Videokamery JVC

z archivu 

Firma JVC patří k firmám, které nemusíme čtenářům dlouho představovat. S jejími výrobky se setkáváme prakticky od počátku zavedení systému VHS. Tato firma totiž samotný systém vynalezla a uvedla jej na trh. Také jí z toho plynou nemalé finanční prostředky z udělených licencí.

V tomto článku se zaměříme na důležitou oblast v jejím výrobním programu – videokamery. Hovořit budeme o třídě poloprofesionálních a profesionálních kamer, kamery pro komerční oblast ponecháme stranou. Firma JVC zachovává u svých kamer výhradně „svůj“ záznamový formát VHS, avšak ve vylepšené verzi S-VHS. Dále používá svůj nově zaváděný systém Digital S, DV formát a starší MII. Její kamery ve vyšší třídě však slouží jako stavebnice a lze k nim připojit jakýkoliv profi formát i od jiných firem.Nejjednodušší a také nejlevnější je videokamera JVC GYX3E. Tato kamera stojí na pomGY X3Eezí mezi amatérskou a poloprofesionální technikou. Svým vzhledem připomíná kompaktní kamkordéry na velké kazety VHS. Tato kamera pracuje v systému S-VHS. Oproti standardním komerčním kamerám v tomto formátu je její záznamový i snímací díl řešen v kvalitativně vyšší úrovni. Je to patrné též z označení Profesional S na boku kamery, které označuje zařízení určené pro náročnější provoz.Videokamera je osazena transfokátorem Fujinon s plynule proměnou ohniskovou vzdáleností 5,5-77 mm a se světelností 1,4. Objektiv je pevně zabudován v těle kamery a při přepnutí na makro rozsah lze snímat ze vzdálenosti 1 mm. Snímací část je osazena 3 čipy CCD o velikosti 1/3 palce. Přicházející světlo z objektivu je hranolem rozloženo na 3 základní barvy (červenou, zelenou a modrou). Každý čip dále zpracovává právě jednu z těchto barev. Tímto principem, který je totožný pro všechny kamery v této kvalitativní třídě, se dosahuje velmi dobrého odstupu signálu od šumu. Primární záznam na kazetě je tedy velmi kvalitní a hodí se pro další zpracování v televizním řetězci. Snímací část kamery dosahuje rozlišení 550 TV řádků. Toto rozlišení však kamera nedokáže zaznamenat. Její záznamový díl má horizontální rozlišení přes 400 řádků, v závislosti na kvalitě použitého pásku. Váha kamery je 5,8 kg.Celkově lze říci, že tato kamera je vhodná pro náročné videoamatéry nebo pro méně majetná studia. Její záznamový díl odpovídá požadavkům kladeným na náročnější provoz a záznam provedený touto kamerou je plně akceptovatelný pro střih a případné vysílání v rozvodech kabelové televize. Další kamerou, kterou firma nabízí je typ JVC GY X2BE. GY X2BE Jedná se opět o kompaktní kamkordér, tzn. že záznam je pevně zabudován v těle kamery. Kamera již nemá pevně zabudovaný objektiv, nýbrž lze vybírat ze 4 druhů transfokátorů podle požadavků zákazníka. Firma pro tuto kameru dodává objektivy s transfokačním rozsahem 13× až 17×. Snímací část je opět tvořena hranolem a třemi čipy CCD. Tentokrát se však jedná o 1/2 palcové. Z toho vyplývá větší množství aktivních snímacích bodů (440 000) a tím i větší rozlišovací schopnost. Zde se horizontální rozlišení pohybuje na 750 řádcích, tedy opět vysoko nad možnostmi záznamu. Uvažuje se, že kamera může být nasazena i ve studiovém provozu a záznam je pak proveden na jiných strojích. Přístroj dokáže snímat již při hladině osvětlení 1,5 luxu. Pro reportážní natáčení je vybavena režimem „Quick Recording Mode“, který zabezpečí okamžité nastavení všech záznamových funkcí v co nejkratší době. Její elektronická závěrka pracuje s časy snímání od 1/50 sec do 1/2067 sec a lze ji nastavit v 305 krocích. Pro kontrolu zvukového záznamu je vybavena malým reproduktorem v místech, kde má kameraman ucho. Tato kamera má horizontální rozlišení záznamu přes 400 řádků a odstup signálu od šumu 45 dB.Celkově lze tuto kameru hodnotit jako poloprofesionální až profesionální. Dobře se uplatní ve všech menších studiích, kabelových televizích a institucionální sféře. Záznam je plně srovnatelný se všemi dalšími kamerami, o kterých se zmíníme. Určitou nevýhodou, která je ovšem vyvážena přiměřenou cenou této kamery, je nemožnost připojení lepších záznamových dílů.První v řadě tzv.stavebnicových kamer je typ JVC KY 19E. Tento přístroj je již plně variabilní. Základem je kameKY 19Erová hlava, osazená 3 čipy CCD o velikosti 1/2 palce, poskytující obraz s rozlišením 750 řádků a odstupem signálu od šumu 60 dB. Při použití tzv. LOLUX módu lze snímat od hladiny osvětlení 2 luxy. Ke kameře se nabízí široké příslušenství od různých druhů transfokátorů, přes hledáčky a dálkové ovládání až k různým typům záznamů. Ze záznamů lze použít prakticky jakýkoliv. Buď přímo od firmy JVC se nabízí záznamy S-VHS (samozřejmě v provedení Profesional S), DV formát, MII nebo Digital S. Od jiných výrobců např. záznamy Hi-8 nebo Betacam.Tato kamera již plně patří do profesionální sféry a uplatnění najde všude, kde je nutné dbát na perfektní kvalitu výsledného záznamu.Krátce se ještě zmíním o kamerách, které navazují na výše uvedenou, tzn. jsou také plně stavebnicové. JednKY D29Eá se o typy JVC KY 27CE a KY D29E. Obě jsou vybaveny třemi čipy CCD o velikosti 2/3 palce. Obě kamerové hlavy docilují rozlišení 800 a 850 řádků při odstupu signálu od šumu kolem 60 dB. Jsou určené především pro připojení na vysoce kvalitní záznamy, tzn. Digital S nebo Betacam. Pochopitelně je lze připojit ke všem nabízeným záznamům (stejně jako u předchozí KY 19E). Tyto kamery jsou určeny pro velká televizní studia.Mezi produkty, které firma JVC nedávno uvedla na trh, najdeme i dvě nové profesionální videokamery, obě s digitálním formátem záznamu Digital S. Kamkordér DY 700 E má tři CCD 1/2 palce, s nimiž dosahuje rozlišení 750 linek. Odstup od šumu je 62 db. I tato kameDY 700Era může pracovat za špatného osvětlení se systémem LOLUX, a to až do 1,5 lux. Nejžhavější novinkou bude ovšem DY 90S, velmi lehký kamkordér (7 kg) s vysoce citlivým čipem – F11 při 2 000 luxů.Videokamery procházejí stále trvalým rozvojem, při němž dochází k neustálému vylepšování jejich vlastností. To co bylo před několika lety považováno za vrchol, je už dnes překonáno, to co dnes je vrcholem, bude za pár let standardem. Stále však platí, že důležitá je nejen technika ale především člověk, který s ní zachází.

Ing Vladimír Pasler, -tm-

   

Porovnání videokamer JVC

  Typ kamery           Snímací část             Záznamová část                Poznámka

  GY X3E    3×CCD 1/3”,
  rozlišení 550 řádek,
  signál/šum 58 dB
   S-VHS Profesional S
   rozlišení 400 řádků
    signál/šum 44 dB
    vhodné pro malá          videostudia
  GY X2BE   3×CCD 1/2”,   rozlišení 750 řádků   signál/šum 60dB         S-VHS Profesional S
   rozlišení 400 řádků
   signál/šum 45 dB
    střední videostudia,
   možnost použití ve
   studiovém provozu
  KY 19E   3×CCD 1/2”,
  rozlišení 750 řádků,
  signál/šum 60 dB
   možno požít jakýkoliv
  záznam: S-VHS, DV, MII,
  Digital S, Betacam
   velká studia,      aastavebnicové
aaprovedení
  KY 27CE   3×CCD 2/3”,
  rozlišení 800 řádek,
  signál/šum 61 dB
  možno požít jakýkoliv
  záznam: S-VHS, DV, MII,
  Digital S, Betacam
  velká studia, TV
  společnosti, staveb-
  nicové provedení
  KY D29E   3×CCD 2/3”,
  rozlišení 850 řádků,
  signál/šum 60dB
  možno požít jakýkoliv
  záznam: S-VHS, DV, MII,
  Digital S, Betacam
  velká studia, TV
  společnosti, staveb-
  nicové provedení
  DY 700E   3×CCD 1/2”,
  rozlišení 750 řádků,
  signál/šum 62 dB
  Digital S   velká studia a TV
  společnosti