Travel Test    Testy | Zprávy | Tipy a Triky | Služby | Letní dovolená | Zimní dovolená

Vážení čtenáři,

dovolte nám, abychom vás přivítali na stránkách nového serveru TravelTest. Nechceme být vyčerpávajícím zdrojem informací o cestování a možnostech dovolené, ale rádcem a pomocníkem na cestách.

Nabídka cestovních kanceláří je velmi široká, stejně jako je spousta míst, kam byste se možná rádi podívali. Jenže v katalozích cestovních kanceláří, stejně jako v průvodcích, nenajdete všechno. Řídit se nemůžete ani podle propagačních fotografií. Z vlastní zkušenosti jistě nejlépe víte, že nejlepší radu vám může dát ten, kdo již na místě byl nebo cestu absolvoval. Jenže není v silách jednotlivce, aby navštívil a prožil všechno.

Proto je tady TravelTest. Naše články a rady vycházejí z osobních zkušeností a zážitků našich redaktorů a spolupracovníků. Nepíšeme o všem, ale zato doufáme, že se na naše informace můžete spolehnout. Snažíme se dát přednost kvalitě před kvantitou.

Věříme, že vám informace z TravelTestu budou prospěšné a užitečné.

Vaše redakce

        

Po vodě západní Evropou - část 3.

Francie 

O tom, že přes Francii poplujeme delší trasou přes Paříž, bylo rozhodnuto již před vyplutím z Prahy, prakticky jsme to provedli  v belgickém městě Namur, kde je soutok řek Meuse a Sambre. My jsme pokračovali po řece Sambre a  hranice Francie jsme propluli u městečka Jeumont. Při přípravě plavby jsme byli informováni o nutnosti zakoupení lístku s povolením plout po francouzských řekách a kanálech. U hranic ani na první komoře jsme však žádnou informační tabuli nenašli a tak jsme pluli dál bez povolení. Na zmíněné první komoře s názvem Marpent jsme se poprvé seznámili se samoobslužným ovládáním plavebních komor.

Dostali jsme přístroj o něco větší než mobilní telefon a návod k obsluze. Při připlutí k následující komoře jsme stiskli u zvláštního znaku před komorou tlačítko na ovladači a komora se automaticky uvedla do provozu, napustila se, otevřely se vrata a signalizace rozsvítila zelené vjezdové světlo. Po vyvázání v komoře se opět stisklo příslušné tlačítko na přístroji a komora se opět uvedla do provozu, tzn. zavírání vrat, napouštění nebo vypouštění a opětné otevření vrat komory. Vše probíhalo k naší spokojenosti až do chvíle, kdy na jedné komoře po vyvázání povely na uvedení komory do provozu nefungovaly. Bylo to uprostřed pěkné krajiny, ale na značně opuštěném místě. S naší znalostí francouzského jazyka jsme byli bezradní. Vše rychle vyřešila paní, která  obývala domek na komoře, který již nesloužil obsluze ale k rekreaci. Vlídně nám zamávala, šla k telefonu a za deset minut přijel autem pracovník povodí, který ihned závadu odstranil a my jsme mohli plout dále. Ve Francii se o údržbu řek a kanálů stará státní firma VNF (Voies Navigables de France) a ta také prodává příslušná povolení k plavbě pro rekreační plavidla. Ochota a vstřícnost jejich zaměstnanců nám několikrát pomohla vyřešit každý problém s naší plavbou.sebou 868 km po řekách a kanálech Německé Spolkové Republiky.

V městečku Landrecies jsme vpluli na kanál de la Sambre ŕ l'Oise dlouhý 71 km s 38 komorami a v La Fčre na krátký kanál Latéral ŕ l' Oise  spojující tento systém kanálů s řekou Oise. V tomto úseku jsme měli snad nejkritičtější den celé naší plavby. Bylo značně nevlídné počasí, déšť a vítr, několikrát se ucpal přívod chladící vody do motoru, dlouho jsme čekali na některých komorách a po vyplutí z jedné komory jsme nasedli kýlem do bahna. Při vyprošťování a s tím spojených manévrech se přestřihl ocelový kolík na hřídeli, kterou se nastavovaly lopatky vrtule pro neutrál a zpětný chod a znamenalo to tříhodinovou opravu. Na těchto kanálech jsme také poprvé použili ovládání komor pomocí vjezdových čidel před komorou. Vjezdová čidla jsou umístěna asi 100 metrů před komorou a loď vlastně protne svým trupem paprsek vysílaný z jednoho břehu na druhý. Tím se uvede komora do provozu, připraví se automaticky pro vplutí a po vyvázání plavidla v komoře se další činnost uvede do provozu mechanicky. Ve stěně komory jsou umístěny dvě svislé tyče. Jedna je modrá, tou se uvádí do provozu zavírání vrat a potom napouštění a nebo vypouštění komory. Druhá tyč je červená a slouží k nouzovému zastavení všech činností komory Pokud je na komoře obsluha, většinou se ovládá ručně pomocí klik a je zvykem, že posádka při zavírání a otvírání vrat pomáhá. Pokud jsme v některých dnech proplouvali třeba čtyřicet plavebních komor byl to pěkný tělocvik. Po řece Oise jsme upluli 104 kilometrů a v městě Conflans-St.Honorine vpluli na řeku Seine v říčním kilometru 171,1 a vydali se na posledních pár kilometrů  které nás dělily od  Paříže.

Provoz na řece zesílil a stále častěji potkáváme velké nákladní a osobní lodě.Po obou březích přibývá zástavba a po čtyřiceti kilometrech plavby proplouváme předměstí Paříže, vidíme domek kde Blčriot stavěl svá první letadla, míjíme několik kilometrů dlouhou továrnu Renault, proplouváme západní předměstí tzv. pařížský Manhattan s prosklenými mrakodrapy a po obeplutí Bois de Boulogne se dostáváme do centra města. Krásná nábřeží, stovky lodí, historické mosty a konečně zblízka vidíme symbol Paříže – Tour Eiffel. Pro sebe si říkám, tak přece se to povedlo; z Císařské louky na Vltavě v Praze až pod Eiffelovku v Paříži. Ale není čas na velké rozjímání, plavba městem pokračuje, střídají se historické mosty s paláci , míjíme Grand Palais, Palais Burbon, Palais du Louvre, obeplouváme ostrov Ile de la Cité s Palais de Justice a Notre-Dame a ostrov Ile Saint Louis a na ř.km 168,2 odbočíme do staré komory na kanále Saint- Martin a vplouváme do krásné moderní mariny Port de l'Arsenal přímo v centru u náměstí Place de la Bastille. Za 104 franků denně máme přidělené molo, můžeme používat sprchy, sociální zařízení, prádelnu a přípojku el. proudu a pitné vody. Máme před sebou tři dny na seznámení s Paříží a po setkání s našim kamarádem Honzou, který doplní posádku, budeme pokračovat dále na jih.

          

 Náš nový člen posádky disponoval tím, co nám v první etapě po Francii nesmírně chybělo a sice perfektní znalostí francouzštiny. Projevilo se to hned při odplutí z mariny, kdy při loučení se zaměstnanci vznesl dotaz ve věci povinné platby za plavbu. Bylo nám vysvětleno, že jsme si ho měli koupit hned na první francouzské komoře v Marpentu , kterou jsme propluli před osmi dny a že za nevyplnění a nevylepení toho, čemu říkali „vignete“, je pokuta až 15.000 franků nebo 7 dní vězení. Doporučili nám, abychom hned po vyplutí zpět na Seinu zakotvili asi po kilometru u budovy ředitelství VNF a koupili si povolení na 30 dnů. Stálo nás 479 franků a mohli jsme  pokračovat dál legálně po tzv. Haute Seine, která nás po 88 kilometrech dovedla k odbočce na Canal du Loing.

            Tady začíná jeden z nejhezčích úseků naší plavby, kdy proplujeme celou řadu romantických a klidných kanálů ve střední Francii, které jsou centrem vodní turistiky. Většina kanálů v této oblasti byla postavena v 16.století a celý tento unikátní systém sloužil pro zásobování Paříže. Plavební komory mají převážně rozměr 39 x 5,2 m a hloubka kanálů je 1,80 m. Výška mostů 3,70 m při normální výšce hladiny. Je zde řada marin a kotvišť pro rekreační plavbu, malé a klidné hospůdky, ospalá městečka a vesnice. Je září a příroda se krásně podzimně zbarvila, rána zahalují okolí kanálů do mlhy, kterou se začne prodírat slunce a vytváří na hladině blikající ohňostroj odlesků. Všude je klid, plujeme takřka sami, je po hlavní sezoně a jenom o víkendech se dá potkat pár plavidel z některých půjčoven. Čím víc postupujeme na jih, tím je počasí lepší a je znatelně tepleji.

            Množství plavebních komor z nás už udělalo profesionály a hravě překonáváme všechny nástrahy při  vplouvání, vyvazování a ostatní práce spojené s proplavováním. Náš francouzsky mluvící kolega získává od obsluh komor cenné informace o historii plavby a vodních staveb. Tito lidé, kteří mají na starost třeba i několik komor a k tomu nějaký ten zvedací nebo otočný most, jsou různorodým průřezem francouzské populace. Jsou to muži i ženy, mladí i staří, bývalí bezdomovci, zaměstnanci VNF v důchodu, studenti a studentky. V jednom se ale všichni shodli; pokud hodnotili naší vlajku na zádi lodě s názvem domovského přístavu, bez ohledu na změny v politické mapě Evropy, byli jsme z Československa. S tím se asi ještě nějakých pár let nedá nic dělat.

Pavel Kocfelda