Zahradní technika

Snadné prořezávání stromů

Aktualizováno: 01.11.2014

Listí ze stromů již z velké části opadalo a právě teď jsou velmi dobře viditelné větve, které je potřeba odstranit. Jedná se o především o větve poškozené, nemocné a odumřelé, či soupeřící, pokud se vzájemně odírají. Eventuelně také ty, které překáží například na cestách. Na podzim a v zimě, když nemrzne, tedy v období vegetačního klidu je vhodné provést i zmlazovací řezy jádrovin (jabloní, hrušní apod). Vhodným řezem podpoříte vitalitu stromů a omezíte přerůstání.
Zbavení korun stromů přebytečných větví není vždy jednoduché a pohyb po vysokých žebřících s pilou v ruce sebou nese zrádná nebezpečí. Tuto činnost velmi usnadní například elektrické prořezávače větví. Umožňují prořezávat větve ve výšce až cca 4,5 m uživateli pevně stojícímu na zemi. Jedná se v podstatě o lehké elektrické pily s krátkou lištou a dlouhou, většinou teleskopickou rukojetí. Pohonnou jednotkou prořezávačů je sériový elektromotor (umístěný u horního konce výsuvné rukojeti), který prostřednictvím ozubeného převodu pohání řetězku, řetěz a také olejové čerpadlo. Odlišně je konstrukčně řešen testovaný model Shark, který má motor na opačné straně, tedy u spodní rukojeti a pohon je řešen pomocí dělené hřídele.

Do testu jsme zařadili elektrické prořezávače stromů s motorem o příkonu 700 – 900 W. Všechny modely disponují automatickým mazáním řetězu a průhlednou olejovou nádržkou, či průhledem do nádrže. Všechny jsou také vybaveny ramením popruhem a spínačem s bezpečnostní pojistkou. U všech strojů se upevňuje lišta s pomocí nářadí a řetěz je napínán z čela.

Jak jsme testovali

Všechny prořezávače jsme nakoupili v běžné maloobchodní síti prodejen. Téměř u všech bylo nutné provést montáž lišty a řetězu (kromě modelů Ryobi a Shark). Při testování jsme stroje vyzkoušeli v praxi. Prořezávali jsme větve jak tenké, kolem 5 cm, tak i silné do průměru 20 cm. Zkoušeli jsme řezat nejen ve výškách kolem 4,5 m, ale i v nižších od cca 1,5 m.
Při práci jsme sledovali, jak stroj řeže, zda má elektromotor dostatečný výkon, neztrácí otáčky nebo jestli příliš nevibruje. Zkoumali jsme také, jak pohodlně se prořezávač drží, ovládá, zda má dobře vyřešenou ergonomii a zda při práci nadměrně nepřevažuje k hlavě pily. To je velmi důležité pro bezpečnou práci. Velmi podstatným faktorem, který má vliv na pohodlnost obsluhy je hmotnost stroje. Při zvedání pily do výšky je znát každé deko navíc. Zajímala nás i uživatelská přívětivost, tedy například i to zda nemusíte používat nářadí pro prodloužení rukojeti.

* Uvedené parametry byly získány pomocí měření a vážení. Hmotnost stroje je uvedena včetně lišty, řetězu a olejové náplně.

Sharks SH 905 (Nákupka)

Cena: 2 299 Kč
#
 • Příkon: 900 W
 • Délka lišty: 240 mm
 • Řezná rychlost: 13 m/s
 • Délka*: 1,99 – 2,49 m
 • Hmotnost*: 5 kg
 • Záruka: 2 roky

Stroj, který se svou konstrukcí odlišuje od ostatních testovaných modelů. Motor je umístěn dole, v prostoru za hlavní rukojetí. Uživatel tedy při prořezávání zdvihá do výšky pouze sestavu řetězové pily bez motoru. Těžiště stroje je umístěno nízko a pila tak méně převažuje, což se na první pohled může zdát výhodné. V testu, při praktických zkouškách jsme ale spokojeni nebyli. V řezu je pila neklidná a řez není čistý. Obsluha pociťuje poměrně silné rázy do rukou. Navíc stroj vykazuje zvýšené vibrace. Při rozebrání stroje jsme zjistili zvýšené vůle v úhlovém převodu a v uložení řetězky. Také řetěz nebyl úplně kvalitně naostřen. Pohon pily je řešen ocelovou dělenou hřídelí. Hlavní rukojeť může uživatel natočit v pěti aretovaných polohách a přizpůsobit lze i postavení předního pomocného madla.  Řeznou hlavu pily je možné uvolněním dvou pojistek sklopit v rozsahu 900. Ovládání tohoto modelu při práci je tedy z uživatelského hlediska vcelku pohodlné. Slabinou je také trochu nepraktické prodlužování délky stroje vkládáním středové trubky, která se zajišťuje dvěma ručními maticemi.

 • Otočná rukojeť
 • Možnost sklopení řezné hlavy
 • Slitinový korpus pily
 • Výkonný motor
 • Hůře řeže
 • Velké otřepy v řezu
 • Rázy do rukou
 • Zvýšené vibrace
 • Zvýšené vůle v úhlovém převodu a v řetězce
 • Prodloužení vkládáním středové trubky
Hodnocení:
# # # # # nedoporučujeme

EAS 750 (Mountfield)

Cena: 2 790 Kč
#
 • Příkon: 750 W
 • Délka lišty: 200 mm
 • Řezná rychlost: 11 m/s
 • Délka*: 1,90 – 2,90 m
 • Hmotnost*: 3,6 kg
 • Záruka: 7 let

V řezu se při testu prořezávač osvědčil jako velmi dobrý se slušným výkonem i řeznou rychlostí. Řez je čistý bez otřepů, řetěz je dobře naostřen. Vibrace má stroj nízké, pohodlně se drží a subjektivně nejméně z testovaných modelů převažuje k hlavě pily. Vhodně umístěné oko pro zavěšení ramenního popruhu usnadňuje vyvážení. Vzhledem k nízké hmotnosti se s ním dobře pracuje i ve výšce nad 4 m. Hlava pily není sklopná, ale při práci jsme tento fakt jako nedostatek nepociťovali. Naopak s rovnou lištou se nám ve výškách řezalo lépe. Manipulace se strojem je jednoduchá, chod motoru kultivovaný. Pohodné a rychlé je i nastavování požadované délky lehké teleskopické tyče objímkovým rychloupínákem. Kvalitní je i dílenské a technické zpracování. Lože lišty je ze slitiny a jako jediná z testovaných modelů je pila opatřena i kovovou zubovou opěrkou. Plasty jsou kvalitní a dobře spasované.

 • Dobře řeže
 • Čistý řez
 • Minimální vibrace
 • Nejméně převažuje
 • Jednoduchá manipulace
 • Objímkový rychloupínák teleskopu
 • Slitinové lože lišty
 • Zubová opěrka
 • Nízká hmotnost
 • Nelze nastavit bez použití nářadí polohu oka pro zavěšení popruhu
Hodnocení:
# # # # # vítěz testu

Ryobi RPP 720 (Veletrh)

Cena: 2 889 Kč
#
 • Příkon: 720 W
 • Délka lišty: 200 mm
 • Řezná rychlost: 15 m/s
 • Délka*: 2,10- 2,70 m
 • Hmotnost*: 4,30 kg
 • Záruka: 2 roky

Prořezávač s pevně nastaveným sklonem řezací hlavy v úhlu 150.  Stroj je v řezu klidný s minimální mírou vibrací. Elektromotor disponuje dostatečným výkonem a drží otáčky. Při řezání ve výšce kolem 4 m sklon řezací hlavy již tak praktický ale není. Ergonomie tohoto modelu testujícím vcelku vyhovovala, i přesto, že stroj má o něco vyšší hmotnost a má tendenci více převažovat k řezací hlavě. Pro zavěšení popruhu zde totiž slouží dvě oka. Plastové u rukojeti a další posuvné oko s rychloupínáním. Tím se stává celkové vyvážení jednodušším. Lehká teleskopická tyč je zhotovena ze skelných vláken a v místě úchopu levé ruky je potažena měkčenou gumou pro příjemnější držení. Teleskop je zajištěn dvěma otočnými rychloupínáky. Nejkratší nastavení teleskopu je možné na délku 2,13 m. Dalšímu posunu již brání uvnitř trubky elektrický kabel uložený ve spirále v místech možného rozpojení tyče.  Deklarované nejnižší hodnoty v nastavení (1,90 m) se nám nepodařilo dosáhnout. Spokojeni jsme byli s technickým zpracováním. Lišta je uložena na desce z lehké slitiny, je zde tedy předpoklad vyšší odolnosti.

 • Dobře řeže
 • Čistý řez
 • Minimální vibrace
 • Dvě oka pro zavěšení popruhu
 • Objímkové rychloupínáky
 • Kvalitní zpracování
 • Slitinové lože lišty
 • Nejnižší možné nastavení na 2,13 m
 • Více převažuje k hlavě pily
Hodnocení:
# # # # # velmi dobrý

Güde GAK 710 T (Zahradashop)

Cena: 2 736 Kč
#
 • Příkon: 710 W
 • Délka lišty: 200 mm
 • Řezná rychlost: 14 m/s
 • Délka*: 2,29-2,80 m
 • Hmotnost*: 4,5 kg
 • Záruka: 2 roky

Tento stroj v testu prokázal dobré řezné vlastnosti. Řez je rychlý, bez otřepů a pila má dostatečnou řeznou rychlost. Zjistili jsme ale také několik nedostatků, které práci znesnadňovaly.  Hlava pily je sklopná o 300, ale sklápí se i s motorem, takže při jejím sklopení již nadměrně převažuje a po pár minutách práce je již poměrně obtížné ve výšce stroj bezpečně udržet. Převážení je díky vyšší hmotnosti citelnější, i když hlava sklopená není. Teleskopickou tyč je možné prodloužit o 60 cm. Problematickou se ale ukázala základní délka, kde jsme naměřili nejnižší celkovou hodnotu 2,29 m. Pokud potřebujete prořezávat větve umístěné níže, tak je držení fyzicky náročnější a obsluhu brzy začnou bolet ruce. Větší délka stroje znesnadňuje i uskladnění, pokud jej nebudete chtít rozložit. Teleskopické prodloužení je zajištěno ruční maticí. Oko pro zavěšení popruhu je umístěno těsně nad rukojetí a pro usnadnění manipulace je určeno pomocné obloukové madlo. Lože lišty je pouze plastové, bez slitinové desky, což není zcela ideální pro delší životnost stroje.

 • Dobře řeže
 • Výkonný motor
 • Teleskopické prodloužení tyče
 • Vyšší hmotnost
 • Nadměrně převažuje k hlavě pily
 • Příliš dlouhá základní délka stroje
 • Plastové lože lišty
Hodnocení:
# # # # # uspokojivý

Hecht 976 W (Werco)

Cena: 2 090 Kč
#
 • Příkon: 750 W
 • Délka lišty: 200 mm
 • Řezná rychlost: 11 m/s
 • Délka*: 1,82 - 2,70 m
 • Hmotnost*: 3,6 kg
 • Záruka: 2 roky

Tento prořezávač, který trochu mate svým názvem je osazen motorem o příkonu 750 W, což je uvedeno v technických parametrech. Jedná se o kompaktní stroj s vcelku dobrými řeznými vlastnostmi a dostatečnou řeznou rychlostí.  Řezná hlava pily je sklopená a nelze ji polohovat. Díky sklonu hlavy je řezání ve výšce kolem 4 m je již méně pohodlné.  Pila je vybavena kvalitní lištou i řetězem, přesto řez není zcela čistý a obsluha pociťuje slabé rázy do rukou. Celkově má stroj nízkou hmotnost, ale zřejmě vlivem skloněné lišty převažuje vpřed o něco citelněji než konstrukčně podobný testovaný model EAS 750. Rukojeť stroje je teleskopická, ale k zajištění, či povolení slouží klasická matka, obsluha tedy musí vždy použít nářadí, což není příliš praktické a prodlužuje to dobu práce. Pro zavěšení popruhu je určeno obloukové plastové oko, které lze posunout s pomocí šroubováku. Technické zpracování je spíše průměrné. Lože lišty není opatřeno žádnou kovovou výztuhou, uložení je pouze v plastu.

 • Vcelku dobré řezné vlastnosti
 • Nízká hmotnost
 • Kompaktní konstrukce
 • Teleskopické prodloužení
 • Mírné rázy do rukou
 • Řez s otřepy
 • Zajištění teleskopického prodloužení s pomocí nářadí
 • Plastové lože lišty
 • Posun oka pro popruh s pomocí nářadí
Hodnocení:
# # # # # dobrý