotlem.


Solární termický systém pro ohřev TUV – levnější, než byste si mohli myslet

Průzkumy často ukazují, že spotřebitelé odhadují náklady na solární systém přibližně na 8 000 euro. Systém využívající dva kolektory a 300litrový zásobník, který poskytuje teplou vodu až pro 4 osoby, však ve skutečnosti přijde pouze na 4 500 euro, plus instalace. Za předpokladu, že se tento systém používá po dobu 20 let, vychází tato částka na pouhých 23 euro měsíčně. Cena systému závisí do značné míry na počtu kolektorů a velikosti a funkčnosti zásobníku.
Od ceny systému je možné odečíst veškeré dotace. Naši partneři Schüco Vám na požádání rádi předloží detailní nabídku solárního systému. Neváhejte se na ně obrátit se žádosti o radu.

Instalace během jednoho dne – a minimální údržba

Solární systém Schüco lze obvykle instalovat během jediného dne, a to díky sofistikované konstrukci použitých instalačních prvků a hydraulického systému. Vezměte si například termické kolektory SchücoSol, které jsou vybaveny meandrovým rozvodem, což znamená, že médium proudí skrz kolektor hadovitě se vinoucími trubkami. Pokud je systém správně naplněn před uvedením do provozu, médium vytlačí z kolektoru veškeré vzduchové bubliny, které pak technik vypustí. Takový systém může fungovat bez další údržby po mnoho let, a proto není potřeba kolektory na střeše opakovaně odvzdušňovat, jak je to běžné u ostatních typů kolektorů.

Solární elektřina – investice s atraktivní návratností

Velikost fotovoltaického systému se nestanovuje podle úrovně Vaší osobní spotřeby, ale výhradně podle částky, kterou chcete investovat, a podle velikosti volného místa na střeše. Systém s plochou modulů 12 m2 stojí přibližně 8 500 euro, včetně DPH, instalace a základové konstrukce. Investiční náklady na fotovoltaický modul se obvykle vrátí během prvních 13 let provozu. Zde záleží na více faktorech - zda dostanete dotaci, zda vyrobenou elektřinu spotřebováváte, či ji dodáváte do rozvodné sítě. Pak je návratnost samozřejmě nižší - více zde.


zpracováno dle podkladů společnosti Schüco

 

 

Příloha