automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 12.2.2008

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy, tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla – teplo z okolního prostředí

Vaillant - tepelné čerpadlo - vzduch/voda 

geoTHERM VWL

Tepelná energie získaná z venkovního vzduchu, šetří nejen životní prostředí, ale díky tomu nevyčerpatelnému zdroji, který je k dispozici zcela zdarma, šetří rovněž Vaše provozní náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Odpovědí na toto řešení je použití tepelného čerpadla vzduch/voda geoTHERM VWL. Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší, pouze 25% z celkové topné energie se musí zabezpečit na provoz čerpadla z elektrického proudu: I přesto se jedná o vynikající energetickou bilanci Vaší domácnosti.

Kvalitní technologie - Made in Germany.

Ve výrobním závodě v německém městě Gelsenkirchen jsou vyráběny tepelná čerpadla geoTHERM. Tepelné čerpadlo pracuje srovnatelně jako Vaše lednička, avšak na opačném principu. Podle kruhového cyklu (tzv. Carnotův cyklus) se energie odebírá z okolního prostředí, převádí na vyšší teplotní úroveň a tím je využitelná pro účely vytápění. V okruhu cirkuluje chladivo (bez FCKW) s extrémně nízkým bodem varu.

1. Ve výparníku dochází k předání tepelné energie ze vzduchu do chladiva – teplosměnné kapaliny. Tím dochází ke změně skupenství z kapalné do plynné formy.

2. Chladivo v plynné podobě je v kompresoru stlačeno na vysoký tlak, kde se tímto procesem zvýší jeho teplota. Pro tuto část cyklu je nutné přivést 25% cizí energie.

3. Takto získaná tepelná energie je v kondenzátoru předána dál do topného systému. Tím dochází ke snížení teploty chladiva a jeho následné kondenzaci – zkapalnění.

4. V poslední fázi celého cyklu při dekompresi se chladivo v expanzním ventilu silně ochladí tak, aby opět mohlo přijmout tepelnou energii z okolního prostředí pro další cyklus.

Tepelné čerpadlo geoTHERM se vyznačuje snadnou a rychlou instalací. Je vhodné jak pro nové, tak i pro rekonstrukce stávajících topných systémů. Široký sortiment příslušenství, zejména vzduchových kanálů, usnadňuje instalaci tepelného čerpadla. Výfukový vzduchový kanál, ať už v pružném či pevném provedení, lze vést od čerpadla všemi směry – vpravo, vlevo nebo nahoru. Tím lze přizpůsobit tepelné čerpadlo místu instalace a ne naopak. Další předností je možnost kombinace zásobníkového ohřívače VIH RW 300 speciálně vyvinutého pro tepelná čerpadla.

Základní charakteristiky tepelného čerpadla geoTHERM:

- tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci
- tepelný výkon 7,7 a 10,3 kW (A2/ W35)
- ekonomický provoz s využitím vysoce účinného kompresoru se zárukou 10 let na materiál
- ekvitermní bilanční regulátor s grafickým znázorněním tepelného zisku je základní součástí tepelného čerpadla

Univerzální pro jakékoliv použití

Multifunkční akumulační zásobníky VPS nabízejí uplatnění v topných systémech, ať už s tepelným čerpadlem, solárním systémem nebo s dalším zdrojem tepla, jako je krbová vložka apod.

Kombinace těchto zdrojů tepla s napojením do akumulačních zásobníků VPS dále snižuje provozní náklady na vytápění a přináší uživateli další nezávislost na konvenčním zdroji tepla.

Zásobníky teplé vody

Pro přípravu teplé vody je ideální doplnění tepelného čerpadla o speciální zásobníkový ohřívač geoSTOR VDH 300/2 a VIH RW 300.

Dvouplášťový nerezový zásobník geoSTOR VDH 300/2 je speciálně navržen i svým designem pro kombinaci s tepelným čerpadlem.geoSTOR VDH 300/2

Základní charakteristika:

- speciální konstrukce vyvinutá pro přípravu teplé vody v kombinaci s tepelným čerpadlem
- objem teplé vody 270 l
- zásobník vyrobený z ušlechtilé nerezové oceli
- dvouplášťové provedení umožňuje použití i v oblastech s tvrdou vodou

geoSTOR VIH RW 300

Základní charakteristika:

- objem teplé vody 285 l
- kvalitní smaltování vnitřního povrchu
- vestavěná hořčíková anoda zajišťující zvýšení korozivzdornosti

Technické parametry:

  

/or/

 

Příloha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další články