Zahradní technika

Máte v bazénu studenou vodu? Ohřejte ji s pomocí slunce

Aktualizováno: 25.05.2012

Máte bazén a zdá se vám, že voda v něm je studená? Pro její přihřátí lze zvolit jednoduchý, levný a navíc ekologický systém. Ohřev vody pomocí slunečního záření zajistí solární ohřívače, které lze připojit k bazénové filtraci, eventuelně můžete použít i samostatné čerpadlo. Do testu jsme zařadili solární ohřívače, které prodejci doporučují pro ohřev bazénové vody o objemu kolem 10 m3.

Jak jsme testovali
V první řadě nás zajímala účinnost ohřívačů. Vybrali jsme vhodné místo s přímým slunečním svitem, na kterém jsme testovaná solární zařízení instalovali.  Ohřívače byly napájeny z bazénu pomocí filtračního čerpadla s průtokem 11m3/h. Za čerpadlo jsme osadili rozdělovač s ventily, k němuž jsme pomocí ohebných trubek o průměru 32mm připojili všechna solární zařízení. Na výstupní hrdla solárních zařízení jsme připojili hadice shodné délky a průměru. Průtok na konci výstupní hadice každého solárního zařízení byl pomocí ventilů rozdělovače nastaven shodný – 0,5m3/h. Tedy všemi testovanými zařízeními, ve shodné době a za stejných klimatických podmínek protékalo stejné množství vody o shodné vstupní teplotě. Měřili jsme teplotu na vstupu i výstupu, bylo provedeno více kontrolních měření a dle naměřených rozdílů byla posouzena účinnost solárního ohřívače. Měření probíhala v období, kdy se teplota okolního prostředí pohybovala kolem 250C, teplota vody na vstupu měla 200C, zařízení byla pod přímým slunečním svitem a umístěna tak, aby na ně sluneční paprsky dopadaly ve shodném úhlu. Dále jsme posuzovali jednoduchost montáže a instalace, praktičnost konečného umístění i kompletnost dodávky. Tedy to, zda je v balení a tedy v ceně zahrnuta i připojovací sada a eventuelně i stojan.

V hodnocení solárních ohřívačů byl kladen velký důraz na poměr ceny k výkonu.

V testu je u každého solárního ohřívače uveden naměřený rozdíl teploty vody na vstupu a na výstupu při přímém slunečním záření, teplotě okolního vzduchu 25,80C a průtoku 0,5 m3/h. Pro vaši představu, při takto zvoleném průtoku a bez započtení tepelných ztrát, které se mohou lišit dle provedení a instalace samotného bazénu, se o uvedený teplotní rozdíl ohřeje voda o objemu 4 m3 za 8 hodin a voda o objemu 20 m3 za 40 hodin. Například kruhový bazén o průměru 3 m a hloubce 75 cm, který je naplněn 15 cm pod okraj má objem 4 m3 vody. Dalším příkladem je bazén o rozměrech 6×3 m a hloubce 1,2 m. Ten má objem vody cca 20 m3. Zvýšení teploty vody se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách a intenzitě slunečního záření.

Nákup solárního ohřívače
Před nákupem samotným je potřeba si ujasnit jaký objem vody chcete ohřívat. Například pro malé bazény není potřeba instalovat velké ohřívače, stačí menší, které mají také menší prostorové nároky. Prodejce by vás měl informovat pro jaký objem vody je solární ohřívač doporučen. Teplotu vody v bazénu pomocí solárního ohřívače můžete během sezony navýšit o cca 60C.  Pokud se rozhodnete instalovat solární ohřívač, abyste si mohli množství vody protékající zařízením regulovat dle aktuální potřeby a to i s ohledem na výkon Vašeho čerpadla, je vhodné také instalovat regulační ventil.

Olga Kábová

Pyramida (Nákupka)

Cena: 2 980 Kč
#
 • rozměr: 0,6 x 0,6 x 0,28 m
 • stojan: není třeba
 • připojovací sada: ano, v ceně
 • záruka: 2 roky

Ohřev shodné konstrukce s Pyramidou XXL, pouze menších rozměrů. Instalace je snadná, kompaktní rozměry umožňují velkou variabilitu umístění. I zde je v dodávce obsažena kratší výstupní hadice a hadice k eventuelnímu propojení s dalším ohřevem. Toto solární zařízení je v testu nejmenší a má také nejnižší účinnost. Prodejce tuto pyramidu doporučuje ohřevu bazénu o objemu vody až 7,5 m3.  U takového množství vody by se teplota o 10C navýšila za cca 21,4 hodin, pokud neuvažujeme žádné tepelné ztráty. My bychom tuto Pyramidu doporučili spíše k malým bazénům do 4 000 litrů, kde by se voda o jeden stupeň pomocí solární pyramidy ohřála během jednoho dne, pokud by nebylo oblačno.

Změřený rozdíl teploty vody na vstupu a na výstupu při přímém slunečním záření, teplotě okolního vzduchu 25,80C a průtoku 0,5 m3/h činil:  0,7 0C

 • malé rozměry
 • odolnost vůči větru
 • jednoduchá instalace
 • nižší cena
 • pro doporučený objem vody příliš nízká účinnost
Hodnocení:
# # # # # uspokojivý

Solární ohřev 0,9 m2 (Mountfield)

Cena: 3 591 Kč
#
 • rozměr: 0,6 x 1,5 m
 • stojan: ano, v ceně
 • připojovací sada: ano, v ceně
 • záruka: 7 let

Vítěz testuPlošný panel, který je dodáván i se stojanem. Ten tvoří trubkový rám, jehož sestavení je trochu náročnější. Panel samotný je pak ke stojanu připevněn plastovými přezkami a textilními páskami. Instalace vstupních a výstupních hadic je jednoduchá. Balení obsahuje  armatury s odstupňovaným trnem 32/38 mm i stahovací spony k upevnění připojených hadic. Tento panel prodejce doporučuje k ohřevu bazénu s objemem vody do 9 m3. Při tomto objemu se zvýší teplota vody o 10C za cca 10 hodin ohřevu (počítáno dle našeho měření bez tepelných ztrát). Výhodou tohoto panelu je snadná manipulace pro případné pootočení a prostorová nenáročnost. Vhodnější je umístění panelu v závětří, nebo připevnění stojanu k zemi, aby jej větší vítr neodfoukl. Vcelku jsme byli spokojeni s účinností panelu i jeho provedením.

Změřený rozdíl teploty vody na vstupu a na výstupu při přímém slunečním záření, teplotě okolního vzduchu 25,80C a průtoku 0,5 m3/h činil:  1,8 0C

 • v dodávce je i se stojanem
 • dobrá účinnost
 • prostorová nenáročnost
 • dlouhá záruka
 • náročnější sestavení stojanu
 • menší odolnost vůči větru
Hodnocení:
# # # # # vítěz testu

Pyramida XXL (Marimex)

Cena: 8 999 Kč
#
 • rozměr: 0,8 x 0,8 x 0,40 m
 • stojan: není třeba
 • připojovací sada: ano, v ceně
 • Záruka: 2 roky

Pod kruhovou kopulí z průhledného plexiskla jsou umístěny spirály, kterými protéká voda. Ochranný kryt teplo kumuluje a zabraňuje jeho úniku. Svou konstrukcí je ohřev podobný testovanému Spiralu. Jeho instalace je velmi jednoduchá, pouze se vykloní nožky a připevní vstupní a výstupní hadice. V dodávce je obsažena kratší výstupní hadice a hadice k eventuelnímu propojení s dalším ohřevem. Solární zařízení klade velmi malé nároky na prostor, snadno jej tedy můžete eventuelně i přemístit. Prodejce zařízení doporučuje pro ohřev bazénů o objemu 16 – 20 m3 vody. Na doporučený objem se nám ale ohřev zdá málo účinný. Dle našeho měření by se voda o objemu 16 m3 ohřívala o jeden teplotní stupeň 29 hodin, pokud bychom nepočítali žádné teplotní ztráty. Vzhledem k účinnosti se nám zdá i vysoká jeho prodejní cena.

Změřený rozdíl teploty vody na vstupu a na výstupu při přímém slunečním záření, teplotě okolního vzduchu 25,80C a průtoku 0,5 m3/h činil:  1,1 0C

 

 • malé kompaktní rozměry
 • odolnost vůči větru
 • snadná instalace
 • pro doporučený objem vody nízká účinnost
 • vyšší cena
Hodnocení:
# # # # # dobrý

Neo Fip 2 (Neosolar)

Cena: 4 540 Kč
#
 • rozměr: 0,8 x 2,2 m
 • stojan: 3 639 Kč
 • připojovací sada: 630 Kč
 • záruka: 2 roky

Absorbér trubkové konstrukce, u něhož se díky kruhovému profilu trubek, ve kterých protéká voda zvyšuje účinnost. Ve standardní dodávce není obsažen stojan ani připojovací sada. Ty musíte koupit zvlášť, čímž se dostanete na poměrně vysokou cenu za komplet ve výši  8 809 Kč. Samotné sestavení stojanu z hliníkových profilů není náročné a panel samotný se ke stojanu připevňuje pomocí PVC pásek. Trochu zkušeností vyžaduje instalace vstupních a výstupních armatur, protože je panel uzpůsoben k připojení pevným rozvodem, např. polyetylénovými trubkami DN40. Prodejce doporučuje tento panel pro ohřev vody o objemu 7 m3. V tomto objemu se zvýší teplota vody, dle našeho měření, o 10C za 5,6 hod. Jeho účinnost je tedy velmi dobrá.

Změřený rozdíl teploty vody na vstupu a na výstupu při přímém slunečním záření, teplotě okolního vzduchu 25,80C a průtoku 0,5 m3/h činil: 2,5 0C

 • velmi dobrá účinnost
 • konstrukce z Al profilů
 • odolnější vůči větru
 • vysoká cena kompletu
 • obtížnější instalace
 • větší nárok na prostor
Hodnocení:
# # # # # velmi dobrý