Travel Test    Testy | Zprávy | Tipy a Triky | Služby | Letní dovolená | Zimní dovolená

Vážení čtenáři,

dovolte nám, abychom vás přivítali na stránkách nového serveru TravelTest. Nechceme být vyčerpávajícím zdrojem informací o cestování a možnostech dovolené, ale rádcem a pomocníkem na cestách.

Nabídka cestovních kanceláří je velmi široká, stejně jako je spousta míst, kam byste se možná rádi podívali. Jenže v katalozích cestovních kanceláří, stejně jako v průvodcích, nenajdete všechno. Řídit se nemůžete ani podle propagačních fotografií. Z vlastní zkušenosti jistě nejlépe víte, že nejlepší radu vám může dát ten, kdo již na místě byl nebo cestu absolvoval. Jenže není v silách jednotlivce, aby navštívil a prožil všechno.

Proto je tady TravelTest. Naše články a rady vycházejí z osobních zkušeností a zážitků našich redaktorů a spolupracovníků. Nepíšeme o všem, ale zato doufáme, že se na naše informace můžete spolehnout. Snažíme se dát přednost kvalitě před kvantitou.

Věříme, že vám informace z TravelTestu budou prospěšné a užitečné.

Vaše redakce

        

Po vodě západní Evropou - část 1.
Německá spolková republika

Když se můj kamarád Láďa Ertl rozhodl " na stará kolena" podniknout nějakou zajímavou a dlouhou plavbu spojenou s přeplavbou své námořní plachetnice k moři po vlastní ose a nabídl mi účast, rád jsem přijal. První úvahy a plány měly za úkol určit cíl cesty a trasu plavby. Po studiu plavebních map a příruček, kdy limitujícím údajem byl ponor jachty 1,45 m, jsme si vybrali jako cíl kanál Du Midi v jižní Francii, kde jsme měli známé a kde se počítalo s přezimováním. Dalšími body v našem plánu byly Amsterodam a Paříž, které jsme chtěli navštívit a potom se další trasa vyvíjela na základě evropských vodních cest. Zanedlouho bylo jasno: Magdeburg, Hannover, Rees, Amsterdam, Maastricht, Namur, Paříž, Briane, Chalon sur Saone, Lyon, Arles, Sete, Capestang. Čekalo nás víc jak 3 000 km po řekách a kanálech západní Evropy.

Hned v počátku jsme museli vyřešit první problém, v našem případě vodní stav na Labi v úseku Střekov - Magdeburg. Začátkem července se hodnoty plavebních hloubek pohybovaly kolem 110 cm. Protože jsme již déle nechtěli čekat, zvolili jsme přepravu nákladní lodí ČSPL v seku Mělník - Magdeburg. Jachta byla naložena 10.7. 98 v přístavu Mělník do tlačné vany spolu s dvěma díly kormidla pro námořní loď o váze 145 a 84 tun a po vyřízení přepravních dokladů jsme vypluli. Přechod státní hranice v Hřensku proběhl bez problémů a zároveň to bylo poslední setkání s celníky a pohraniční policií po celou dobu plavby. Před sebou jsme měli tři dny klidné plavby a protože jsme se vezli, bylo dost času na pozorování okolí a provozu po řece.

Labe až do Magdeburgu není pro malá plavidla nijak nebezpečné. Plavební dráha je velmi dobře vyznačená, je zde řada sportovních přístavů a klubů, kde lze přenocovat a doplnit zásoby, určité nebezpečí vytvářejí pouze kyvadlové přívozy, ale jejich počet se zmenšuje. Potkávali jsme celou řadu krásných a udržovaných starých parníků a poměrně velký počet obchodních lodí včetně tlačných soustav. Pokud tuto oblast navštívíte s vlastním plavidlem stojí za pozornost prohlídka řady měst, kterými Labe protéká - Dresden, Meisen, Riesa, Torgau, Wittenberg. My jsme tuto možnost neměli, takže jsme trávili čas plavby fotografováním, debatami s posádkou a poslední údržbou našeho plavidla před opětovným spuštěním na vodu.

Ten okamžik nastal v přístavu Magdeburg Zweigkanal, kde nás jeřáb velmi hladce a bez problémů za 88 DM spustil na vodu. Po vyřízení formalit s nákladovým listem a po proplutí zdvihadla Rothensee byl před námi 320 km dlouhý Mittelandkanal. Začal pravidelný rytmus plavby. Střídání u kormidla, vaření, údržba motoru, drobné opravy a také prohlídky některých zajímavých měst. Pro celou plavbu Německem nám neocenitelné služby prokázala plavební příručka Fuhrer fur Binnenfahrtensport, kterou pro své členy vydává DMYV, neboli německý svaz vodních motoristů. Je zde podrobná kilometráž všech vodních cest v BRD, kotviště pro malá plavidla, tankovací stanice, možnost nákupu, vodácké kluby a jejich přístavy včetně telefonického spojení. Jsou zde rovněž informace o plavebních komorách- UKV kanál, rozměr, rozdíl hladin a pracovní doba. Pro spojení s obsluhou plavebních komor je nezbytná radiostanice pro plavební pásmo, protože na každé komoře se plavidlo musí nahlásit a podle situace rozhoduje obsluha o tom, kterou komorou a s kým bude malé plavidlo proplouvat. Plavba na této plavební cestě vyžaduje od kapitána sportovní lodě dodržováním některých zásad pro bezpečnou plavbu. V prvé řadě je třeba počítat s velkým provozem nákladních lodí a i s možností, že vás taková loď bude předjíždět.

Na MLK je rychlost omezena na max. 15 km/h. Rychlost některých nákladních lodí se nám zdála mnohem větší. Pro noční stání je nutné vybrat buď některý klub s přístavním bazénem, nebo určené stanoviště pro malá plavidla, kde jsou vhodná vyvazovací zařízení a kde velká plavidla zmírní rychlost. Úvazy je potřeba provést pečlivě, protože velké nákladní lodě způsobují velké sání a pokles hladiny v místě úvaziště může být značný.

V souvislosti s nákupem čerstvých potravin jsme si prohlédli města Hannover a Minden a čtvrtý den opouštíme MLK a vplouváme na Dortmund - Ems - Kanal na jeho 108,4 kilometru. Navštívíme pěkné město Munster a po proplutí dvou plavebních komor vplouváme na Wesel - Datteln - Kanal, dlouhý 60,3 km a který nás po proplutí šesti plavebních komor dovede na nejfrekventovanější evropskou řeku Rýn.

Na Rýn vplouváme za nepříznivého počasí s větrem a deštěm na jeho říčním kilometru 813,2. Potřebujeme překonat asi 56 kilometrů po proudu a hned v prvních okamžicích plavby zjišťujeme, že to nebude žádná rekreační záležitost. Na řece je velmi silný provoz obchodní plavby v obou směrech. Velké nakladní lodě a tlačné soustavy úctyhodných délekm se pohybují značnou rychlostí, řada z nich nás předjíždí a nelze ani na okamžik polevit v pozornosti při sledování plavební situace v našem okolí. Hladina je vlivem proudu a pohybu plavidel silně zvlněná, vlny jsou nepravidelné a přicházejí ze všech směrů. Hodně využíváme hloubkoměru a snažíme se plout co nejblíže u břehu, což je někdy komplikované příčnými regulačními hrázemi. Řeka na nás zapůsobila svou mohutností a šířkou a v okamžicích, kdy jsme byli obklopeni loděmi všech možných vlajek, které se neúnavně prodíraly proti proudu nebo lehce spěchaly po proudu, jsme si uvědomili jak důležitou dopravní cestou je pro Evropu tato řeka.

Po čtyřech hodinách plavby měníme německou zvařilostní vlajku za holandskou a jsme rádi, že jsme našli úzký vjezd do jezera Baggersee de Bijland na říčním kilometru 864,3 a vyvázali se u pěkného mola v prvním holandském sportovním přístavu. Máme za sebou 868 km po řekách a kanálech Německé Spolkové Republiky.

Pavel Kocfelda