Zahradní technika

Elektrické rotační sekačky

Aktualizováno: 18.04.2014

Právě tyto stroje jsou ideálními pomocníky pro údržbu spíše menších trávníků, které jsou v dosahu elektrické energie.  Výhodou elektrických sekaček je jejich nízká hmotnost a hlučnost, snadná ovladatelnost, malé nároky na údržbu, nižší cena a v neposlední řadě i ekologický provoz. Nevýhodou je určité omezení elektrickým kabelem.

 

Jak jsme testovali

 

Stroje jsme nakoupili v běžné prodejní síti, jejich schopnost sekání a plnění košů jsme prověřili v praktickém testu. Sekali jsme trávu vysokou asi 10 cm na pravidelně udržované ploše a i o něco málo vyšší drnovitější travní porost v terénu méně opečovávaném. Na udržované ploše sekaly a plnily koše s menšími rozdíly všechny testované stroje, v drnovitém porostu se větší rozdíly v kvalitě práce strojů již objevily.  U všech modelů jsme posuzovali i snadnost ovládání, obratnost, uživatelský komfort, hlučnost.  Po ukončení praktických testů byly stroje rozebrány pro posouzení technického a dílenského zpracování.
Stroje se kromě různých menších konstrukčních rozdílů liší především typem osazeného motoru. Použity jsou elektromotory asynchronní, standardní kolektorové, či v jednom případě speciální kolektorový.

 

 

U sekaček osazených asynchronními elektromotory a u testované sekačky Blue Power je na vývodové hřídeli rotoru přímo osazen unášeč a na něm žací nůž. U sekaček osazených standardními sériovými kolektorovými motory je unášeč a žací nůž osazen až na vývodové hřídeli převodu. Pohon nože od motoru pak zpravidla zajišťuje plochý, podélně drážkovaný řemen.

K výhodám asynchronních elektromotorů obecně patří, že jsou odolnější, nevyžadují údržbu, mají nižší hlučnost a odpadá zde i možný problém s poruchou převodu. Výhodou sekaček, které jsou osazené sériovým kolektorovým elektromotorem, je prakticky jen jejich nižší hmotnost.V testu nás velice zaujal speciální stejnosměrný kolektorový elektromotor osazený v el. sekačce Blue Power 37E, který se pozitivně odlišoval od ostatních, stejně výkonných motorů, výrazně nižší spotřebou elektrické energie. Úspory energie cca 50% motor dosahuje pomocí elektroniky, která udržuje i jeho konstantní otáčky při standardním zatížení stroje. .