Zahradní technika

Máte v bazénu studenou vodu? Ohřejte ji s pomocí slunce

Aktualizováno: 25.05.2012

Máte bazén a zdá se vám, že voda v něm je studená? Pro její přihřátí lze zvolit jednoduchý, levný a navíc ekologický systém. Ohřev vody pomocí slunečního záření zajistí solární ohřívače, které lze připojit k bazénové filtraci, eventuelně můžete použít i samostatné čerpadlo. Do testu jsme zařadili solární ohřívače, které prodejci doporučují pro ohřev bazénové vody o objemu kolem 10 m3.

Jak jsme testovali
V první řadě nás zajímala účinnost ohřívačů. Vybrali jsme vhodné místo s přímým slunečním svitem, na kterém jsme testovaná solární zařízení instalovali.  Ohřívače byly napájeny z bazénu pomocí filtračního čerpadla s průtokem 11m3/h. Za čerpadlo jsme osadili rozdělovač s ventily, k němuž jsme pomocí ohebných trubek o průměru 32mm připojili všechna solární zařízení. Na výstupní hrdla solárních zařízení jsme připojili hadice shodné délky a průměru. Průtok na konci výstupní hadice každého solárního zařízení byl pomocí ventilů rozdělovače nastaven shodný – 0,5m3/h. Tedy všemi testovanými zařízeními, ve shodné době a za stejných klimatických podmínek protékalo stejné množství vody o shodné vstupní teplotě. Měřili jsme teplotu na vstupu i výstupu, bylo provedeno více kontrolních měření a dle naměřených rozdílů byla posouzena účinnost solárního ohřívače. Měření probíhala v období, kdy se teplota okolního prostředí pohybovala kolem 250C, teplota vody na vstupu měla 200C, zařízení byla pod přímým slunečním svitem a umístěna tak, aby na ně sluneční paprsky dopadaly ve shodném úhlu. Dále jsme posuzovali jednoduchost montáže a instalace, praktičnost konečného umístění i kompletnost dodávky. Tedy to, zda je v balení a tedy v ceně zahrnuta i připojovací sada a eventuelně i stojan.

V hodnocení solárních ohřívačů byl kladen velký důraz na poměr ceny k výkonu.

V testu je u každého solárního ohřívače uveden naměřený rozdíl teploty vody na vstupu a na výstupu při přímém slunečním záření, teplotě okolního vzduchu 25,80C a průtoku 0,5 m3/h. Pro vaši představu, při takto zvoleném průtoku a bez započtení tepelných ztrát, které se mohou lišit dle provedení a instalace samotného bazénu, se o uvedený teplotní rozdíl ohřeje voda o objemu 4 m3 za 8 hodin a voda o objemu 20 m3 za 40 hodin. Například kruhový bazén o průměru 3 m a hloubce 75 cm, který je naplněn 15 cm pod okraj má objem 4 m3 vody. Dalším příkladem je bazén o rozměrech 6×3 m a hloubce 1,2 m. Ten má objem vody cca 20 m3. Zvýšení teploty vody se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách a intenzitě slunečního záření.

Nákup solárního ohřívače
Před nákupem samotným je potřeba si ujasnit jaký objem vody chcete ohřívat. Například pro malé bazény není potřeba instalovat velké ohřívače, stačí menší, které mají také menší prostorové nároky. Prodejce by vás měl informovat pro jaký objem vody je solární ohřívač doporučen. Teplotu vody v bazénu pomocí solárního ohřívače můžete během sezony navýšit o cca 60C.  Pokud se rozhodnete instalovat solární ohřívač, abyste si mohli množství vody protékající zařízením regulovat dle aktuální potřeby a to i s ohledem na výkon Vašeho čerpadla, je vhodné také instalovat regulační ventil.

Olga Kábová