Fotoprint SIENNA - minilab třetího tisíciletí, aneb fotografie z digitálních souborů

 

Nové století, ba co více, další tisíciletí neklepe, ale přímo buší na dveře. Vývoj techniky a okamžitě zaváděných technologií je nezadržitelný. Novinky jednoho roku se v oblasti informačních technologií (IT) stávají během dvou let zastaralé. Do oblasti IT se dostala i fotografie. Nový formát společnosti Matshushita dále zvyšuje kvalitu záznamu oproti svému staršímu bratříčkovi DVC-PRO. Stejně jako on je určen především pro oblast profesionálního televizního vysílání.

Snímky z klasických fotoaparátů, z kinofilmů, středních formátů na svitku i z plochých filmů jsou digitalizovány do elektronické předtiskové podoby. Elektronický záznam však v poslednich pár letech není už jenom výsadou ofsetového tisku novin a časopisů, prospektů a plakátů. Stále častěji je digitální zobrazení využíváno v běžném životě v nejrůznějších průmyslových oborech. Vyjímku netvoří ani domácnosti.

Jak získat digitální soubor:
- Digitální fotoaparát třídy jednoho až dvou megapixelů, cena od 10 do 50 tis. Kč.
- Digitální zadní stěna k fotoaparátům středního formátu, rozlišení od 5000 x 5000 bodů do 10000 x 12000 bodů, cena od pěti set tisíc do půldruhého milionu Kč.
- Skenování z diapozitivu nebo negativu formátu kinofilm systémem KODAK Master Photo CD, výsledný soubor 18 MB uložený na kompaktním disku, cena 26 Kč za snímek.
- Skenování z diapozitivu nebo negativu formátu od kinofilmu po 4 x 5 palců, retušovaný soubor 18 nebo 72 MB na CD, cena 220 nebo 340 Kč.
- Skenování na vlastním plošném skeneru, cena skeneru od 5 tis. do mnoha set tisíc Kč.
- Skenování na bubnovém skeneru, libovolný formát, nejvyšší kvalita, cena dle velikosti požadovaného výsledného souboru.

Použití digitálního souboru:
- Předtisková příprava - takřka všechny tiskoviny, tzn. noviny a časopisy, knihy, plakáty, informační materiály, obaly mají jako vstup textové a obrazové informace v digitální podobě.
- Archivace snímků - osobní, firemní, muzejní archiv fotografií.
- Prezentace fotografií výrobků nebo služeb - v programech Adobe Premier, Power Point apod.
- Internet - tvorba www stran.
- Elektronická pošta - zaslání fotografie  v digitální formě prostřednictvím             E-mailu, rozesílání obrazové informace do redakcí novin a časopisů, předání fotografie pro předtiskovou přípravu.
- Fotorealistická tiskárna - vytištění snímku na stále se zlepšujících tiskárnách.
- FOTOPRINT Sienna nebo jiná digitální tiskárna - minilab - zhotovení skutečné fotografie klasickou chemickou cestou z digitálního souboru.

FOTOPRINT Sienna
Všichni hledáme kvalitu nejlépe však kombinovanou s optimální nebo dokonce nízkou cenou. Americká firma SIENNA nabízí opravdové řešení pro zhotovení profesionálních zvětšenin za rozumnou cenu.
Základem FOTOPRINTu je osvit skutečného fotografického papíru (KODAK, FUJI, jiné) prostřednictvím CRT obrazovky digitálním souborem, který je následně vyvolán chemickým procesem RA4 známým z běžného minilabu. Vzniká tak skutečná bezrastrová fotografie na leském nebo matném papíru s dobou životnosti. Tento údaj se u různých výrobců papírů a chemikálií velmi liší, vždy se však jedná o desítky let.

Vstupem pro zhotovení snímku je digitální soubor o rozlišení 100 - 300 dpi. Větší rozlišení přináší ostřejší zvětšeninu. Fotoprint SIENNA tak nabízí možnost zhotovení skutečných fotografií z digitálních fotoaparátů i z naskenovaných fotografií z klasické předlohy. Fotografové "na film" tak mohou využít všech výhod zpracování fotografie v grafickém editoru, z nichž nevyužívanější jsou programy Photoshop a Corel. Snímek je možné po naskenování v nejrůznějších kvalitativních a cenových rovinách dále upravit. Na počítači doma nebo v příslušné fotolaboratoři. Mezi základní úpravy patří:
- Retuš pozitivních nebo negativních vad
- Zaostření a úprava kontrastu
- Retuš nechtěných předmětů (pozadí, stromy, šéf)
- Odstranění červených očí
- Kompozice z několika snímků
- Doplnění textu nebo loga
- Volba formátu výsledné zvětšeniny
Základními formáty na Fotoprintu je plocha A4 a A3. Menší snímky je možné naskládat na uvedený formát. Po naskenování např. panoramatického snímku na kinofilmu (Horizont) nebo na svitkovém filmu (Noblex, Technorama) je možné zhotovit příslušné zvětšeniny.
Nikoliv nevýznamnou roli hraje cena za zhotovení zvětšeniny. Cena jedné zvětšeniny 20 x 30 cm je nižší než jedno sto korun. V případě kopií stejného snímku klesá cena za zhotovení až na 35 Kč. Dvojnásobek pak stojí zvětšeniny formátu A3, s množstevními slevami je možné zaplatit pouze 70 Kč za kus.
Zájmovému fotografu se tak nabízí možnost zhotovení snímků z běžného digitálního fotoaparátu nebo z diapozitivu s naskenováním za 26 Kč za velmi rozumnou cenu. Jedná se vlastně o nejlevnější, ale zároveň luxusní zvětšeniny   
z pozitivních filmů. Profesionálnímu fotografu nabídne bubnový skener ještě vyšší kvalitu skenování doprovázenou ovšem vyšší cenou.
Třetím výrazným momentem při výběru laboratoře po zhodnocení vysoké kvality zvětšeniny a optimální ceny je samozřejmě termín dodání. Zhotovení skutečné fotografie z připraveného digitálního souboru trvá osm minut. Zákazník si tak např. v pražské firmě, která sídlí nedaleko Václavského náměstí, většinou odnáší fotografie zhotovené během jedné hodiny (expresní příplatky firma na Fotoprintu neúčtuje), v případě potřeby a přístupnosti systému jsou zvětšeniny z přineseného digitálního souboru zhotoveny dokonce na počkání.
To však ještě není vše. Tato firma si uvědomuje význam času zákazníka.       
Z tohoto důvodu v loňském roce posílila připojení na internet na 64 kbit/s online. Zákazník tak nejenom na adrese www.bler.cz dostává informace o nabízených službách, může si prohlédnout více než 2200 snímků distribuovaných na kompaktních discích, ale hlavně může zaslat svůj soubor do velikosti 10 MB (slovy deset megabajtů) přímo na adresu tisk@bler.cz. Na tomto tiskovém servru je snímek připraven k tisku a následně zhotovena fotografie. Snímek tak může být např. na kterékoliv části planety nasnímán digitálním fotoaparátem, prostřednistvím notebooku a mobilního telefonu odeslán do Prahy. Fotoprint Sienna tak patnáct minut po pořízení snímku třeba v Jižní Americe může dokončit závěrečným vyleštěním fotografii velehor v Peru.
A to není špatné.

  ing. Jiří Heller
heller@bler.cz