Data/video projektory na českém trhu

z archivu 

Jak už samotný název napovídá, data/videoprojektor je určen pro promítání počítačových dat (vlastně všeho, co je na obrazovce, tedy text, obrázky, tabulky, animace) nebo signálu z videopřehrávačů. Použití je velice široké. Prezentace mobilní i stálé, učebny, stálé instalace (např. v řídících centrech), nebo domácí kino pro náročné diváky.

Na trhu je samozřejmě veliké množství projektorů lišících se konstrukcí, světelným výkonem,ASK Impression 8300 rozlišením, počty a typy vstupů a výstupů, hmotností, vybavením a funkcemi zjednodušujícími ovládání. Z toho všeho pak plyne i nejvhodnější použití. Pro snažší orientaci si nejdříve uvedeme základní konstrukční prvky a princip jejich funkce. Zaměříme se pouze na přenosné projektory s rozlišením standardu SVGA, tvořící nejprodávanější skupinu.  Mimo to existují i další kategorie, např. přístroje s extrémním rozlišením nebo svítivostí pro profesionální použití (projektory Barco, JVC či Electrohome), jejich cena je však běžnému uživateli značně vzdálená.Většina dnes nabízených přístrojů používá technologii LCD zobrazovačů, novinkou je technologie DLP. U LCD projektorů rozlišujeme použití jednoho amorfního TFT (thin film tranzistor) zobrazovače anebo tří polysilikonových zobrazovačů. TFT technologie Přístroje s jedním panelem jsou v současné době nejlevnější. Princip je jednoduchý, data se zobrazují na LCD displeji, na jehož povrchu jsou integrovány tranzistory pro tři základní barvy, červenou, zelenou a modrou. Zobrazení je to obdobné jako na televizní obrazovce, naše oko si tři barevné body spojí a vnímá skutečnou barvu. Na displej dopadá přes optickou soustavu silný zdroj světla. Po průchodu panelem je obraz přes objektiv promítnut na projekční plochu. Poměrně výrazné ztráty světelného toku vznikají při průstupu světla mimo aktivní plochy vlastních LCD segmentů.Použití tří displejů zvyšuje světelný výkon i cenu. Optická soustava musí nejprve bílé světlo rozdělit do tří barevných složek - Polysilikonové projektory červené, zelené a modré. Tyto barvy dopadají na tři polysilikonové LCD panely a posléze se na složité soustavě optických hranolů složí jednotlivé barevně odlišné složky do výsledného obrazu a ten se promítne objektivem na projekční plochu. Výhodou je vyšší průchodnost světla displejem (každý panel obsahuje segmenty jen pro zpracování jedné barvy)a nižší tepelná zátěž na jeden zobrazovač. Nevýhodou je možnost výskytu problémů s konvergencí obrazu, t.j. nepřesným složením jednotlivých barevných složek. Správné konvergence se dosahuje laděním uložení LCD jednotek. Velikost polysilikonových zobrazovačů je dnes asi kolem 3 cm v úhlopříčce. Vyrábí je pouze několik firem na celém světě, takže zobrazovací vlastnosti všech projektorů jsou obdobné. Teoreticky lze použít také tři amorfní TFT LCD jednotky. Díky značným rozměrům se však toto řešení již nepoužívá. Novější technologií jsou tzv. Technologie DLPmikrozrcátka firmy Texas Instruments, správně nazývaná DLP (Digital Light Processing). Tato firma technologii vyvíjela přes dvacet let, než ji dovedla do stádia použitelnosti, nabízí však principiálně vyšší účinnost. Zatímco všechny předchozí zobrazovače světlo propuštěly, základní jednotka DLP, čip DMD (Digital Micromirror Device), jej naopak odráží. Jedná se o soustavu kyvně uložených zrcátek, lépe řečeno mikrozrcátek. Zrcátka se mohou podle potřeby naklánět a na ně dopadající světlo se odrazí do objektivu nebo mimo něj. Zrcátka navíc mohou kmitat a tak můžeme řídit jas barev. Díky tomu, že zrcátka mohou být těsně vedle sebe, nenajdeme zde  výraznou řádkovou strukturu typickou pro LCD.Setkat se můžeme opět se třemi variantami. Nejmenší, nejlehčí a pochopitelně nejlevnější jsou jednočipové přístroje. Využívají rotujícího tříbarevného filtru, takže na projekční plochu se v rychlém sledu za sebou promítají obrazy všech tří barevných složek. Díky nedokonalostilidského oka si člověk obraz v mozku spojí dohromady a vnímá jej, jako kdyby byl promítán barevně. Určitou nevýhodou je u této kategorie nepatrné blikání (dané rotujícím filtrem). Naproti tomu díky použití pouze jediného čipu lze do budoucna předpokládat postupné zlevňování zařízení.Tříčipové projektory, obdobně jako modely se třemi LCD displeji, nejprve rozkládají bílé světlo a obraz je pro jednotlivé barevné složky tvořen na samostatných DMD čipech. Potom se opět  obraz skládá v soustavě optických hranolů. Přístroje disponují značným optickým výkonem, zvýšena je životnost i spolehlivost, ale vyznačují se většími rozměry i hmotností a také cenou.Mezi jedno a tříčipovými projektory leží modely dvoučipové. Světlo je nejprve rozděleno do dvou složek, žluté a purpurové, poté je dále zpracováno. Červená složka obrazu vzniklá na jednom DMD čipu je vedena do optiky objektivu, druhý čip střídavě odráží složku modrou a zelenou. Oproti jednočipovým přístrojům je hlavní výhoda ve výborné rovnoměrnosti obrazu.Nejposlednější novinkou je technologie DRI (Digital Reflex Imaging). Jako základ je použit opět LCD panel, nové je vše ostatní. Tranzistory v něm nejsou integrovány zeshora ale zespodu. Panel je tak pro světlo pochopitelně neprůchodný, využívá se zde podobně jako u DLP odrazu světelných paprsků. Odrazná vrstva je umístěna mezi vlastními pixely (obrazový bod) a tranzistory. Každá barva má opět svůj panel a optickým hranolem jsou tyto složky složeny do výsledného obrazu. Tato technologie je velice perspektivní, zdá se, že by  Projektory 1xDLPmohla být vážným konkurentem pro DLP firmy Texas Instruments.S typem použité zobrazovací jednotky souvisí světelný výkon projektorů. Při prezentacích potřebujeme kvalitní čitelný obraz v nezatemněné místnosti. Světelný výkon je udáván v ANSI lumenech. Lumen je jednotka světelného toku vyzářeného objektivem, ANSI lumen je průměrný výkon měřený na plátně v devíti bodech. Objektiv projektoru je totiž kruhový a my chceme rovnoměrný obdélníkový obraz. Se světelným výkonem je spjat rovněž typ žárovky. Až na výjimky se používá metalhalogenidová výbojka o výkonu 100 až 500 W. Výhodou je vysoká životnost v řádu stovek provozních hodin (ty nejlepší až tisíce), nevýhodou příliš strmý pokles svítivosti v průběhu prvních provozních hodin a vyšší cena. Nové jsou UHP lampy se životností až 10 000 hodin a minimálním poklesem svítivosti během životnosti. Vhodné je také ovládání jasu a kontrastu, u většiny nabízených typů je kontrast dostatečný.Další důležitou vlastností projektorů určující jejich hlavní použití je rozlišovací schopnost. Používány jsou formáty VGA (640×480 bodů), SVGA (800×600 bodů) a XGA (1024×768 bodů). Vyšší rozlišení (například karta SXGA 1280×1024 bodů) jsou už doménou profesionálních grafických systémů. Situaci navíc komplikují různé snímkové frekvence různých zobrazení. V současné době jsou na trhu již naprosto běžné projektory s rozlišením stadardu SVGA i XGA.
 O formátu SXGA je možno říci, že je exluzivním vrcholem nabídky za příslušně vysokou cenu. Vzhledem k bodové struktuře, by rozlišení projektoru mělo vždy odpovídat nejčastěji používanému rozlišení počítače.Pokud uživatel nemá příliš vysoké nároky na kvalitu zobrazení, může velikost rozlišení zvýšit pomocí komprese dat o jeden i více stupňů(např. z VGA na SVGA). Používají se dva způsoby. Tzv. jednoduchá komprese znamená, že se vynechají data v určitém intervalu, ale lze zde pozorovat snížení kvality obrazu, zejména u textu. Proto je tento způsob komprese již na ústupu. Naproti tomu inteligentní komprese vynechává data v závislosti na jejich typu a typu jejich okolí, text zůstává čitelný, komprese je prováděna např. v jednobarevných celistvých plochách. Dále by nás měl zajímat počet a typ vstupů a výstupů. Standardem dnes bývají dva počítačové a dva video vstupy, konektor pro myš. Někdo nabízí navíc iSanyo PLC 400F audio vstup a výstup a vstup pro spojení s řídícím počítačem ovládajícím prezentační místnost. Vhodný je též výstupní konektor pro monitor.Příjemnou funkcí je možnost změny ohniskové vzdálenosti objektivu (zoom-objektiv neboli transfokátor), umožňující promítat na plátno z předem daného místa beze změny promítací vzdálenosti. Vzhledem k pevnému umístění projektoru během promítání je celkem jedno, zda je ovládání zoomu a zaostřování dálkové nebo ruční.Při promítání potřebujeme přístroj položit na stolek a promítat na projekční plochu umístěnou výše. Při naklonění projektoru by však byl obraz zkreslený (rovina promítací plochy a optická osa projekce nejsou pravoúhlé), proto bývají přístroje vybaveny  tzv. vyrovnáním lichoběžníkového zkreslení. Výhodnější je Lens Shift, umožňující deformaci optické osy projektoru.Mezi funkce zpříjemňující ovládání můžeme zařadit také ovládání kurzoru na obrazovce (počítačové myši) prostřednictvím dálkového ovladače přístroje. Pro mobilní prezentace je vhodné vybavení přístroje zabudovanými reproduktory, případně i mikrofonním vstupem pro zesílení vlastního hlasu.Pro mobilní prezentace je také důležitá co nejmenší hmotnost zařízení. U projektorů SVGA je už nyní i pod 5 kg a v budoucnu se dále sníží.Popsané vlastnosti se týkaly především použití přístrojů pro firemní prezentace připravené na počítači. Naproti tomu pokud bude hlavním použitím promítání video pořadů v domácnosti, postačí bohatě nejmenší rozlišení 640×480 bodů. Také si nemusíme dělat starosti s hodnotou světelného výkonu, při domácím i klubovém promítání bude stejně vždy zatemněno, aby nás zbytečně nerušily jiné podněty. Pro zlepšení reprodukce videosignálu mohou některé přístroje obsahovat tzv. Line Doubler. Obvod je schopen, velice jednoduše řečeno, zdvojovat řádky videa, princip je vlastně opakem inteligentní komprese. Existují i projektoSharp XG-XX 1Ery navrhované pouze pro promítání videopořadů. Vyznačují se právě nižším rozlišením, menším světelným výkonem a pouze video a audio vstupy při podstatně příjemnější ceně.Jak je vidět, možnosti data/video projektorů jsou velice široké. Škála možných aplikací pak umožňuje sestavit každému kompletní systém na míru jeho požadavkům doplněný i o zesilovače a jiná zvuková zařízení. A jestliže již dnes projektory nacházejí uplatnění, lze v blízké budoucnosti tak, jak se bude snižovat cena, očekávat podstatně větší rozšíření jak u firem a podniků, tak i v domácnostech jako alternativu televizoru v systémech domácího kina.Ceny jednodušších videoprojektorů bez datových vstupů začínají na hranici 50 tisíc korun, data/video projektory VGA stojí 100-200 tisíc korun, ceny modelů s jedním LCD zobrazovačem s rozlišením 800×600 bodů se pohybují od 150 000,- Kč, přístroje se třemi polysilikonovými jednotkami v tomto rozlišení představují investici nad 200 000,- Kč, stejně tak i projektory DLP s jedním čipem. Pokud požadujeme vyšší rozlišení, musíme u standardu XGA (1024×768 bodů) počítat s cenou přes 250 000,- Kč, u SXGA (1280×1024 bodů) až k 0,5 milionu za přístroje s LCD displeji. V ceně se pochopitelně odráží i svítivost a další vlastnosti.
V následujícím přehledu najdete průřez nabídky hlavních prodejců prezentační techniky.
Z prostorových důvodů neuvádíme všechny přístroje na trhu, ale pouze část nabídky. Zastoupeny jsou zejména projektory SVGA, pro srovnání několik modelů XGA. Přístroje VGA jsme z přehledu vyloučili (dnes již je tento formát na ústupu), naopak jsme zařadili několik projektorů pouze pro video.ASK Impression 8300Tento zástupce progresivní technologie DLP disponuje výborným světelným výkonem 650 ANSI lm při barevném promítání, černobíle dokonce 1500 ANSI lm. Toho je dosaženo metalhalogenidovou výbojkou o výkonu 270 W. Použit je jediný čip DMD společně
s barevným filtrem. Rozlišení je 800×600 bodů, v kompresi až 1152×870 bodů. Kontrast zobrazení je 150:1. Signál může být přiveden dvěma PC nebo dvěma video vstupy. Navíc je konektor pro myš a celkem tři audio vstupy. Naopak výstupem je jedenkrát audio. Přístroj obsahuje dva interní 5 W reproduktory. Změna ohniskové vzdálenosti (zoomu) je v poměru 1,5:1, velikost obrazu se tak pohybuje mezi 130 cm až 750 cm. Lichoběžníkové zkreslení je vyrovnáno (17°). Přístroj je pro svou hmotnost 9,9 kg vhodnější spíše pro stálou montáž a jen občasné mobilní použití.

ASK Impression 880  
Jednopanelový TFT LCD projektor srozlišením SVGA, s kompresí 1152×870 bodů. Zdrojem světla je 575 W metalhalogenidová výbojka postačující k světelnému výkonu 400 ANSI lm o kontrastu 100:1. Vybaven je jedním vstupem pro PC, po jednom pro video a S-video, po jednom pro myš a audio. Objektiv s ohniskovou vzdáleností 215-225 mm umožňuje maximální obraz s úhlopříčkou 778 cm při projekční vzdálenosti 8,2 m, naopak minimální úhlopříčka je 129 cm ze vzdálenosti 1,48 m. Samozřejmostí je 12° korekce lichoběžníkového zkreslení. Přístroj má velice přitažlivou cenu, hmotnost 8,5 kg je přijatelná.

ASK Impression A4/A6
ASK Impression A6
Tyto dva, až na rozlišení, shodné projektory představují nejpoužívanější technologii tří polysilikonových TFT LCD displejů. V případě modelu A4 se jedná o rozlišení 800×600
(s kompresí 1152×870) obrazových bodů při světelném výkonu 500 ANSI lm, u ASK Impression A6 je rozlišení 1024×768 (1280×1024) bodů, výkon 450 ANSI lm, oba při 150 W metalhalogenidové výbojce (2 500 provozních hodin). Kontrast je shodně 300:1. Objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností (f=45-59 mm) poskytuje obraz o úhlopříčce 76 až 760 cm při projekční vzdálenosti 0,9 až 9,8 m. Lichoběžníkové zkreslení je vyrovnáno do 12°. Přístroj má dva univerzální vstupy pro data a videosignál, vstup pro myš a tři vstupy pro audio. Pro případné ozvučení prezentací jsou zabudovány čtyři jednowatové reproduktory. Oba projektory lze snadno přenášet, Impression A4 i A6 váží pouze 5 kg. Vzhledem k opravdu nízké hmotnosti a malým rozměrům jistě najdou hlavní použití jako přístroje pro mobilní prezentace.

Panasonic PT-L592E
Panasonic PT-L592 E
Panasonic je SVGA projektor
(3 polysilikonové LCD panely) s výborným světelným výkonem 600 ANSI lm  za použití 260 W metalhalogenidové výbojky (3 000 provozních hodin). Inteligentní komprese dat zvládne až XGA. Kontrast dosahuje hodnoty 200:1. Vybaven je dvěma počítačovými vstupy, po jednom pro Video a S-Video, konektorem pro myš, sériovým  rozhraním pro počítač a audio výstupem. Zabudovány jsou dva reproduktory 1 W. Zoom objektiv promítá obraz o úhlopříčce 0,76 až 7,62 m z 1 až 16,2 m. Díky funkci Lens-Shift lze posunovat obraz bez jeho deformace – to  je jedna z největších předností přístroje. Váha je 9,8 kg. Obdobný typ 392 se liší rozlišením VGA (s kompresí SVGA) při vynikajících 800 ANSI lm.

Sanyo PLC 400P
Zástupce projekční video techniky se svítivostí 200 ANSI lm díky 195 W metalhalogenidové lampě. Úhlopříčka obrazu je 1 až 3,8 m ze vzdálenosti 1,5 až
6 m, nastavitelná ručním zoomem. Ozvučení zajistí vestavěný reproduktor. Použit je jeden TFT LCD displej, hmotnost je 10,5 kg.

Sanyo PLC 5605 E
Sanyo PLC 5605E
SVGA přístroj se třemi polysilikonovými zobrazovači nabízející vynikající světelný výkon 700 ANSI lumenů. Dosaženo je to novou UHP lampou 120 W se životností
4 000 hodin. Komprese na formát XGA je samozřejmostí. K dispozici jsou dva vstupy pro počítač, po jednom pro video a S-video, vstup pro myš. Promítání je možné na plátno o úhlopříčce 0,50 až 8,50 m (1 až 12 m). Korekce lichoběžníkového zkreslení je 8:1. Ozvučení obstarávají dva 2W reproduktory. Hmotností pouze 5,9 kg je předurčen pro mobilní použití.

Philips ProScreen  4600 Endurance / 4600B Impact
Oba projektory se liší jen světelným výkonem, u typu 4600 je to 450 ANSI lm při 100 W UHP lampě (neuvěřitelných 10 000 provozních hodin), u 4600B výborných 650 ANSI lm při 120 W a 4 000 provozních hodin. Použity jsou tři polysilikonové displeje. Rozlišení SVGA, s kompresí dokonce až SXGA. Zoomobjektiv (50--75 mm) promítá ze vzdálenosti 0,6 až 20 m na plochu o úhlopříčce 0,20 až 13,20 m s 10° lichoběžníkovou korekcí. Přístroj je vybaven jedním video, jedním S-video a dvěma PC vstupy, konektorem pro myš, audio výstupem a jedním Philips Pro Screen 4600reproduktorem 3 W. Ve výbavě je Line Doubler. Hmotnost 8 kg je vzhledem k výkonu a životnosti lampy přijatelná.Philips ProScreen 4700Novinka roku 1998 přináší rozlišení XGA, s kompresí až na vynikajících 1600×1200 bodů na třech polysilikonových panelech. Výborných 600 ANSI lm představuje dostatečný výkon pro úhlopříčku obrazu 0,20 až 13,20 m ze vzdálenosti 0,60 až 20 m. Životnost 100 W UHP lampy je opět vynikajících 10 000 provozních hodin. K dispozici jsou dva data vstupy, po jednom vstupu video, S-video, konektor pro myš, audio výstup, 3 W reproduktor. Lichoběžníková korekce je samozřejmostí. Hmotnost projektoru je 8 kg. Přístroj nabízí vynikající rozlišení, postačující světelný výkon a bezkonkurenční životnost UHP lampy.

Sharp XV-C1E / XV-C2E
Jedná se o dva zástupce jednoúčelových videoprojektorů s menším rozlišením s jedním TFT LCD panelem. Vybaveny jsou video, S-video a audio vstupem, ozvučení obstarává 1 W reproduktor. Světelný výkon je sice jen 50 ANSI lumenů, předpokládá se však promítání v zatemněné místnosti. Použita je metalhalogenidová výbojka 125 W/155 W. Projekční vzdálenost se pohybuje mezi 0,9 až 6,6 m při obrazové úhlopříčce 51 až 381 cm. Oba modely jsou vybaveny funcí Lens Shift. Hmotnost promítaček je jen 3,5/3,7 kg. Díky příznivé ceně se mohou dobře uplatnit
i jako projektory pro domácí kino.

Sharp XG-NV1E NoteVision
Sharp XG-NV1E7 kg vážící projektor se třemi polysilikonovými displeji s SVGA rozlišením, v kompresi až XGA. Zdrojem světla je metalhalogenidová výbojka 250 W, kontrast je 100:1, při 400 ANSI lm. Zoom objektiv (53--74 mm) zajišťuje projekci na plátno o úhlopříčce 1 až 7,6 m ze vzdálenosti 1,5 až 17 m, lichoběžníkové zkreslení je vyrovnáno. Zdrojem signálu je jeden vstup pro data, po jednom pro video a S-video. Dalším vybavením je konektor pro myš a vstup pro řídící počítač. Projektor se vyznačuje malými rozměry a proto může sloužit jako mobilní přístroj.

Sharp XG-XV1E/XG-SV1E
XG-XV1E je další XGA projektor se třemi polysilikonovými panely o rozlišení XGA (SXGA s kompresí). Metalhalogenidová výbojka 370 W poskytuje výborný světelný výkon 600 ANSI lm o kontrastu 100:1. Zoom objektiv 66-106 mm zajišťuje obraz o úhlopříčce 1 až 12,7 m ze vzdálenosti 1,4 až 30 m. K dispozici jsou dva PC vstupy, dvakrát video, dva audio a jeden vstup pro řídící počítač a pro myš. Přístroj váží 16,5 kg, poskytuje však výborné rozlišení při dostatečném světelném výkonu. XG-SV1E je model s obdobnými vlastnostmi a s rozlišením SVGA.

JVC LX-D500
JVC LX-D500 Přístroj používá tři polysilikonové LCD jednotky o rozlišení SVGA, s kompresí dat až XGA. Metalhalogenidová výbojka 150 W umožňuje dosáhnout světelný výkon 450 ANSI lm s kontrastem 300:1. K dispozici jsou dva PC vstupy, jeden video a jeden S video vstup, konektor pro myš, PC a audio výstup. Úhlopříčka je mezi 0,5 a 7,6 m ze vzdálenosti 1 až 10 m. Pro ozvučení slouží dva 2 W reproduktory. Hmotnost 6,5 kg je přijatelná i pro mobilní prezentace.

Liesegang dv300
Liesegang dv300Kompaktní XGA projektor s možností komprese až na SXGA. Přístroj obsahuje tři polysilikonové LCD jednotky, zdrojem světla je metalhalogenidová výbojka 260 W, světelný výkon je 550 ANSI lumenů, kontrast 150:1. Úhlopříčka promítaného obrazu je 1-4,5 m ze vzdálenosti 2-6 m. Signál může být přiveden prostřednictvím dvou vstupů počítačového signálu a dvou vstupů pro video, další konektor je od počítačové myši. Pro ozvučení případných mobilních prezentací slouží dva integrované reproduktory o výkonu 2 W. Hmotnost je 8,5 kg.

NEC MultiSync MT810/MT1000
Přístroje se třemi polysilikonovými LCD panely o rozlišení 800×600 (MT810) a 1024×768 (MT1000). Světelný výkon je díky 250 W metalhalogenidové výbojce výborných 600 (MT810) nebo 500 (MT1000) ANSI lm při kontrastu 200:1. Životnost lampy je 2 000 provozních hodin. Objektiv má ohniskovou vzdálenost  52-73 mm, promítá se ze vzdálenosti 1-12,3 m na projekční plochu o úhlopříčce 0,5-7,5 m. Obraz je přiveden do dvou PC nebo jednoho video vstupu, výstupem je signál pro monitor a zvukový signál. Vestavěny jsou dva reproduktory 1 W. Samozřejmé je dálkové ovládání počítačové myši. Projektor MT810 váží 7,2 kg, MT1000 7,4 kg. Připravovány jsou vylepšené typy MT820 a MT1020 se zvýšeným světelným výkonem na vynikajících 750 a 650 ANSI lumenů.

Plus UP-800
Novinka společnosti Plus s technologií DLP s rozlišením SVGA (s kompresí až XGA). Společnost Texas Instruments dodává samotné čipy, ale základní blok přístroje vyrábí na základě licence sama firma Plus. Projektor je tedy výsledkem spolupráce firem Texas Instruments (čip DMD), Plus (základní blok a optická soustava) a NEC (signálová elektronika). Metalhalogenidová 270 W lampa poskytuje výborný světelný výkon 600 ANSI lm, její životnost je 1000 provozních hodin.  Ohnisková vzdálenost objektivu je 26-30 mm. Přístroj je vybaven jedním PC a dvěma video vstupy, audio vstupem, vstupem pro myš, výstupem pro monitor a audio výstupem. Praktický je zabudovaný 2 W reproduktor. Hmotnost 4,5 kg projektor předurčuje k mobilnímu použití.

Jaroslav Smejkal 
zpracováno dle materiálů firem AV Media, Complex, Panasonic, Mediatronic, Manta