Zahradní technika

Pískové filtrace

Aktualizováno: 24.06.2013

Předpověď počasí slibuje i krásné dny s letními teplotami, které lákají ke koupání a využití vašeho bazénu. Aby v něm byla ale voda opravdu čistá, tak vyžaduje péči. Tu představuje bazénová chemie a správně zvolená filtrace, která vodu zbaví mechanických nečistot. Právě na pískové filtrace jsme se zaměřili v dnešním testu. Na trhu můžete vybírat z široké nabídky filtrací, ať kartušových nebo pískových. Ke kartušovým filtracím nelze připojovat další příslušenství, mají nižší účinnost filtrování a jejich provoz je dražší hlavně kvůli časté výměně kartušové (papírové) filtrační vložky. Písková filtrace má výrazně vyšší účinnost a je schopna přefiltrovat větší objem vody za kratší dobu. Písková náplň má dlouhou životnost. Při provozu ji stačí obvykle jednou za dva týdny propláchnout, což zajistí jedna z funkcí ventilu filtrace. Navíc k pískovým zařízením je možné připojit celou řadu příslušenství. Například bazénový vysavač, solární ohřev nebo tepelné čerpadlo. U pískové filtrace je důležitý i poměr nádoby k výkonu čerpadla. Při malé nádobě a silnějším čerpadle proudí voda pískem rychleji a nečistoty mohou být hůře zachyceny.

K testu jsme vybrali pískové filtrace pro bazény o objemu vody cca 20-30 m3. U filtrace je velmi důležitý její výkon, tedy kolik m3 vody je schopna přefiltrovat za jednu hodinu. Volte takový výkon, aby objem vody v bazénu byl kompletně přefiltrován za cca 5 hodin provozu filtrace. Dostatečný výkon filtrace je důležitý i pro správnou funkci připojeného příslušenství (např. poloautomatického vysavače).  Dalším důležitým faktorem je samonasávací schopnost čerpadla a jeho výtlak. Dostatečný výtlak umožňuje využití i příslušenství instalovaného nad hladinou bazénu, jako je solární ohřev umístněný například na střeše zahradního altánu. Všechny námi testované filtrace jsou vybaveny šesticestným ventilem, kterým jednoduše nastavíte potřebný provozní režim a rozšíříte si tak využitelnost  filtrace.  Popis funkcí ventilu je uveden v samostatné tabulce (na stránce níže). Všechny námi testované filtrace byly vybaveny i manometrem. Ten je důležitý pro zjištění provozního stavu filtrace. Dle stoupajícího tlaku poznáte, že je nutné vyčistit písek. Průhledným víkem v komoře čerpadla zase zjistíte, zda není zanesen filtr hrubých nečistot na straně sání čerpadla.  Užitečným doplňkem je pak i průhled, kterým kontrolujete protékající znečištěnou odpadní vodu při proplachu pískové náplně.

Jak jsme testovali?
V první řadě jsme měřili a porovnávali hodnoty s deklarovanými údaji. Změřeno bylo množství čerpané vody, výtlačná výška i skutečný příkon čerpadla. Množství přečerpané vody jsme měřili u všech filtrací stejně, přičemž na sání i výstupu byly připojeny trubky o průměru 50 mm (DN50). Sledovali jsme náročnost sestavení a také utěsnění filtrací. Prověřovali jsme čistotu přefiltrované vody a nasávací schopnost čerpadla. Zkoumali jsme snadnost a uživatelskou přívětivost při ovládání ventilu a celkovou manipulaci s filtrací. Zkoušeli jsme práci s příslušenstvím například s vysavačem a solárním ohřevem. Také nás zajímala hlučnost celého zařízení a technické zpracování.

Olga Kábová

KIT 380 (Koeko)

Cena: 9 332 Kč
#
 • Průtok filtrací: 6 m3/h
 • Příkon čerpadla: 550 W
 • Maximální výtlak čerpadla: 13 m
 • Ovládací ventil: šesticestný, horní
 • Písková náplň: 42 kg
 • Průměr nádoby: 380 mm
 • Doporučený objem bazénu: 30 m3
 • Záruka: 2 roky

Filtrace spoměrně objemnou filtrační nádobou je osazena samonasávacím čerpadlem Preva 33M, které je vybaveno předfiltrem hrubých nečistot a průhledným krytem, který umožňuje jednoduchou vizuální kontrolu znečištění předfiltru. U čerpadla je deklarován maximální výtlak 13 m. Při našem měření ovšem čerpadlo této hodnoty nedosáhlo. Vodu vytlačilo pouze do  9,8 m. Skutečný max. výtlak je tedy o téměř 25% nižší, než je v parametrech uvedený, nicméně je stále dostatečný. Deklarovaný průtok vody splňuje naopak čerpadlo s dostatečnou rezervou. Při výtlaku 4 m jsme  naměřili průtok 9,7 m3/h a příkon 591 W. Montáž této pískové filtrace je vhodné svěřit odborníkovi, protože připojovací armatury DN 50 je nutné upravit a slepit. Sestava filtrační nádoby a čerpadla je umístěna na stabilní základně. Filtrace je vybavena masivním šesticestným ventilem, navíc i s polohou pro odlehčení při zazimování. Ve filtrační nádobě je šest sběracích trubic s jemnými štěrbinami. Trubice jsou k hlavě sběrače upevněny pomocí bajonetu. Manipulace při plnění nádoby pískem není složitá. Filtrace je vhodná i k zapuštěným bazénům a díky dostatečné výtlačné výšce dobře pracuje i ve spojení se solárními ohřevy vody umístěnými  na vyvýšených místech. Při praktické zkoušce byla přefiltrovaná voda vyčištěna dobře a spokojeni jsme byli i po připojení poloautomatického vysavače.

 • samonasávací čerpadlo s tichým chodem
 • stabilní podstava sestavy
 • dobře řešené utěsnění ventilu v hrdle nádoby
 • masivní ventil
 • možnost bezproblémového připojení vysavače i solárního ohřevu
 • dobře filtruje
 • nutnost odborné instalace
 • nižší max. výtlak oproti deklarovanému
Hodnocení:
# # # # # velmi dobrý

PRO S144T (Mountfield)

Cena: 4 245 Kč
#
 • Průtok filtrací: 5 m3/h
 • Příkon čerpadla: 390 W
 • Maximální výtlak čerpadla: 11 m
 • Ovládací ventil: šesticestný, horní
 • Písková náplň: 25 kg
 • Průměr nádoby: 350 mm
 • Doporučený objem bazénu: 25 m3
 • Záruka: 7 let

Vítěz testuU této filtrace se dle našeho měření prokázalo, že deklarované hodnoty max. výtlaku téměř odpovídají naměřeným. Ve skutečnosti má čerpadlo této  filtrace nejvyšší výtlak z testovaných modelů.  Osazena je samonasávacím čerpadlem Badu Picco 5, u kterého nechybí předfiltr ani praktické průhledné víko.  Při zjišťování průtoku množství vody jsme naměřili 6,1 m3/h při výtlaku 4 m Naměřené hodnoty příkonu motoru i průtoku odpovídají deklarovaným parametrům, u průtoku je skutečnost dokonce vyšší. Filtrace šla snadno sestavit i utěsnit. Její montáž zvládne uživatel bez problému svépomocí, propojovací hadice včetně spon a připojovací trny jsou součástí balení. Masivní šesticestný ventil s horním ovládáním má i polohu pro odlehčení uzávěru při zazimování a je vybaven manometrem. Na čerpadle a na pískové nádobě  nechybí vypouštěcí ventily. Deset kratších sběracích trubic s jemnými štěrbinami je upevněno na kloubech a lze je tedy sklopit, čímž se usnadní manipulace při případném vyjmutí sběrače. Celkově je filtrace dobře zpracovaná a působí odolně. Přefiltrovaná voda byla téměř čistá. Díky dobrému výtlaku čerpadla lze bez problému k filtraci připojit vysavač, či solární ohřev umístěný například na pergole. Filtrace samotná může být umístěna díky samonasávací funkci i nad hladinou bazénu.

 • snadná instalace
 • kvalitní zpracování
 • dostatečně výkonné samonasávací čerpadlo
 • přefitrovaná voda je téměř čistá
 • možnost bezproblémového připojení vysavače i solárního ohřevu
 • masivní ventil
 • sběrací trubice na kloubech
 • dlouhá záruka
 • čerpadlo není umístěno na podstavě
Hodnocení:
# # # # # vítěz testu

Bestway Profi (TV Products)

Cena: 4 990 Kč
#
 • Průtok filtrací: 6 m3/h
 • Příkon čerpadla: 300 W
 • Maximální výtlak čerpadla: 1,5 m
 • Ovládací ventil: šesticestný, horní
 • Písková náplň: 25 kg
 • Průměr nádoby: 400 mm
 • Doporučený objem bazénu: 30 m3
 • Záruka: 2 roky

Komplet menší pískové filtrace, která je určena k použití u nadzemních bazénů se stěnovou průchodkou. Dodává se v základní výbavě se dvěma hadicemi, dlouhými 3,5 m. Osazené čerpadlo je poměrně hlučné a nemá samonasávací funkci. Vybaveno je předfiltrem s velkými otvory 5×5 mm, takže projdou i hrubší nečistoty, což vede k rychlejšímu znečištění písku. U čerpadla jsme postrádali vypouštěcí ventil, průhledný kryt pro rychlou kontrolu míry znečištění předfiltru čerpadla ale nechyběl. K filtraci díky malému výtlaku nelze připojit žádná přídavná zařízení, jako například vysavač nebo ohřev. Filtrační nádoba a čerpadlo stojí na společné podstavě. Samotná montáž je jednoduchá. Ventil je malý šesticestný, bez polohy pro odlehčení uzávěru. Popisy poloh na ventilu jsou pouze anglicky a vzhledem, k tomu, že v balení není ani český návod, tak tento fakt může být pro některé uživatele problematický. Místo odvodňovacích trubic je u tohoto modelu upevněn na dně nádoby plochý sběrač. I u této filtrace jsme porovnávali deklarované hodnoty s naměřenými. Maximální výtlak je příznivější než uváděný – dosahuje 5,5 m, ale průtok při výtlaku 4 m je pouze 4 m3 /h. Při doporučeném objemu bazénové vody 30 m3 by se voda filtrovala 7,5 hodiny. Při praktické zkoušce jsme zjistili, že znečistěnou vodu z bazénu filtrace nezbavila všech částic a voda nebyla dobře vyčištěná.

 • jednoduchá instalace
 • hadice součástí balení
 • nízká energetická náročnost
 • malý výtlak
 • velké otvory filtračního koše – písek se dříve znečistí
 • nižší kvalita čistoty vody
 • hlučnější čerpadlo
 • nelze připojit poloaut. vysavač nebo propojit se solárním ohřevem na vyvýšeném místě
 • chybí český návod
Hodnocení:
# # # # # uspokojivý

Granada Kit 400 (Cartech Group)

Cena: 11 083 Kč
#
 • Průtok filtrací: 6 m3/h
 • Příkon čerpadla: 550 W
 • Maximální výtlak čerpadla: 13 m
 • Ovládací ventil: šesticestný, horní
 • Písková náplň: 50 kg
 • Průměr nádoby: 405 mm
 • Doporučený objem bazénu: 35 m3
 • Záruka: 2 roky

Objemná nádoba filtrace je umístěna na podstavě společné s čerpadlem. Samonasávací čerpadlo s  tichým chodem je totožné jako u testovaného modelu Kit 300 a i naměřené parametry výtlaků a průtoků jsou velmi podobné. Deklarovaný max. výtlak je o 24 % nižší než naměřený (10 m) a průtok při výtlaku 4 m dosahuje 10 m3/h. Bez problému lze připojit přídavná zařízení – vysavač nebo solární ohřev. Instalaci filtrace musí provést odborník, neboť je potřeba upravit a slepit připojovací armatury. Také na podstavě nebyly správně předvrtané otvory pro upevnění čerpadla a bylo nutné jejich převrtání. Šesticestný ventil je zde masivní, bez aretované polohy k odlehčení uzávěru při dlouhodobějším odstavení z provozu, ale páku lze nastavit do mezi polohy funkcí ventilu.  Osm sběracích trubic s jemnými štěrbinami je  upevněno v hlavě sběrače pomocí bajonetu. Dvě trubice v dodávce byly poškozené – rozlomené a poškozený byl i manometr, který v klidovém stavu ukazoval hodnotu 0,9 bar.  V dodávce chyběl český návod k filtraci, návod k čerpadlu byl přiložen. I díky většímu objemu pískové náplně a širšímu průměru nádoby je předpoklad, že přefiltrovaná voda bude dobře vyčištěna. Praktickou zkoušku čistoty vody jsme díky rozlámaným trubicím provést nemohli. Tato filtrace by získala vyšší hodnocení v případě, že by dodávka byla bez závad.

 • výkonné samonasávací čerpadlo s předfiltrem a průhledem
 • tichý chod
 • výkonná filtrace i pro větší objem vody v bazénu
 • možnost připojení vysavače, či ohřevu
 • stabilní podstava
 • masivní ventil
 • max. výtlak nedosahuje deklarovaných parametrů
 • nutnost odborné instalace
 • v dodávce rozlámané díly trubic
 • chybí český návod k filtraci
 • špatně předvrtané otvory pro připevnění na podstavu
Hodnocení:
# # # # # dobrý

Pro Star 6 (Marimex)

Cena: 3 999 Kč
#
 • Průtok filtrací: 4 m3/h
 • Příkon čerpadla: 450 W
 • Maximální výtlak čerpadla: 10 m
 • Ovládací ventil: šesticestný, horní
 • Písková náplň: 17 kg
 • Průměr nádoby: 300 mm
 • Doporučený objem bazénu: 20 m3
 • Záruka: 2 roky

Malá kompaktní filtrace, která je vhodná zejména pro nadzemní bazény o objemu vody do 20 m3. Filtrační nádoba je řešena jinak než u ostatních testovaných modelů. Je široká a nízká s odděleným prostorem pro čistou vodu. Připojovací trny na hadici jsou pevnou součástí víka filtrace. Součástí víka je v podstatě i šesticestný ventil, což může být nevýhodou v případě poruchy. Samonasávací čerpadlo, které je připevněno na podstavě společně s filtrační nádobou, je vybavené předfiltrem hrubších nečistot, které lze vizuálně kontrolovat přes průhledné víčko, Nechybí ani vypouštěcí zátky na nádobě i čerpadle.  Naměřený výtlak nesplňuje deklarované parametry o cca 5%, průtok při výtlaku 4 m činí 6,5 m3/h. Naměřený příkon je o 100 W nižší než uváděný výrobcem. Místo sběracích trubic je na dně nádoby plochá plastová vložka s jemnými otvory. Instalace této filtrace není složitá, ale obtížnější je upevnění víka nádoby a třmenu, protože výlisky nejsou příliš přesné a nesedí. Dle naměřených parametrů lze k filtraci připojit vysavač nebo ohřev, ale přesto nepracují tak dobře jako u modelů, umístěných v testu na předních místech. Přefiltrovaná voda byla vyčištěna vcelku dobře, ale nevýhodou je zde nižší vrstva písku v nádobě. Dříve se znečistí a je nutné častěji proplachovat.

 • příznivá cena
 • snadná manipulace
 • samonasávací čerpadlo
 • integrovaný ventil ve víku
 • menší písková náplň – nižší filtrační vrstva
 • nepřesné výlisky nádoby
 • obtížnější montáž třmenu víka
Hodnocení:
# # # # # uspokojivý

Sand 6000 (Melichar)

Cena: 6 490 Kč
#
 • Průtok filtrací: 6 m3/h
 • Příkon čerpadla: 370 W
 • Maximální výtlak čerpadla: 1,5 m
 • Ovládací ventil: šesticestný, horní
 • Písková náplň: 25 kg
 • Průměr nádoby: 300 mm
 • Doporučený objem bazénu: 30 m3
 • Záruka: 2 roky

Komplet menší filtrace, který je dodáván společně s hadicemi o délce 3 m. Tento model je určen k čištění vody v nadzemních bazénech. Na podstavě je osazeno čerpadlo Intex, které nemá samonasávací funkci, je vybaveno předfiltrem s poměrně velkými otvory a průhledným víkem. Čerpadlo má vysokou hlučnost, je nejhlučnější v testu. Jeho elektromotor je vybaven spínačem a časovačem a tak není zapotřebí dodatečně pořizovat samostatné časové spínací hodiny. Díky nižším hydraulickým parametrům není možné připojit solární ohřev na vyvýšeném místě, či poloautomatický vysavač. Čerpadlo splňuje deklarované hydraulické parametry, příkon elektromotoru je nižší o 35 W. Kratší sběrací trubice jsou zde v počtu deseti kusů, mají jemné štěrbiny a k hlavě sběrače se připojují pomocí šroubení. Montáž této filtrace je jednoduchá a uživatel ji může provést bez problému svépomocí. S čistotou přefiltrované vody jsme při praktické zkoušce nebyli příliš spokojeni.

 • ucelený komplet
 • dodávka včetně hadic
 • nižší energetická náročnost
 • časovač spouštění čerpadla
 • nižší výtlak
 • hlučnost čerpadla
 • předfiltr čerpadla s velkými otvory
 • rychlejší znečištění pískové náplně
 • nelze připojit poloautomatický vysavač ani solární ohřev na vyvýšeném místě
Hodnocení:
# # # # # uspokojivý