Sport a zdraví

Velký test glukometrů na českém trhu

Aktualizováno: 08.09.2012

Jak jsme testovali

Když jsme se rozhodovali, zdali tento test vzhledem k jeho náročnosti provést, bylo nám jasné, že bude patřit k absolutně nejnáročnějším, které jsme kdy vytvořili. Také nám bylo jasné, že vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnickou pomůcku, nemůžeme v žádném případě dělat odbornou část testu v redakci, ale že jej musíme zadat profesionální laboratoři. Veškeré technické testy jsme proto svěřili Referenční laboratoři MZ ČR pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a1.LF UK na Karlově náměstí v Praze, vedeným Prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc. Tedy špičkovým pracovištěm v oboru. V redakci jsme udělali testy měření uživatelsky, pouze pro vlastní potřebu. Zajímalo nás, o kolik se praktické testy budou lišit od profesionálních. Jejich výsledky jsme však do testů nezahrnuli a použili pouze ty odborné z laboratoře. Naopak podklady pro uživatelské testy jsme čerpali především z našich zkušeností, avšak s  přihlédnutím k testům laboratoře. To však nebyl žádný problém, protože zde jsme, až na naprosté detaily, měli názory v podstatě zcela shodné. Rozdílné je v tomto testu i hodnocení. Pro větší srozumitelnost rozdáváme tentokrát dvě „sady“ hvězdiček. První za technické vlastnosti, kterou udělila referenční laboratoř. Druhou za uživatelské vlastnosti, které udělila redakce iTestu.

Pro zajímavost
V redakci test trval zhruba půl roku. V laboratoři a redakci se použilo cca 10 000 proužků.
Nemohli jsme otestovat všechny dostupné glukoměry na trhu, a proto se touto problematikou budeme i nadále zabývat.

Položka “hodnocení laboratoře” vyjadřuje odborné hodnocení referenční laboratoře, naše hodnocení uživatelského testu redakce je vyznačeno hvezdička pod hodnocením každého produktu.

Petr Řezáč