DVC-PRO 50 - nový profesionální digitální formát

z archivu 

Nový formát společnosti Matshushita dále zvyšuje kvalitu záznamu oproti svému staršímu bratříčkovi DVC-PRO. Stejně jako on je určen především pro oblast profesionálního televizního vysílání.

Společnost Matshushita má ve své nabídce hned několik digitálních formátů vhodných pro profesionální využití. Nabídka začíná u systému DV, pro který je k dispozici několik kompaktních vi-deokamer i videorekordér. Dalším formátem je, již dříve v našem časopise představený, DVC-PRO. Používá kazety ve dvou velikostech s páskem o šířce 6,35 mm. Záznam je nahráván do 12 stop na jeden snímek, každá stopa nese časový kód. Doplňuje je řídící podélná stopa. Zvuk se zaznamenává do dvou digitálních kanálů, navíc je k dispozici také podélně zaznamenaný analogový kanál (cue track). Pásek se posouvá rychlostí 33,8 mm/s, datový tok tohoto formátu je 25 Mb/s. Poměr vzorkovacích frekvencí jasu a barvonosných složek je 4:1:1. Jednou z nejdůležitějších vlastností, která podstatně ovlivňuje vhodnost systému pro profesionální použití, je způsob komprese. Standardem je metoda intra-frame, která umožňuje následný střih frame-by-frame, tedy obrázek po obrázku. Jiné druhy komprese pracují vždy s několika obrázky najednou a výsledná data popisují pouze změny, ke kterým došlo mezi danými okénky. Tím je možno docílit vysokého kompresního poměru (např. až 1:40), ale při lineární editaci není možno záznam stříhat kdekoliv. Naproti tomu metoda intra-frame pracuje s každým okénkem zvlášť a tak lze při střihu využívat každé obrazové políčko. Výsledný kompresní poměr má hodnotu 5:1.
Právě obrovské střihové možnosti mají vedle vysoké kvality následných kopií velký vliv na lavinový nástup digitálního snímání jak v profesionálních, tak v amatérských podmínkách.
Pro systém DVC-PRO je v současné době k dispozici celá řada přístrojů a příslušenství. Nejedná se jen o kamery a videorekordéry/přehrávače, ale také o přenosný střihový pult či nelineární střihový systém. Nabídka je velmi široká  a umožňuje výběr vhodného zařízení k nejrůznějším účelům.
Pro další zvýšení kvality záznamu při zachování výhodných pořizovacích a provozních nákladů byl společností Matshushita vyvinut formát nový, označený jako DVC-PRO 50.

DVC-PRO 50

 Nový digitální systém vychází z původního DVC-PRO a uchovává si jeho základní charakteristiky. Největší změnou, ukazuje na ni již název, je zvýšení datového toku na 50 Mb/s. Posuv pásky je zrychlen na 67,7 mm/s. Pro jeden snímek jsou obrazová data spolu se zvukem ukládána do 24 stop. Doplňuje je řídící stopa a Cue Track. PCM zvuk je čtyřkanálový (48 kHz/ 16 bit). Kompresní poměr je 3,3:1, použita je pochopitelně metoda intra-frame. Poměr vzorkovacích frekvencí jasu a barvonosných složek je 4:2:2.
Nabídka přístrojů DVC-PRO 50 není zatím příliš široká, zahrnuje dva kamkordéry, jednu záznamovou jednotku pro kamery a tři videorekordéry. Kamkordér AJ-D900W používá tři CCD prvky (2/3 palce) systému FIT s 600 000 pixely. Horizontální rozlišení je 750 TV řádek a vertikální 500 TV řádek. Odstup signálu od šumu je 62 dB. Citlivost snímačů je 2000 Luxů / F9. Minimální hladina osvětlení je 1,6 Luxu (F1,4). Základem hledáčku je černobílá obrazovka o rozměru 1,5 palce a rozlišení 600 TV řádků. Kamera má pochopitelně výměnný objektiv, to umožňuje použití nejrůznějších ohniskových vzdáleností dle charakteru snímané situace. Záznamová/reprodukční část je plně kompatibilní se systémem DVC-PRO, lze tedy nahrávat či přehrávat také v tomto formátu. Vlastní kamkordér včetně hledáčku váží jen 4,8 kg, při nasazení, společně s objektivem, baterií a páskou, 6,6 kg. Obdobou tohoto kamkordéru je typ AJ-D910AW, který používá 3 CCD prvky (2/3 palce) systému IT. Dalším nově představeným přístrojem je studiový videorekordér AJ-D950. Podporuje možnosti nového formátu - vyšší rychlost posuvu pásku, vyšší datový tok, čtyři digitální zvukové kanály, ale opět umožňuje záznam/přehrávání pásek DVC-PRO. Právě u této kategorie rekordérů je zpětná kompatibilita velmi důležitá. Ve studiu se tak může bez problémů pracovat s oběma formáty. 
Samozřejmostí je vybavení digitálním i analogovým vstupem/výstupem. Pro dálkové ovládání či diagnostiku slouží rozhraní RS-422A(9 pin) a RS-232C. Hmotnost přístroje je  20 kg. Typ AJ-D940 je obdobou videorekordéru AJ-D950, ale jde o přehrávač s větším rozsahem nestandardních rychlostí a s možností reprodukce DV a DVCAM. Typ AJ-D95DCE je videorekordér podobného charakteru jako AJ-D230, ale pracuje ve formátu DVC-PRO 50. Kamerová záznamová jednotka AJ-D90 umožňuje jednoduše změnit analogovou kameru libovolného výrobce na digitální. Kamera se připojí přímo nebo prostřednictvím příslušného adaptéru. Základní charakteristiky odpovídají ostatním přístrojům DVC-PRO 50. Hmotnost jednotky je 2,8 kg. Poslední současně nabízenou jednotkou formátu DVC-PRO50 je střihový systém AJ-LT95 vycházející ze stejné konstrukce jako AJ-LT75.
Celý systém bude v blízké budoucnosti doplněn o provedení DVC-PRO 100 s rychlostí datového toku, pochopitelně 100 Mb/s. Protože se jedná zcela určitě  o zajímavý a perspektivní formát a celý systém, určitě dostane na stránkách našeho časopisu prostor pro své představení.